Investicinė parama vėjo elektrinėms sausumojeInvesticinė parama vėjo elektrinių įrengimui sausumoje


Jungtiniu projektu „Investicinė parama vėjo elektrinėms sausumoje“ siekiama prisidėti prie Lietuvos strateginiuose dokumentuose numatyto tikslo – didinti atsinaujinančių energetikos išteklių (toliau – AEI) dalį bendrame galutiniame energijos suvartojime.

Jungtinio projekto tikslas: skatinti gamintojų investicijas į naujų AEI (vėjo sausumoje) naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą.

Remiama veikla: vėjo elektrinių įrangos įsigijimas ir įrengimas: parama skiriama iki 3 MW įrengtajai galiai (pareiškėjai gali įsirengti iki 6 MW galios vėjo elektrinę).

Jungtinio projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. birželio 19 d. – 2026 m. gegužės 31 d.

Iš jungtinio projekto finansuojamų projektų įgyvendinimo laikotarpis: nuo paraiškos pateikimo iki 2026-03-31.

Jungtinio projekto tikslinės grupės (iš jungtinio projekto finansuojamų projektų pareiškėjai):
  • labai mažos ir mažos įmonės (toliau – LMMĮ), registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo;
  • ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
  • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kai dalininkai nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės;
  • piliečių energetikos bendrijos.
Jungtinio projekto rezultatas: 30,1 MW sukurtų naujų elektros energijos gamybos pajėgumų iš vėjo energijos iki 2026 m. gegužės 31 d.

Projektą įgyvendina Lietuvos energetikos agentūra, kuri 2023-06-29 paskelbė kvietimą teikti paraiškas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintu projektų finansavimo sąlygų aprašu (galima atsisiųsti iš čia). Patirtos tinkamos išlaidos vėjo elektrinės įrangos įsigijimui ir įrengimui bus apmokamos taikant fiksuotąjį vieneto (1 kW įrengtosios galios) įkainį – 1608,65 Eur be PVM.

Paraiškos finansavimui bus atrenkamos konkurso būdu.

Atkreipiame pareiškėjų dėmesį: vėjo elektrinių įrengimo išlaidos bus pripažįstamos tinkamomis finansuoti tik jei 1) jos bus patirtos jau po paraiškos pateikimo Lietuvos energetikos agentūrai dienos ir 2) paraiška bus pripažinta tinkama finansuoti pagal kvietime teikti paraiškas nurodytus atrankos kriterijus, konkurso sąlygas.

Detalesnė informacija apie paraiškų teikimą, techninius projekto reikalavimus, tinkamas išlaidas ir kt. nurodyta kvietimo dokumentuose ir paskelbta šiose interneto svetainėse: www.esinvesticijos.lt ir www.ena.lt.

Kontaktai: konsultavimas jungtinio projekto klausimais vykdomas elektroniniu paštu [email protected] ir tel. 8 661 35 904 (darbo dienomis 8:00–17:00 val., išskyrus pietų pertrauką).

Projekto biudžetas: 19 000 000,00 EUR. Projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės NextGenerationEU”  lėšomis.