Projektas „BOWE2H“

projektas vykdomas siekiant sukurti regioninį suinteresuotųjų šalių tinklą, kuris padėtų veikti kartu, pagerintų supratimą apie esamą ir būtiną politiką, sukurtų investicijų ir mokslinių tyrimų sistemą, skirtą jūros vėjo ir vandenilio projektų vystymui, ir kartu apjungtų suinteresuotąsias šalis tolesniam bendradarbiavimui. Galutiniame rezultate siekiama sukurti veiksmų planą, sudarytą iš regiono situacijos analitinės studijos, interviu su suinteresuotųjų šalių ekspertais bei bendrų kūrybinių seminarų rezultatų. Šis veiksmų planas bus pateiktas projekto suinteresuotosioms šalims, įvairioms institucijoms bei plačiajai visuomenei kaip infografinė santrauka.

„BOWE2H“  yra dviejų metų trukmės projektas, kuriam vadovauja Vokietijos ne pelno siekianti asociacija ir nepriklausomas tyrimų institutas IKEM (Institute for Climate Protection, Energy and Mobility). Projektas finansuojamas iš regioninio bendradarbiavimo programos „Interreg Baltic Sea Region“ bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų. LEA projekto veiklos pradėtos vykdyti 2023 m. sausio mėnesį.

Daugiau informacijos apie projektą (anglų kalba) pateikta Interreg Baltic Sea Region interneto svetainėje.

„BOWE2H“ projekto partneriai: