projekto tikslaiProjekto „ENSMOV Plus“ tikslai


Projekto „ENSMOV Plus“ tikslas – tiesiogiai padėti valdžios institucijoms ir pagrindinėms suinteresuotosioms šalims 12-os valstybių narių, atstovaujamų jos konsorciumo (Austrijos, Kroatijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Italijos, Lietuvos, Nyderlandų, Lenkijos, Rumunijos ir Slovėnijos), įgyvendinti naujos redakcijos Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EED) 7 straipsnio reikalavimus. EED 7 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės įgyvendintų energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemą arba alternatyvias priemones, kad per įpareigojimų laikotarpį (šiuo metu 2021–2030 m.) būtų pasiektas bendras energijos taupymo tikslas.