ENSMOV

Projektas „ENSMOV“

Projektas „ENSMOV“ – pagal Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 7 straipsnį vykdomų energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimo, stebėsenos ir tikrinimo gerinimas (anglų kalba „Enhancing the Implementation and Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the Energy Efficiency Directive“).
Daugiau informacijos (anglų kalba) pateikta projekto „ENSMOV“ brošiūroje  ir interneto svetainėje).

Projektas „ENSMOV“ yra trejų metų trukmės projektas, kuris vykdomas nuo 2019 m. birželio mėn. Šiam projektui vadovauja Europos energetikos ir klimato politikos institutas Nyderlanduose. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos (ES) bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“.