Naujiena

Dauguma gyventojų teigia, kad taupo energiją, kas antras analizuoja sąskaitas

2023 02 15

Smarkiai išaugus energijos kainoms pernai rudenį, gyventojai ir verslas buvo raginami taupyti energijos resursus. Lietuvos energetikos agentūros atlikta gyventojų apklausa parodė, kad net 80,3 proc. apklaustųjų taupo energiją savo būste. Taip pat išsiaiškinta, jog vartotojai girdi patarimus, kaip taupyti energiją, ir aktyviai naudoja siūlomas taupymo priemones.

Labiausiai linkę taupyti vyriausi ir jauniausi (65–75 metų bei 18–24 metų) respondentai: atitinkamai 89,8 proc. ir 86,5 proc. apklaustųjų teigia taupantys energiją. Tik 19,7 proc. jos visiškai netaupo.

Netikėta žinia, kad mažiausiai taupymu rūpinasi tie namų ūkiai, kuriuose skaitiklių rodmenys nuskaitomi automatiškai: tik 39,7 proc. šiai grupei priklausančių apklaustųjų teigė taupantys energiją savo būste.

Absoliuti dauguma apklaustųjų (97 proc.) nurodė, kad pagrindinė energijos taupymo priežastis – noras sutaupyti pinigų: tai vienintelis arba vienas iš taupymo tikslų. Beveik po 14 proc. respondentų taip pat teigė turintys tikslą prisidėti prie klimato kaitos, oro taršos mažinimo bei šalies energinio saugumo stiprinimo.

Dauguma gyventojų teigia, kad taupo energiją, kas antras analizuoja sąskaitas
„Vyriausieji nori taupyti, nes jų pajamos mažos, o jauniausieji turi riboti savo išlaidas, nes dar nėra susikūrę tvirtos finansinės padėties‟, – sako Lietuvos energetikos agentūros Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro laikinasis vadovas dr. Ričardas Masiulionis.

Jis pataria gyventojams nuolat aktyviai analizuoti savo būsto energijos vartojimą ir gaunamas už ją sąskaitas, o ne tik tuomet, kai kainos išauga. Apklausos rezultatai atskleidžia, kad ne visi gyventojai sąmoningai taupo, nes tik dalis apklaustųjų pripažino, kad  atidžiau stebi savo energijos sąnaudas ir taip įvertina savo energijos vartojimo įpročius bei gali juos keisti.

Daugiau nei pusė (58,9 proc.) respondentų teigia, kad stebi sąskaitas ir įvertina savo energijos suvartojimą per mėnesį. Šios informacijos nevertina ir nežino 7,4 proc. apklaustųjų. Įvairių mėnesių energijos suvartojimą dažniausiai arba visada palygina taip pat daugiau nei pusė respondentų – 52,9 procento. Kokios viso būsto energijos sąnaudos yra per visus metus, apskaičiuoja ir įvertina tik kiek daugiau nei trečdalis (35,1 proc.) respondentų.

Viena svarbiausių atliktos apklausos išvadų – gyventojai girdi ir mato informaciją bei patarimus, kaip taupyti energiją: net 77 proc. apklaustųjų teigė, kad juos pasiekia informacija apie energijos taupymo priemones. Taip pat labai svarbu, kad ši informacija, kaip rodo atsakymai į apklausos klausimus, gyventojams padeda sumažinti sąnaudas.

Net 65,8 proc. taupymo patarimus girdinčių apklaustųjų atsakė, kad šiuos patarimus naudoja siekdami sutaupyti energijos, o 64,7 proc. energijos taupymo patarimus taikantys respondentai, juos pritaikę, pastebėjo energijos vartojimo sumažėjimą. Pritaikę iš energijos tiekėjo gaunamus patarimus, išlaidų sumažėjimą, teigia pastebėję 11,1 proc. respondentų. Tokius rezultatus kartais pastebintys teigia 21,7 proc. respondentų, o trečdalis (32,2 proc.) teigia rezultatų nepastebintys.

Atlikdami pareigą informuoti vartotojus apie energijos taupymo galimybes, tiekėjai naudoja įvairias informavimo priemones. Veiksmingiausia priemonė, kaip parodė apklausa, yra reklama: ją dažnai arba kartais girdėję ir matę pripažino net 73,2 proc. respondentų.

Tačiau paaiškėjo, kad energijos tiekėjai mažai išnaudoja kitus komunikavimo būdus: palyginamosios analizės negauna 62 proc. respondentų; apie 48,4 proc. jų negauna energijos tiekėjų lankstinukų ar informacinių pranešimų apie energijos taupymo priemones; 53,3 proc. respondentų teigė, kad neskaito tokios informacijos energijos tiekėjo interneto svetainėje.

Pagrindiniai informaciniai kanalai, kuriais apklaustieji naudojasi energijos taupymo naujienoms ir aktualijoms sekti, nurodoma televizija (pažymėjo 61,3 pro. respondentų), naujienų portalai (58,6 proc. respondentų) ir socialiniai tinklai (51,1 proc.). Radijas kaip informacinis kanalas nurodytas 31,4 proc. respondentų atsakymuose. Taip pat išsiaiškinta, kad televizija yra populiariausias informacinis kanalas tarp asmenų, uždirbančių iki 600 Eur, o didesnes pajamas uždirbantys respondentai informacijai sekti dažniausiai renkasi naujienų portalus. Socialiniuose tinkluose naujienas dažniausiai seka 18–24 metų respondentai (63,5 proc.).

Vienas iš Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje nustatytų energijos vartojimo efektyvumo didinimo Lietuvoje principų — aktyvaus energijos vartotojų mokymas ir švietimas. Energijos vartotojai, keisdami savo elgseną ir įpročius, gali prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo.

Lietuvos energetikos agentūros surengtas visuomenės nuomonės tyrimas apie gyventojų energijos vartojimo įpročius, energijos taupymo patarimų pasiekiamumą ir taikymą vyko 2022 m. gruodį – 2023 m. sausį. Tikslinė tyrimo grupė – visi 18–75 metų Lietuvos gyventojai. Telefonu ir internetu apklausta 1007 žmonės.

Apklausos tikslas buvo ištirti Lietuvos gyventojų energijos vartojimų įpročius, taikomas energijos taupymo priemones, įvertinti informacijos pasiekiamumą iš energijos tiekėjų ir gyventojų atvirumą šiai informacijai bei įvertinti dėl energijos taupymo patarimų taikymo gaunamus rezultatus. Ši apklausa bus kartojama kas keleri metai.

Kilus klausimų, prašome kreiptis:

Vida Danilevičiūtė Černiauskienė, el. paštas [email protected], tel. 8 661 89 175