projekto rezultatai

Laukiami projekto „LEAPto11“ įgyvendinimo rezultatai

Projekto metu sukaupta informacija, parengtos rekomendacijos ir gairės padės šalims narėms patobulinti šalių narių nacionalinę teisę ir programas pereinant nuo buvusios EED 8 straipsnio prie naujosios EED 11 straipsnio nuostatų. Siekiant visapusiškai patobulinti energijos vartojimo audito ir energijos vadybos sistemas, projekto veiklomis bus bandoma suprasti ir nustatyti, kokių veiksmų reikia imtis, kad esama nacionalinė energetikos politika ir programos būtų patobulintos pagal naująjį 11 straipsnį.