NENS įgyvendinimo priemonių plano stebėsena

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (NENS) nuostatoms įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1210 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ patvirtino Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių planą.

NENS įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Įgyvendinant NENS, dalyvauja Energetikos ministerija, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos ir kiti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti asmenys.

Energetikos ministerijai NENS įgyvendinimą koordinuoti padeda viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, kuri:

  • analizuoja energetikos sektoriaus tendencijas;
  • atlieka Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano rodiklių stebėseną ir prognozavimą;
  • teikia pasiūlymus (ataskaitas) Energetikos ministerijai, kad NENS būtų laiku įgyvendinama, tobulinama ir atnaujinama.

Parengtos ataskaitos

Parengtos šios Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos  įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitos:

• už 2019 m. (PDF)

2019 m. ataskaitos rodiklių patikslinimas (PDF)