Kartu su paraiška teikiamų dokumentų formos

Kartu su paraiška teikiamų dokumentų formos:

  • Įsipareigojimas: atsisiųsti Word  (užpildytas teikiamas kartu su paraiška tais atvejais, kai planuojamos pastatyti saulės ir (ar) vėjo elektrinės, prie kurios bus jungiamas energijos kaupimo įrenginys,  įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui).
  • Informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis): atsisiųsti Word.
  • Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija: atsisiųsti Excel (užpildyta teikiama kartu su paraiška, kai pareiškėjas neatitinka didelės įmonės statuso).
  • Pažyma dėl didelės įmonės statuso ir susijusių įmonių duomenų: atsisiųsti Word (užpildyta teikiama kartu su paraiška, kai paraišką teikia AIEB ar PEB, arba siekiantys jais tapti juridiniai asmenys, kurių dalininkai savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos (pareiškėjas atitinka didelės įmonės statusą)).
  • Pareiškėjo deklaracija: atsisiųsti Word (užpildyta teikiama kartu su paraiška visais atvejais).
  • Sprendimas dėl nuosavo įnašo: atsisiųsti Word.