Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 1-105 „Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros veiklos rodiklių 2021 metams, nuo kurių  priklauso viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis, nustatymo“