projekto rezultatai

Laukiami projekto „LIFE IP EnerLIT“ įgyvendinimo rezultatai

Iki 2030 metų pasieksime:

  • Sutaupyta 27 TWh energijos;
  • 30 proc. mažesni šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai (palyginti su 2005 m.);
  • 240 000 įmonių / asmenų pakeitė savo elgseną, pasirinkdami klimatui draugiškus sprendimus.