kodėl streamSAVE?

Kodėl projektas „streamSAVE“?


Kiekvienam iš ankstesniame skirsnyje nurodytų prioritetinių veiksmų projektas „streamSAVE“ skatina tarpvalstybinius žinių mainus tarp valdžios institucijų ir kitų pagrindinių suinteresuotųjų šalių šiomis kryptimis:

......1.kryptis: žinių perteikimo priemonė – ES valstybėms narėms teikiamos nuorodos, patarimai ir informacija apie energijos sutaupymo skaičiavimų metodikas 27 valstybėse narėse ir kaip jos gali supaprastinti ir patobulinti savo energijos sutaupymo apskaičiavimus „iš apačios į viršų“ metodu;

......2.kryptis: tiesioginis bendravimas – tarpusavio dialogai tarp valdžios institucijų ir kitų pagrindinių suinteresuotųjų šalių, kad būtų galima dalytis patirtimi, apmąstymais ir priimti supaprastintas skaičiavimo metodikas;


......3.kryptis: pajėgumų vystymas ir palaikymas – priemonė, padedanti ES valstybėms narėms įgyvendinti supaprastintus energijos taupymo skaičiavimus, susijusius su konkrečiais siekiais pagerinti savo įsipareigojimų vykdymą pagal EVED 3 ir 7 straipsnius.