projekto tikslai

Projekto „PA Energy“ tikslai


Projekto tikslas – padėti įgyvendinti ES energetikos tikslus Baltijos jūros regione (BJR), pasinaudojant makroregioninio bendradarbiavimo privalumais: dalijantis patirtimi ir mokantis iš kitų, identifikuoti su teritorine sanglauda susijusius iššūkius ir galimybes.

BJR šalys susiduria su bendrais iššūkiais energetikos srityje – poreikiu užtikrinti didesnį tvarumą, energijos vartojimo efektyvumą, geresnį rinkos veikimą, taip pat didesnį energijos tiekimo saugumą ir diversifikaciją. Tokiame kontekste svarbu atsižvelgti ir sudaryti palankesnes sąlygas spręsti šiuos klausimus regioniniu lygmeniu.

Lietuvos energetikos agentūra projekte yra atsakinga už energetinio tiekimo saugumo temą.