Naujiena

Lietuvoje elektros ir dujų kaina per savaitę mažėjo

2022 10 07

Lietuvos energetikos agentūros ekspertai pastebi, kad pastarąją savaitę Lietuvoje elektros kaina mažėjo 19 proc., dujų kaina mažėjo 5 proc. Benzino vidutinė kaina Lietuvoje (1,650 Eur/l) 7 savaitę iš eilės yra mažesnė už dyzelino (1,764 Eur/l).  

Vidutinė rugsėjo 30 – spalio 6 d. elektros kaina Lietuvoje buvo 284,9 EUR/MWh arba 19 proc. mažesnė nei rugsėjo 23–29 d., kai ji siekė 353,2 EUR/MWh. Tačiau šiandien, spalio 7 dieną, didmeninės elektros kaina Lietuvoje yra 65 EUR/MWh mažesnė nei buvo 2021 m. spalio 7 d. (atitinkamai 156,6 ir 220,5 EUR/MWh).

Latvijoje kainos mažėjo panašiai – 19 proc. iki 284,9 EUR/MWh (lyginant su 350,5 EUR/MWh savaite prieš). Estijoje kainos augo 25 proc. iki 255,1 EUR/MWh (lyginant su 204,1 EUR/MWh kaina savaite prieš). Tai didžiausias kainų augimas regione. Suomijoje kainos taip pat didėjo 3 proc. iki 203,6 EUR/MWh nuo 197,9 EUR/MWh savaitę prieš.

 

Rugsėjo 30 – spalio 6 d. bendra elektros gamyba Lietuvoje didėjo 34 proc., lyginant su praėjusia savaite (rugsėjo 23–29 d.) ir siekė beveik 89 GWh. Daugiausia tam įtakos turėjo beveik tris kartus augusi vėjo el. gamyba. Importuojamos elektros dalis mažėjo nuo 70 proc. iki 64 proc. viso poreikio. Importas iš Švedijos ketvirtos kainų (SE-4) zonos mažėjo vos puse procento. NordBalt jungtimi – importuota 103,7 GWh elektros. Per Latvijos jungtį importas mažėjo ženkliai – 43 proc. ir siekė 44,5 GWh. Per LitPol Link jungtį elektros balanse eksportą pakeitė importas. Importuota 6,7 GWh elektros energijos.

Lenkijoje elektros kainos mažėjo 35 proc. ir siekė 127,7 EUR/MWh (lyginant su 196,7 EUR/MWh savaite prieš). Vokietijoje vidutinė kaina per savaitę mažėjo 50 proc. iki 167,5 EUR/MWh (lyginant su 336,5 EUR/MWh praeita savaite). Švedijos ketvirtoje kainų zonoje vidutinė elektros kaina mažėjo 29 proc. ir siekė 105,4 EUR/MWh (lyginant su 148 EUR/MWh kaina savaite prieš). Tai mažiausios elektros kainos nagrinėjamame regione.

Vidutinė savaitės TTF dujų kaina mažėjo 5 proc. (nuo 187,32 Eur/MWh rugsėjo 23–29 d., iki 178,87 Eur/MWh rugsėjo 30 – spalio 6 d.). ES dujų saugyklų užpildymas siekia truputį daugiau nei 90 proc. (praeitą savaitę buvo 88 proc.). Pasiektas ES numatytas tikslas, kad lapkričio 1 d. saugyklų užpildymas siektų 80 proc. Inčukalnio užpildymas siekia kiek daugiau nei 53 proc. (praeitą savaitę buvo 52,8 proc.)

 

Lietuvos dujų suvartojimas augo 2,3 proc. ir siekė 78,87 GWh (lyginant su 77,07 GWh praeitą savaitę). Dujų srautas rugsėjo 30 – spalio 5 d. į Lenkiją mažėjo 0,7 proc. – lyginant su rugsėjo 23–29, mažėjo nuo 102,35 GWh iki 101,64 GWh. Iš Lenkijos buvo importuota 18,05 GWh dujų. Tai 41 proc. mažiau nei savaitę prieš. Į Latviją siunčiamų dujų kiekis augo 215 proc. lyginant su savaite prieš tai. Tai lėmė atsinaujinusi Klaipėdos SGD terminalo veikla. Klaipėdos SGD terminalas veikė 70 proc. pajėgumu (510,8 GWh).

 

Benzino vidutinė kaina Lietuvoje (1,650 Eur/l) 7 savaitę iš eilės yra mažesnė už dyzelino (1,764 Eur/l). Bazinės (didmeninės) kainos Lietuvoje nuo birželio 20 d., kai prasidėjo ilgalaikė degalų kainų mažėjimo tendencija,  iki spalio 3 d. sumažėjo: benzino bazinė kaina (Orlen Lietuva duomenys) – 0,324 Eur/l, dyzelino – 0,292 Eur/l. Nuo spalio 3 d. bazinės (didmeninės)  kainos padidėjo: benzinas pabrango 0,038 Eur/l, dyzelinas pabrango 0,089 Eur/l.

Lietuvos energetikos agentūra kiekvieną savaitę analizuoja ir skelbia savaitės duomenų apžvalgą, kurią galima rasti čia.


Lietuvoje elektros ir dujų kaina per savaitę mažėjo