Naujiena

Paskelbtas vėjo elektrinių parkų jungties prijungimo konsultacinių paslaugų pirkimas

2022 11 14

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra informuoja, kad Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė Lietuvos jūrinėje teritorijoje numatomų plėtoti ir prie perdavimo tinklų prijungti vėjo elektrinių parkų jungties su sausumo tinklu tarptautinį konsultacinių paslaugų pirkimą. Pirkimo dalyvių pasiūlymų laukiama iki gruodžio 16 d.

Konsultacinių paslaugų pirkimas svarbus siekiant tinkamai atlikti parengiamuosius darbus Lietuvos Respublikos Baltijos jūros teritorijos dalyje  numatomų plėtoti vėjo elektrinių ir susijusios infrastruktūros įrengimui ir sklandžiam jų prijungimui prie sausumos elektros perdavimo tinklų.

Atrinkti aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos tiekėjai nuo sutarties įsigaliojimo datos teiks konsultacijas, pasiūlymus ir rekomendacijas (raštu ir žodžiu) jūrinių vėjo elektrinių parkų ir susijusios infrastruktūros prijungimo technologiniais, techniniais, tyrimų, teritorijų planavimo, aplinkosauginiais, ekonominiais ir finansavimo, teisiniais, projekto valdymo ir kitais, susijusiais su jūrinių vėjo elektrinių parkų ir susijusios infrastruktūros vystymu, projektavimu, statyba, eksploatacija bei prijungimu prie perdavimo tinklų, klausimais.

Skelbiamo pirkimo vertė sudaro 2 426 000 eurų su PVM. Paslaugų tiekimo sutarties galiojimas  12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo arba kol bus nupirktas visas paslaugų kiekis. Sutartis gali būti pratęsiama abipusiu sutarimu, o pratęsimų skaičius yra neribojamas. Sutartis, atsižvelgiant į visus pratęsimus, maksimaliai gali būti pratęsta 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui. Pirkimo dokumentacija ir susijusi informacija skelbiami viešai čia.

Planuojama, kad Baltijos jūros teritorijoje 30 km atstumu iki 2028 m.  bus įrengtas pirmasis iki 700 MW jūrinio vėjo elektrinių parkas, kuris per metus galėtų pagaminti apie 2,5–3 TWh elektros energijos. Tai sudarytų beveik ketvirtadalį dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio ir sukurtų apie 1300 darbo vietų.


Paskelbtas vėjo elektrinių parkų jungties prijungimo konsultacinių paslaugų  pirkimas