Transportas

Vienas iš Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 metams uždavinių yra didinti atsinaujinančių ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje bei skatinti darnų įvairiarūšį judumą. Šiuo metu transporto sektorius atsilieka labiausiai, siekiant, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis transporto sektoriuje 2030 m. sudarytų 15 procentų.

Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, per 2023 m. spalio mėnesį Lietuvos kelių transporto registre įregistruoti 557 lengvieji keleiviniai elektromobiliai – tai didžiausias per vieną mėnesį mūsų šalyje įregistruotų elektromobilių skaičius per visą jų registravimo istoriją. Iki šiol daugiausia elektromobilių buvo įregistruota per birželio mėnesį – 475, per rugsėjį – 458.

Lapkričio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruoti iš viso 10 783 grynieji lengvieji keleiviniai elektromobiliai (M1 kategorija). Taip pat registre yra 360 lengvųjų komercinių elektromobilių (N1 kategorija).

Vertinant naujas spalį parduotas ir įregistruotas lengvąsias keleivines transporto priemones, gryniesiems elektromobiliams teko 11,5 proc. naujų lengvųjų automobilių rinkos – tai dar vienas rekordinis pasiekimas (rugsėjį buvo 7,9 proc.).

Didžiausią naujų automobilių rinkos dalį spalį ir toliau užėmė hibridiniai lengvieji keleiviniai automobiliai, kurie sudarė 43,7 proc. visų per mėnesį parduotų naujų lengvųjų automobilių.

Per spalį įregistruota 913 naujų hibridinių automobilių (per rugsėjį – 1069).

Benzinu varomos transporto priemonės praėjusį mėnesį užėmė 32,8 proc. naujų lengvųjų keleivinių automobilių rinkos, varomos dyzelinu – 9,7 proc. naujų automobilių rinkos.

Naudotų automobilių rinkoje spalio mėnesį grynieji elektromobiliai sudarė 2,6 procento. Didžiausia šios rinkos dalis teko dyzelinu varomoms naudotoms transporto priemonėms. Tarp visų parduotų ir įregistruotų naudotų lengvųjų automobilių (M1 kategorija) dyzelinės transporto priemonės sudarė 64,1 proc., benzinu varomos – 20,2 proc., hibridinės transporto priemonės – 7,8 procento.

Per 10 šių metų mėnesių elektromobilių užimama viso Lietuvos lengvųjų keleivinių automobilių parko dalis padidėjo nuo 0,44 proc. iki 0,63 procento.

2023 m. lapkričio 1 d. Lietuvos lengvųjų keleivinių automobilių parko didžiausia dalis atiteko dyzelinu varomoms transporto priemonėms, kurios sudarė 66,2 proc. visų mūsų šalyje įregistruotų lengvųjų automobilių, benzinu varomos transporto priemonės užėmė 22,8 proc., hibridinės transporto priemonės – 4,2 proc. viso automobilių parko.Siekiant padidinti AEI ir alternatyviųjų degalų dalį transporto sektoriuje bei sumažinti šio sektoriaus naftos produktų vartojimą ir daromą neigiamą poveikį aplinkai, taikomos skatinimo priemonės ir įpareigojimai, kurie yra nustatyti Alternatyviųjų degalų įstatyme ir kituose teisės aktuose. Nacionalinės ir vietinės institucijos plėtoja naujas strategijas, kurios padės pereiti prie ekologiškesnių ir darnesnių transporto sistemų naudojimo.