CA-EED

Projektas „CA-EED“


Projektas „CA-EED“ – suderinti veiksmai skirti perkelti ir įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo direktyvą (anglų kalba „The Concerted Action of the Energy Efficiency Directiveplačiau žr. projekto „CA-EED“ interneto svetainėje).

„Suderintų veiksmų“ projektas buvo pradėtas 2008 m. pavasarį, siekiant paremti Energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų direktyvos įgyvendinimą, kuri vėliau tapo Energijos vartojimo efektyvumo direktyva (EED). Projekto rezultatai parodė didelę energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių ir jų įgyvendinimo ES įvairovę ir aiškų informacijos ir patirties apsikeitimo poreikį tarp ES valstybių narių. Projektas finansuojamas iš ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“.