Kodėl projektas „BOWE2H“?


Remiantis Baltijos energijos rinkos jungčių plano (BEMIP) duomenimis, Baltijos jūroje vėjo energija turi 93 GW potencialą ir galėtų būti saugios, į ateitį orientuotos, tvarios regioninės energetikos sistemos pagrindas. Tačiau pamažu vystantis atskiriems jūros vėjo ir vandenilio energijos projektams, trūksta tarptautinio tinklo ir perspektyvos suvienyti vietos vyriausybes, vystytojus, tinklų ekspertus, tyrėjus, gamintojus ir politikos formuotojus. Šioms suinteresuotosioms šalims reikia prieigos prie regioninės informacijos bei žinių, o taip pat ir kontaktų su ekspertais iš kitų šalių. Tai padėtų išplėsti jau turimas žinias ir sustiprintų esamus pajėgumus bei padrąsintų veikti tarptautiniu mastu, plėtoti tarptautinius projektus.