Transportas

Lietuvos kelių transporto priemonių parko pokyčiai

2024 m. gegužės 1 d. Lietuvoje registre iš viso  buvo įregistruoti 21 676 lengvieji keleiviniai elektromobiliai (M1 kategorija), iš jų 12 848 – grynieji elektromobiliai ir 8 828 – iš išorės įkraunami hibridai, taip pat registre buvo 459 lengvieji krovininiai elektromobiliai (N1 kategorija), iš jų 453 – grynieji elektromobiliai ir 6 – iš išorės įkraunami hibridai.

Per balandžio mėnesį elektromobilių užimama viso Lietuvos lengvųjų keleivinių automobilių parko dalis padidėjo iki 1,25 procento (grynieji elektromobiliai užėmė 0,74 proc. M1 kategorijos transporto priemonių parko, o iš išorės įkraunami hibridai – 0,51 proc.).

Per mėnesį elektromobilių užimama parko dalis išaugo 3,68 proc., o nuo metų pradžios – 13.98 proc. (nuo 2023 m. gegužės 1 d. elektromobilių užimama parko dalis padidėjo 54.80 proc.).

2024 m. gegužės 1 d. Lietuvos lengvųjų keleivinių automobilių parko didžiausia dalis teko dyzelinu varomoms transporto priemonėms, kurios sudarė 65,67 proc. visų mūsų šalyje įregistruotų lengvųjų automobilių. Benzinu varomos transporto priemonės užėmė 22,73 proc., hibridinės transporto priemonės (HEV – hibridiniai automobiliai, išskyrus iš išorės įkraunamus hibridus) – 4,27 proc. viso M1 kategorijos transporto priemonių parko.

Lengvųjų krovininių transporto priemonių (N1 kategorija) parke elektromobiliai 2024 m. gegužės 1 d. užėmė 0,58 proc. (2024 m. kovo 1 d. – 0,57 proc.). Šioje kategorijoje dyzelinu varomos transporto priemonės užima net 95,97 proc. parko.Lietuvos kelių transporto priemonių rinkos pokyčiai

Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, per 2024 m. balandžio mėnesį Lietuvos kelių transporto priemonių registre įregistruoti 903 lengvieji keleiviniai elektromobiliai (552 grynieji elektromobiliai ir 351 iš išorės įkraunamas hibridas), tai yra 22,86 proc. elektromobilių  daugiau, nei buvo registruota 2024 m. kovo mėnesį arba 47,55 proc. daugiau nei buvo įregistruota per 2023 m. balandžio mėnesį.

Per balandžio mėnesį buvo įregistruoti 10 lengvųjų krovininių elektromobilių (9 – grynieji elektromobiliai ir 1 – iš išorės įkraunamas hibridas).

Naujų automobilių rinka

2024 m. balandžio mėn. įregistruoti nauji automobiliai sudarė 15,99 proc. nuo visų naujai įregistruotų M1 kategorijos transporto priemonių. Šių metų  balandžio mėnesį nauji lengvieji keleiviniai elektromobiliai užėmė 11,38 proc. naujų lengvųjų automobilių rinkos (kovo mėn. – buvo 9,91 proc.), iš jų 7,86 proc. (212) buvo grynieji elektromobiliai ir 3,52 proc. (95) – iš išorės įkraunami hibridai. Nauji elektromobiliai sudarė 34 proc. visų kovo mėnesį naujai įregistruotų elektromobilių.

Didžiausią naujų įregistruotų lengvųjų automobilių rinkos dalį kovo mėnesį užėmė hibridiniai lengvieji keleiviniai automobiliai (HEV), kurie sudarė 44,01 proc. visų per mėnesį parduotų naujų lengvųjų automobilių (šiemet kovą – 43,62 proc.).

Per balandžio mėnesį įregistruoti 1 187 nauji hibridiniai (HEV) automobiliai (kovo mėn. – 995).

Benzinu varomos transporto priemonės kovo mėnesį užėmė 26,96 proc. naujų lengvųjų keleivinių automobilių rinkos, varomos dyzelinu – 15,09 proc. naujų automobilių rinkos.

Naujų lengvųjų krovininių (N1 kategorija) automobilių rinkos didžiausią dalį – 86,09 proc. – šiemet balandį užėmė dyzelinu varomi automobiliai (kovo mėn. – 93,77 proc.). Benzinu varomi automobiliai užėmė 11,54 proc., elektromobiliai - 2,07 proc. naujų N1 kategorijos automobilių rinkos. Nauji elektromobiliai sudarė 70 proc. nuo visų balandžio mėn. naujai įregistruotų N1 kategorijos elektromobilių.

Naudotų automobilių rinka

Naudotų lengvųjų keleivinių automobilių rinkoje 2024 m. balandžio mėnesį lengvieji keleiviniai elektromobiliai sudarė 4,21 proc. (kovą buvo 3,80 proc.). Didžiausia naudotų automobilių rinkos dalis teko dyzelinu varomoms naudotoms transporto priemonėms. Tarp visų per mėnesį parduotų ir įregistruotų naudotų lengvųjų automobilių (M1 kategorija) dyzelinės transporto priemonės sudarė 64,21 proc., benzinu varomos – 20,48 proc., hibridinės (HEV) transporto priemonės – 7,18 procento.

Naudotų lengvųjų krovininių automobilių rinkoje balandžio mėnesį elektromobiliai užėmė 0,41 proc. naudotų N1 kategorijos automobilių rinkos, dyzelinu varomos transporto priemonės – 91,96 procento.

Per 2024 m. sausio-balandžio mėnesius lengvųjų keleivinių elektromobilių (M1 kategorija) skaičius, įsigyjant transporto priemones, kurios dar nebuvo registruotos Lietuvoje, sudarė 3,92 proc. nuo visų įsigytų M1 kategorijos transporto priemonių, o vertinant tik sandorius, sudarytus įsigyjant naujas transporto priemones – 11,08 proc.

Lengvųjų krovininių (N1 kategorija) elektromobilių dalis, įsigyjant transporto priemones, kurios dar nebuvo registruotos Lietuvoje, sudarė 1 proc. nuo visų įsigytų N1 kategorijos transporto priemonių, o vertinant tik sandorius, sudarytus įsigyjant naujas transporto priemones, šis skaičius buvo 1,37 proc.

Vienas iš Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 metams uždavinių yra didinti atsinaujinančių ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje bei skatinti darnų įvairiarūšį judumą. Šiuo metu transporto sektorius atsilieka labiausiai, siekiant, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis transporto sektoriuje 2030 m. sudarytų 15 procentų.

Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme yra numatyta, kad  iki 2025 metų M1 kategorijos elektromobilių skaičius turi sudaryti ne mažiau kaip 10 procentų, o N1 kategorijos elektromobilių skaičius – ne mažiau kaip 30 procentų metinių pirkimų sandorių.

Lietuvos teisės aktai apibrėžia elektromobilius kaip transporto priemones, kurios naudoja elektros energiją kaip variklio veikimo šaltinį. Elektriniai automobiliai gali būti tiek grynieji elektriniai (BEV - Battery Electric Vehicles), tiek iš išorės įkraunami hibridai (PHEV - Plug-in Hybrid Electric Vehicles), kurie taip pat turi ir vidaus degimo variklį, kuris gali būti naudojamas nuvažiuoti ilgesniam atstumui.