Darbo užmokestis

                    INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2023 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 1-150 „Dėl  viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies 2023 metais dydžio nustatymo"

Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros direktoriaus 2024 m. sausio 31d. įsakymas Nr. V-6-(1.3 E) "Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros direktoriaus 2019 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-25 „Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo".