kodėl PA Energy?

Kodėl projektas „PA Energy“?


„PA Energy“ projektas skirtas įgyvendinti siekius turėti visiškai integruotą energijos vidaus rinką; didinti energijos vartojimo efektyvumą, didinti atsinaujinančiosios energijos dalį energijos suvartojime ir užtikrinti energetinį regiono saugumą.

„PA Energy“ projektas didina regioninį bendradarbiavimą BJR energetikos sektoriuje, siekiant įgyvendinti pagrindines BEMIP veiksmų plane nustatytus tikslus. Regioniniu lygmeniu vykdoma veikla prisidės prie energetikos sistemos integracijos ir su ja susijusių aspektų, t. y. energetinio saugumo ir patikimumo, integruotos energijos vidaus rinkos sukūrimo, energijos paklausos mažinimo, ekonomikos dekarbonizavimo ir skatinamų mokslinių tyrimų bei inovacijų.