Naujienos

2019-07-18
Vėjo jėgainių plėtros Baltijos jūroje studija
Energetikos ministerijos užsakymu atlikta Prioritetinių Baltijos jūros dalių, kuriose tikslinga atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtra, identifikavimo studija.
2019-07-11
Siūlome darbą
Ieškome darbuotojų Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovo (-ės), Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vyriausiojo (-osios) specialisto (-ės), Energetikos tyrimų ir stebėsenos skyriaus vyriausiojo (-osios) specialisto (-ės) pareigoms.
2019-07-05
Seime surengtas seminaras-diskusija apie tiesiogines ES finansuojamas mokslinio tyrimo programas energetikos, aplinkosaugos bei susijusiose tematikose
2019 m. liepos 5 d., 10 val. Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija kartu su Lietuvos energetikos institutu Seime surengė teminį seminarą-diskusiją apie tiesiogines ES finansuojamas mokslinio tyrimo programas energetikos, aplinkosaugos bei susijusiose tematikose „ES finansuojamos mokslinių tyrimų programos energetikos bei aplinkosaugos srityse – jų svarba Lietuvai ir kaip suaktyvinti Lietuvos dalyvavimą šiose programose“
2019-06-04
Pasirašyta trišalė sutartis su AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų skyrimo
2019 m. birželio 4 d. pasirašyta trišalė sutartis tarp VšĮ Lietuvos energetikos agentūros, Energetikos ministerijos ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų skyrimo
2019-04-29
Pasirašyta trišalė sutartis su UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų skyrimo
2019 m. birželio 4 d. pasirašyta trišalė sutartis tarp VšĮ Lietuvos energetikos agentūros, Energetikos ministerijos ir UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų skyrimo
2019-04-19
Parengta Ataskaita apie energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimą
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra parengė ir pateikė Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai Ataskaitą apie energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimą 2018 metais
2019-03-22
Parengtas Ataskaitos apie energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimą 2018 metais projektas
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra parengė ir pateikė Energetikos ministerijai Ataskaitos apie energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimą 2018 metais projektą.
2019-03-19
Parengtas 2017–2018 metų pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaitos projektas
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra parengė ir Energetikos ministerijai pateikė 2017–2018 metų pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaitos projektą.
2019-03-14
IAE eksploatavimo fondo taryba pritarė ESO ir LET paraiškoms dėl lėšų skyrimo 2019 m.
Vadovaujantis valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2019 m. sąmata bei vidinėmis tvarkomis, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (Fondo administratorius) surengė IAE eksploatavimo nutraukimo fondo tarybos posėdį apklausos būdu, kurio metu buvo svarstomos priemonių vykdytojų paraiškos Fondo lėšoms gauti 2019 m.