Naujiena

Lietuvos energetikos agentūra skelbia naujausius pokyčius nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymuose

2022 06 16

Lietuvos energetikos agentūra, atsižvelgdama į svarbą operatyviai informuoti vartotojus apie naujausius pokyčius nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymuose, skelbia naujausius pasikeitimus birželio 16 dienos duomenimis. Elektros energijos kainos labiausiai augo trumpesnio fiksuotos elektros energijos planų pasiūlymuose.
Lyginant su birželio 14 duomenimis siūlomas elektros energijos kainas padidino visi 4 nepriklausomi elektros energijos tiekėjai, siūlantys planus su fiksuota elektros energijos kaina. Kainų padidinimas susijęs su tuo, kad nepriklausomi elektros energijos tiekėjai 1 kilovatvalandės kainas nurodo su nuo liepos 1 d. įsigaliojančia nauja (padidinta) persiuntimo paslaugos kaina (patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022-06-07 nutarimu Nr. O3E-860).
Kainų didinimas apima trumpesnio kainos fiksavimo planus. Ilgesnio kainos fiksavimo laikotarpio (36 mėn. ir 72 mėn.) 1 kilovatvalandės kainos yra mažesnės lyginant su trumpesnio kainos fiksavimo laikotarpio (iki 24 mėn.) planais.
  

Prognozuojama mėnesinė sąskaita apskaičiuota darant prielaidą, kad per mėnesį yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį) ir pasirenkamas vienos laiko zonos ar dviejų laiko zonų tarifas. Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų planų Standartinis (Fiksuotas, Stabilus, Minimalus) su ne 18 – 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu (išimtis – Perlas energija, kuris siūlo tik 6 mėn. kainos fiksavimo laikotarpį) be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai ar mažesnis tarifas pirmiesiems keliems mėnesiams), ar papildomų mokesčių (pvz., mėnesinis mokestis, papildomas mokestis už žaliąją energiją). Atkreipiame dėmesį į tai, kad kai kurie tiekėjai (Elektrum, Enefit) siūlo ir ilgesnio kainos fiksavimo laikotarpio (atitinkamai 36 mėn. ir 72 mėn.) planus, kurių 1 kilovatvalandės kainos yra mažesnės lyginant su trumpesnio kainos fiksavimo laikotarpio (iki 24 mėn.) planais.

 

Atliekant skaičiavimus priimta, kad 97,5 kWh (65%) elektros energijos suvartojama dienos metu, o 52,5 kWh (35%) nakties metu.  

 

Pasiūlymų su nefiksuota elektros energijos kaina prognozuojama mėnesio sąskaita apskaičiuota darant prielaidą, kad per mėnesį yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį) ir pasirenkamas vienos laiko zonos tarifas. Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų. Kadangi nurodytos vienos kilovatvalandės kainos apskaičiuotos taikant skirtingo laikotarpio (3 mėn., 6 mėn., 12 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir prognozuojamos mėnesinės sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 metų gegužės mėn. vidutinė kaina – 0,1647 Eur/KWh) perskaičiuotas vienos kilovatvalandės kainas.

 

Pateikiama informacija apie vienos laiko zonos kilovatvalandės kainas, kai suvartojama apie 150 kWh elektros energijos ir pasirinktas planas su nefiksuota (susieta su NordPool biržos kaina) kilovatvalandės kaina. Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų. Kadangi nurodytos vienos kilovatvalandės kainos apskaičiuotos taikant skirtingo laikotarpio (3 mėn., 6 mėn., 12 mėn.) NordPool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 metų gegužės vidutinė kaina – 0,1647 Eur/kWh) perskaičiuotos vienos kilovatvalandės kainos.

 

 

Pateikiama informacija apie birželio 16 dienos preliminarias elektros energijos kainas (dviejų laiko zonų).

 

Prognozuojama mėnesinė sąskaita apskaičiuota darant prielaidą, kad per mėnesį yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį) ir pasirenkamas vienos laiko zonos tarifas. Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų. Kadangi nurodytos vienos kilovatvalandės kainos apskaičiuotos taikant skirtingo laikotarpio (3 mėn., 6 mėn.,  12 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir prognozuojamos mėnesinės sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 metų gegužės mėn. vidutinė kaina – 0,1647 kWh) perskaičiuotas vienos kilovatvalandės kainas. 

 Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros tiekėjų vertinimui, jų pasiūlymų reklamai ar palyginimui. Pateiktos konkrečią dieną fiksuotos kainos yra preliminarios. Galutinę vartotojams siūlomą elektros kainą vartotojai sužino tik sutarties sudarymo metu.

Kainos fiksuojamos ir skelbiamos kiekvieną savaitę – antradieniais, pasirinktus planus, prognozuojamas sąskaitas ir kitą informaciją rasite čia.


Lietuvos energetikos agentūra skelbia naujausius pokyčius nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymuose