Transportas

Grafike matome dominuojantį kuro tipą - dyzeliną. Tikimės, jog tendencija, kas metus prisiauginti elektrinių automobilių savininkų pagaus eksponentinį pagreitį ir turėsime daug didesnius skaičius šiame sektoriuje.

Vienas iš nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų plano uždavinių yra didinti atsinaujinančių ir alternatyvių degalų vartojimą transporto sektoriuje bei skatinti darnų įvairiarūšį judumą. Šiuo metu transporto sektorius atsilieka labiausiai siekiant, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis transporto sektoriuje 2030 m. sudarytų 15% yra numatomas laipsniškas įpareigojimų biodegalų maišymams didinimas. 

Norint padidinti AEI ir alternatyvių degalų dalį transporte bei transporto sektoriaus efektyvumą, numatoma imtis skatinimo priemonių ir įpareigojimų, kurie bus nustatyti rengiamame Alternatyvių degalų įstatyme ir kituose poįstatyminiuose teisės aktuose. Planuojama perorientuoti viešojo transporto parkus ir paskatinti viešuosius subjektus rinktis netaršias transporto priemones.