kodėl LEAPto11?

Kodėl projektas „LEAPto11“?

Projektas „LEAPto11“ – („Linking Energy Audit and EnMS Policies towards new EED article 11“) Energijos vartojimo audito ir energijos vadybos sistemų politikos susiejimas su naujuoju Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EED) 11 straipsniu. 

Įgyvendinant projektą sukaupta informacija, parengtos rekomendacijos ir gairės padės Europos Sąjungos šalims narėms patobulinti nacionalinę teisę ir programas pereinant nuo buvusios EED 8 straipsnio prie naujosios EED 11 straipsnio nuostatų, perkeliant jas į nacionalinę teisę ir įgyvendinant naujosios Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 11 straipsnį.