Transportas

Vienas iš Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 metams (toliau – NEKS planas) uždavinių yra didinti atsinaujinančių ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje bei skatinti darnų įvairiarūšį judumą. Šiuo metu transporto sektorius atsilieka labiausiai, siekiant, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis transporto sektoriuje 2030 m. sudarytų 15 procentų.

Toliau esančioje grafinėje iliustracijoje matome dominuojantį kuro tipą - dyzeliną. Tikimės, jog tendencija kas metus padidinti grynųjų elektrinių automobilių savininkų skaičių įgis eksponentinį pagreitį ir turėsime daug didesnius skaičius šiame sektoriuje.

Norint padidinti AEI ir alternatyviųjų degalų dalį transporto sektoriuje bei siekiant sumažinti šio sektoriaus naftos produktų vartojimą ir daromą neigiamą poveikį aplinkai, numatoma imtis skatinimo priemonių ir įpareigojimų, kurie yra nustatyti Alternatyviųjų degalų įstatyme ir kituose teisės aktuose. Nacionalinės ir vietinės institucijos plėtoja naujas strategijas, kurios padės pereiti prie ekologiškesnių ir darnesnių transporto sistemų naudojimo.