Įstatai

Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatai (PDF), patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1-191 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 1-280" „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros įstatų patvirtinimo" pakeitimo"