Atliktų energijos vartojimo auditų ataskaitų atitikties patikros ir kokybės vertinimo reglamentas

Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros direktoriaus 2020 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl Atliktų energijos vartojimo auditų ataskaitų atitikties patikros ir kokybės vertinimo reglamento patvirtinimo“.

Atliktų energijos vartojimo auditų ataskaitų atitikties patikros ir kokybės vertinimo reglamentas (toliau – Reglamentas)

Reglamento 1 priedas
Reglamento 2 priedas
Reglamento 3 priedas
Reglamento 4 priedas
Reglamento 5 priedas
Reglamento 6 priedas
Reglamento 7 priedas
Reglamento 8 priedas