projekto rezultatai

Laukiami projekto „ENSMOV Plus“ įgyvendinimo rezultatai

Projekto „ENSMOV Plus“ įgyvendinimo metu vykdoma veikla ir ištekliai apims visą politikos ciklą, palengvins dalijimąsi patirtimi ir užtikrins, kad žinias ir informaciją būtų lengva rasti ir naudoti. Projekte bus sprendžiami tiek trumpalaikiai ir konkretūs klausimai, tiek ilgalaikiai strateginiai požiūriai, skirti energijos vartojimo efektyvumo politikos veiksmingumui didinti. Pagrindinis dėmesys projekte bus skiriamas iššūkiams, susijusiems su 2023 m. nauja EED redakcija ir jos sąsajomis su platesniu „Fit-for-55“ paketu.

Įgyvendinant projektą taip pat bus toliau plėtojama ENSMOV dalijimosi žiniomis platforma, kurioje galima rasti visą svarbią informaciją apie EED 7 straipsnį ir jo įgyvendinimą.