Darbo užmokestis

                    INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ    Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2023 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 1-150 „Dėl viešosios įstaigos
    Lietuvos energetikos agentūros direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies 2023 metais dydžio
    nustatymo“