Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1-240  „Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies 2022 metais dydžio nustatymo“