auditų pateikimas auditoriams

Auditų pateikimo eiga auditoriams

Pagal prievolę, nustatytą Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas), atestuoti auditoriai privalo pateikti atliekamus auditus du kartus per metus:

  • ne vėliau kaip iki liepos 31 d. pateikiama informacija apie pirmajame kalendorinių metų pusmetyje atliktą auditą;
  • ne vėliau kaip iki sausio 31 d. pateikiama informacija apie praėjusių metų antrajame kalendorinių metų pusmetyje atliktą auditą.

Informacijos apie atliktus auditus ir auditų sąrašo pateikimas (pagal Tvarkos aprašo 6 priedą) atliekamas tokia eiga:

Detalizuojant informacijos pateikimo eigą:

1. Atlikto audito ataskaita pateikiama per internetinę formą pagal teikiamo audito tipą


1. Pastatų auditų pateikimas

Auditų, atliktų pagal Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodiką, pateikimas

2. Technologinių procesų ir įrenginių auditų pateikimas

Auditų, atliktų pagal Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodiką, pateikimas

3. Transporto auditų pateikimas

Auditų, atliktų pagal Energijos vartojimo transporto priemonėse audito metodiką, pateikimas

2. Užpildžius pateikimo formą ir pateikus auditą, apie sėkmingą procedūros įvykdymą auditorius yra informuojamas el. paštu;

3. Jei auditorius per pusmetį atlikto ne vieną auditą – procedūra kartojama nuo 1 žingsnio tol, kol pateikiami visi atlikti auditai;

4. Pateikus atliktų auditų ataskaitas per pateikties formą, užpildomas auditų sąrašas (pagal Tvarkos aprašo 6 priedą). Sąrašas gali būti pateikimas pasirašius el. parašu arba pateikiant skenuotą pasirašyto dokumento versiją;

5. Atliktų auditų sąrašas siunčiamas el. paštu [email protected].

Pagal Tvarkos aprašą, atliktų auditų ataskaitos atliktos per pusmetį turi būti pateiktos iki numatytos datos. VšĮ Lietuvos energetikos agentūra atkreipia dėmesį, kad auditų pateikimo procedūrą atliekant iškart po audito, pagreitinama galimybė gauti grįžtamąjį ryšį apie atlikto audito kokybę (pagal vykdomas auditų atitikties vertinimo procedūras).