projekto rezultatai

Projekto „Pagalba įgyvendinant iniciatyvą „Renovacijos banga““ įgyvendinimo rezultatai

Siekiamas projekto rezultatas – užtikrintas pakankamas finansiškai perspektyvių viešosios paskirties pastatų atnaujinimo projektų srautas.