projekto tikslai

Projekto „CA-RES“ tikslai


Pagrindinis projekto „CA-RES“ tikslas – padedant specialistams keistis patirtimi ir gerąja praktika, skatinant tarpvalstybinį dialogą ieškant bendrai taikomų sprendimų ir suteikiant galimybę įgyti naujų gebėjimų ir kompetencijų, tinkamai perkelti ir įgyvendinti AIE direktyvos nuostatas nacionalinėje teisėje.