Veiklos tikslai, vizija ir misija


● Veiklos tikslai

Veiklos tikslai nustatyti Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatuose (10 punktas):

tenkinant viešuosius interesus, įgyvendinti įstatymų ir kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka valstybės politikos priemones energetikos sektoriuje, vykdyti šių priemonių įgyvendinimo analizę ir stebėseną, atlikti centrinės naftos produktus ir naftos atsargas kaupiančios ir tvarkančios organizacijos funkcijas.

● Vizija

Lyderiaujantis Lietuvoje energetikos kompetencijų centras.

● Misija

Kurti saugią ir tvarią energetikos ateitį.