vidutinės išlaidos degalams

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra šalyje naudojamų alternatyviųjų degalų (elektra, gamtinės dujos) ir vidaus degimo variklių degalų (95 markės benzino, dyzelino) kainoms palyginti skelbia nuvažiuojant 100 km patiriamas vidutines išlaidas degalams ir informaciją apie jų apskaičiavimą.

Vidutinės 2023 m. IV ketvirčio išlaidos degalams
(apskaičiuota 2024-01-24 | paskelbta 2024-01-25)

Transporto priemonių kategorija Degalų rūšis Vidutinės išlaidos degalams,
eurai/
100 km
 M1 (lengvieji automobiliai)  Elektra 4,065  
 Gamtinės dujos 9,442  
 Dyzelinas 8,828  
 95 markės benzinas 11,272  
 N1 (lengvieji krovininiai automobiliai)  Elektra 6,525  
 Gamtinės dujos 14,695  
 Dyzelinas 10,764  
 95 markės  benzinas 11,417  

.

Vidutinių 2023 m. IV ketvirčio išlaidų degalams
apskaičiavimui naudoti apibendrinti duomenys (XLSX)


● Apie vidutines išlaidas degalams
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (Agentūra), vadovaudamasi Degalų palyginamųjų kainų apskaičiavimo ir skelbimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1-208 „Dėl Degalų palyginamųjų kainų apskaičiavimo ir skelbimo metodikos patvirtinimo“, apskaičiuoja ir savo interneto svetainėje skelbia vidutines išlaidas degalams M1 (lengvieji automobiliai) ir N1 (lengvieji krovininiai automobiliai) kategorijų transporto priemonėmis, kurios:
  • naudoja vieną alternatyviųjų degalų ar vidaus degimo variklių degalų rūšį, išskyrus elektrą;
  • varomos tik elektra;
  • varomos kuro elementu (angl. Fuel cell vehicle).
Vidutinės išlaidos degalams, kurios patiriamos nuvažiuojant 100 km, apskaičiuojamos kiekvienai šiuo metu šalyje naudojamai alternatyviųjų degalų rūšiai (elektra, gamtinės dujos) ir vidaus degimo variklių degalams (95 markės benzinas, dyzelinas).

Paskelbtos vidutinės išlaidos degalams koreguojamos kartą per ketvirtį, nustačius, kad apskaičiuotas vidutinių atitinkamos rūšies degalų išlaidų pokytis yra reikšmingas, t. y. vidutinės išlaidos degalams yra pasikeitusios daugiau nei 5 procentais. Pasikeitusios vidutinės išlaidos degalams skelbiamos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos.

Vidutines išlaidas degalams mažmeninės prekybos degalais vietose degalines eksploatuojančios įmonės skelbia vadovaudamosi Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37 „Dėl Degalinių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.
● Vidutinių išlaidų degalams ir joms apskaičiuoti naudotų apibendrintų duomenų archyvas

Vidutinės išlaidos degalams ir joms apskaičiuoti naudoti apibendrinti duomenys
(XLSX failai)

Išlaidos  Duomenys Išlaidos Duomenys Išlaidos Duomenys Išlaidos Duomenys

2023 metai

I ketv.

I ketv.

II ketv. II ketv. III ketv. III ketv. IV ketv. IV ketv.
2022 metai
I ketv. I ketv. II ketv. II ketv. III ketv. III ketv. IV ketv. IV ketv.
2021 metai
IV ketv. IV ketv.