projekto tikslai

Projekto „CA-EED“ tikslai


Projekto „CA-EED“ pagrindiniai tikslai yra:

  • Tobulinti ir sisteminti keitimąsi informacija ir nacionalinio įgyvendinimo patirtimi, tuo pat metu skatinant gerosios patirties perėmimą, kuria siekiama pagerinti ir stiprinti EED įgyvendinimą valstybėse narėse.
  • Skatinti valstybių narių dialogą ieškant bendrų efektyvių sprendimų įgyvendinant EED.
  • Prisidėti ir papildyti EED komiteto, padedančio Europos Komisijai, darbą.