kodėl CA-EED?

Kodėl projektas „CA-EED“?


Projektas „CA-EED“ apima visas ES valstybes nares (taip pat ir Norvegiją) ir kuria patikimą forumą, kuriame šalys gali keistis patirtimi ir bendradarbiauti. Čia jos gali mokytis viena iš kitos, išvengti galimų klaidų ir pritaikyti sėkmingus kitų šalių sprendimus perkeliant ir įgyvendinant EED. Projekte dalyvauja nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už EED įgyvendinimą. Projektas „CA–EED“ apima visą energijos vartojimo efektyvumo aplinką. Ši aplinka yra padalyta į keturiolika sričių, kurioms atstovauja/vadovauja nepriklausomi ekspertai, turintys ypatingų žinių ir patirties savo srityje.

Energijos vartojimo efektyvumo sritys:

Energijos sutaupymų skaičiavimas ir vertinimas

Energijos gamybos ir perdavimo tinklo efektyvumas

Energijos efektyvumo įpareigojimų schemos ir alternatyvios priemonės

Energetinės paslaugos ir energetinių paslaugų bendrovės

Pavyzdinis viešųjų pastatų vaidmuo

Energijos vartojimo auditai ir energijos vadybos sistemos

Efektyvumo reikalavimai vykdant viešuosius pirkimus

Energetinių paslaugų sertifikavimas ir auditorių mokymas

Ilgalaikė pastatų fondo atnaujinimo strategija

Energijos tiekimo efektyvumas, didelio naudingumo kogeneracija ir šildymas/vėsinimas

Energijos apskaita, mokėjimai ir mokėjimų informacija

Finansavimo priemonės ir mechanizmai

Energijos paklausos valdymas

Informavimas ir mokymai