kodėl CommonAct?

Kodėl projektas „CommonAct“?


Informuotumo didinimas (angl. awareness rising) yra viena iš svarbių priemonių įgalinančių platesnį energijos vartojimo efektyvumo priemonių įsiskverbimą į rinką. Atlikus įgyvendintų energijos vartojimo efektyvumo priemones skatinančių projektų veiklą pastebėta, kad nėra skiriama pakankamai dėmesio efektyviai ir rezultatyviai komunikacijai.