Naujiena

Atliktas savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimas 2020 m.

2020 11 27

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra) 2020 metais atliko antrąjį Lietuvos savivaldybių darnios energetikos plėtros vertinimą pagal jų pasiektą pažangą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse.

Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje ir Lietuvos Respublikos nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 m. vieni iš nustatytų tikslų, kuriems labai svarbus kiekvienos savivaldybės indėlis, yra:

  • sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas;
  • padidinti energijos vartojimo efektyvumą;
  • skatinti atsinaujinančių energijos išteklių platesnį naudojimą.
2019 m., savivaldybių palyginimo tikslais ir bendradarbiaujant su energetikos ekspertais, buvo pasirinkti kriterijai (žr. lentelę), kurie leidžia įvertinti savivaldybių vaidmenį didinant energijos vartojimo efektyvumą, skatinant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą bei atitinkamai keičiant jos teritorijoje gyvenančių žmonių elgseną.

Kiekvienam kriterijui nustatytas maksimalus balas, atsižvelgiant į galimą kriterijaus poveikį didinti energijos vartojimo efektyvumą ir skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą. Šiemet vieno kriterijaus („Savivaldybių darnios plėtros projektai“) atsisakyta, jį pakeičiant nauju – „Dviračių takų ilgis“.

Savivaldybių vertinimas pagal visus kriterijus bei palyginimas su 2019 m. pateiktas Lietuvos savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos 2020 m. vertinimo apžvalgoje. Daugiau informacijos galite rasti šios interneto svetainės Savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimo skiltyje.

Apibendrinus 2020 m. vertinimo rezultatus buvo nustatyta, kad geriausių rezultatų pasiekė šis savivaldybių penketukas (daugiausiai buvo galima surinkti 100 balų):

Interaktyvus žemėlapis

Taip pat Agentūra parengė interaktyvų žemėlapį, kuriame galite rasti visų savivaldybių balus bei įvertinimus pagal kriterijus. Žemėlapis pasiekiamas šia nuoroda. 

Agentūra numato ir tolimesniais metais atlikti kasmetinius Lietuvos savivaldybių darnios energetikos plėtros vertinimus pagal jų pasiektą pažangą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo. Savivaldybių viešai skelbiama informacija, jos geresnis parengimas ir prieinamumas leistų tiksliau įvertinti savivaldybių veiklą bei pasitarnautų savivaldybių gyventojams ir svečiams.


Atliktas savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimas 2020 m.