Projekto „BOWE2H“ tikslai


projekto tikslas –  suburti tarptautinį suinteresuotųjų šalių tinklą, organizuojant šešis regioninius ekspertų renginius (Lenkijoje, Lietuvoje (kartu su Latvija), Švedijoje, Vokietijoje) ir kaip pagrindinį rezultatą sukuriant strateginį regioninės jūros vėjo ir vandenilio plėtros planą.

Projekto metu parengto veiksmų plano tikslas – sukurti viziją atitinkančią strategiją, apimančią jūrinio vėjo ir vandenilio energetikos plėtros tarptautinio bendradarbiavimo potencialą, parodant to potencialą kliūtis, kurias mums reikia įveikti ir kaip rasti įvairius sprendimus, kad įgyvendintume savo tikslus. Atsižvelgiant į vykdomą politiką, ryšius, energetikos pramonę ir visuomenę, gairėse tikslinėms suinteresuotoms grupėms bus surinkta ir pateikta naujausia praktinė patirtis, kuria jos galės naudotis ir remtis.

Rezultato formatas – infografinis pranešimas, kuriame bus panaudoti svarūs projekto rezultatus apibendrinantys vaizdiniai elementai. Šis pasirinkimas buvo padarytas, siekiant padidinti skaitytojų skaičių, nes tokį informacijos pateikimą yra kur kas efektyviau naudoti vykdant komunikaciją socialinėje žiniasklaidoje ir siekiant užtikrinti, kad ji pasiektų kuo platesnes auditorijas.