kodėl LIFE IP EnerLIT?

Kodėl projektas „LIFE IP EnerLIT“?


LIFE programos integruotuoju projektu „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“, LIFE IP EnerLIT, siekiama paremti Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano įgyvendinimą energijos vartojimo efektyvumo srityje:
  • katalizuojant procesus;
  • įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo priemones;
  • kuriant strateginius pajėgumus;
  • integruojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus.