Komisijos ir darbo grupės


● Išorinės komisijos ir darbo grupės

Eil. Nr. Tipas Koordinatorius / iniciatorius LEA atstovas
/-ai
Pavadinimas Teisės aktas / paskyrimo pagrindas Susitikimų periodiškumas Veiklos trukmė
 1 Komisija  Energetikos ministerija Valstybės naftos produktų atsargų skyriaus vadovas V. Malinauskas, narys Energetikos ministerijos mobilizacijos valdymo grupė  Energetikos ministro 2023-03-14 įsakymas Nr. 1-93 „Dėl energetikos ministro 2022 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1-92 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos mobilizacijos grupės sudarymo“ pakeitimo“ Pagal poreikį Nenumatyta
 2 Komisija Energetikos ministerija Direktorius
V. Poderys, narys
Energetikos ministerijos projektų portfelio komisija Energetikos ministro 2022-05-27 įsakymas Nr. 1-177 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos projektų portfelio komisijos sudarymo“ Pagal poreikį Nenumatyta
● Vidinės komisijos ir darbo grupės

Eil. Nr. Tipas Lietuvos energetikos agentūros
darbuotojas / -ai
Pavadinimas Teisės aktas / paskyrimo pagrindas Susitikimų periodiškumas Veiklos trukmė
 1 Komisija  Vaclovas Malinauskas, komisijos pirmininkas; Dainius Janėnas, Tadas Mockus, Margarita Gončarova, Rikantas Aukškalnis, Kamilė Lasevičienė Dėl Valstybės naftos produktų atsargų, saugomų AB ,,Klaipėdos nafta“ Subačiaus naftos terminalo talpyklose, inventorizacijos komisijos sudarymo  Direktoriaus 2023-01-30 įsakymas
Nr. V-4-(1.3 E)
Kartą į mėnesį Nuolat veikianti
 2 Komisija Tadas Norvydas, komisijos pirmininkas; Dainius Janėnas, narys; Ramutė Masiulienė, narė Dėl viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros direktoraius 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Komisijos, trumpalaikio turto, atsargų ir išlaidų, nurašymui sudarymo“ pakeitimo Direktoriaus 2023-04-14 įsakymas
Nr. V-27-(1.3 E)
Pagal poreikį Nuolat veikianti
 3 Komisija Tadas Mockus, komisijos pirmininkas; Birutė Striaukienė, komisijos narė; Ramutė Masiulienė, komisijos narė Dėl Reprezentacinių išlaidų nurašymo komisijos sudarymo Direktoriaus 2023-04-14 įsakymas
Nr. V-28-(1.3 E)
Pagal poreikį Nuolat veikianti