NENS įgyvendinimo priemonių plano stebėsena

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (NENS) nuostatoms įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1210 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ patvirtino Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių planą.

NENS įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Įgyvendinant NENS, dalyvauja Energetikos ministerija, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos ir kiti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti asmenys.

Energetikos ministerijai NENS įgyvendinimą koordinuoti padeda viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, kuri:

  • analizuoja energetikos sektoriaus tendencijas;
  • atlieka Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano rodiklių stebėseną ir prognozavimą;
  • teikia pasiūlymus (ataskaitas) Energetikos ministerijai, kad NENS būtų laiku įgyvendinama, tobulinama ir atnaujinama.

NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitos

       Informacija apie NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymą        .
       Parengtos ataskaitos:      
   Atlikti ataskaitų patikslinimai:  
2020 metų 2020 metų
2019 metų 2019 metų