kodėl CA-RES?

Kodėl projektas „CA-RES“?


Projektas „CA-RES“ yra struktūruotas, konfidencialus dialogas tarp ES valstybių narių nacionalinių institucijų, įgyvendinančių AIE direktyvą. Dalyvaudami šiame projekte, ES valstybių narių specialistai keičiasi patirtimi ir gerosiomis praktikomis, mokosi ir įsisavina papildomų gebėjimų, stiprinančių jų kompetencijas ir siekia kurti vieningą teisinę aplinką. Projektas suskirstytas į 5 pagrindines temas:

 I

 Atsinaujinantieji energijos ištekliai (AEI) elektros gamyboje ir suvartojime

 II

 AEI šilumos gamyboje ir suvartojime

 III

 Kilmės garantijos

 IV

 Biomasės mobilizavimas ir tvarumo kriterijai

 V

 AEI transporte