projekto rezultatai

Projekto „PA Energy“ įgyvendinimo rezultatai


Lietuvos energetikos agentūra organizuos ir įgyvendins tyrimus energetinio saugumo srityje, organizuos energetinio saugumo renginį.

Šios agentūros ekspertai projekto įgyvendinimo laikotarpiu vertins tyrimus, atliktus šioje srityje.