projekto tikslai

Projekto „streamSAVE“ tikslai


Sukurti internetinę projekto „streamSAVE“ platforma, kuri palengvins ES valstybėms narėms keitimąsi žiniomis ir patirtimi pagal ankstesniame skirsnyje minėtas tris kryptis.

Projektas padės ES valstybėms narėms įvertinti greitai augantį energijos sutaupymą ir tokiu būdu padidins jų galimybes sėkmingai įgyvendinti EVED energijos sutaupymo tikslus.

Projekto „streamSAVE“ įgyvendinimo metu sukurtą metodiką galima bus naudoti savanoriškai, tačiau būtų naudinga apjungti visų ES valstybių narių patirtį ir taip taikyti geriausią praktiką, išvengiant besidubliuojančių pastangų.