streamSAVE

Projektas „streamSAVE“

Projektas „streamSAVE“ – tai energijos sutaupymų skaičiavimų optimizavimas.

2020 m. rugsėjo mėnesį pradėtas įgyvendinti projektas „streamSAVE“, jam vadovauja Flamandų technologinių tyrimų institutas Belgijoje. Trejų metų trukmės projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos (ES) bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“.

Projektas „streamSAVE“ skirtas remti Europos Sąjungos (ES) valstybes nares, derinant tikslius techninių energijos taupymo priemonių skaičiavimus pagal principą „iš apačios į viršų“, įgyvendinant Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED) 3 ir 7 straipsnių reikalavimus. Veiksmai skirti toms priemonėms, kurios turi didelį energijos taupymo potencialą ir kurias ES valstybės narės laiko prioritetinėmis. Siekdamas suprasti valstybių narių prioritetus, projekto konsorciumas 2019 m. gegužės mėnesį atliko internetinę apklausą.