Finansinė parama fiziniams asmenims

  • Titulinis
  • Finansinė parama fiziniams asmenims

FINANSINĖ PARAMA FIZINIAMS ASMENIMS

1. Bendrosios priemonės


1.1. AIE namų ūkiams

1.1. AIE namų ūkiams

Remiama veikla 

 iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų
 ūkio reikmėms pagal šias veiklas:
 (a) įrengimas geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietose;
 (b) įsigijimas iš elektrinių parkų;
 (c) įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo
 teritorijoje

Kvietimo suma 

 8 mln. eurų

Paramos išmokos dydis 

 (a) veiklai – 323 eurų fiksuotas įkainis už 1 kW saulės elektrinės galios.
 (b) ir (c) veikloms – 323 eurų fiksuota išmoka už 1 kW elektrinės galios.
 Gyventojams, kurie neturi galimybių įsirengti saulės elektrinės nuosavomis lėšomis, ir tai darys išsimokėtinai, fiksuotas paramos dydis bus 381 euras už 1 kW elektrinės galios. Tokiu būdu bus kompensuojama dalis palūkanų

Kvietimo skelbimas 

 (a) veiklai – pasibaigęs

 (b) veiklai – 2020-07-01–2020-07-31

 (c) veiklai – numatoma nuo 2020 m. spalio 1 d.

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 finansavimo sąlygų apraše, (b) kvietime, (b) atmintinėje

 Finansavimo tvarka 

 fiziniams asmenims – finansavimo sąlygų aprašo prieduose:
 (a) veikla – 2 priedas;
 (b) veikla – 3 priedas;
 (c) veikla – 4 priedas

Kvietimas 1.1 priemonės veiklai iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje planuojamas nuo 2020-10-01
1.2. Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimas

1.2. Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimas

Remiama veikla 

 norintys gauti kompensacinę išmoką, turi atitikti šiuos reikalavimus:
 Reikalavimai senam automobiliui:
 1) M1 klasės transporto priemonė, pareiškėjo kaip savininko išlaikyta ne mažiau kaip 12 mėnesių ir registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.
 2) Transporto priemonės techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d.
 3) Transporto priemonė sunaikinta pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles ir gautas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas.
 4) Transporto priemonė išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimu.
 Reikalavimai naujai įsigytam automobiliui:
 1) Pareiškėjas įsigijęs mažiau taršų automobilį jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu -  tapęs mažiau taršaus automobilio valdytoju.
 2) M1 klasės transporto priemonė, kurios bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 130 g/km.
 3) Pirmosios registracijos data Europos Sąjungoje 2013 m. sausio 1 d. arba vėlesnė.
 4) Transporto priemonė varoma vien tik benzinu, dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra arba be benzino dar ir dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra.
 5) CO₂ kiekio ir pirmosios registracijos datos kriterijai netaikomi elektromobiliams

Kompensacinė išmoka 

 1000 eurų kompensacinė išmoka, sunaikinus senąjį automobilį ir įsigijus mažiau taršią judumo priemonę. Pareiškėjas pagal šią priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką, o automobilis su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojamas tik viena kartą

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 2019-11-04–2020-12-01. Kvietimas teikti prašymus gali būti sustabdytas anksčiau, jei bus pateikta prašymų visai skirtai sumai, t. y. 5 mln. eurų

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos aprašelėšų naudojimo sąmatojetaisyklėse 

Kvietimas 1.2 priemonei aktyvus iki 2020-12-01

1.3. Elektromobilių įsigijimo skatinimas

1.3. Elektromobilių įsigijimo skatinimas

Remiama veikla 

 elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas.
 Elektromobilis – M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio.
 Pareiškėjas – fizinis asmuo.
 Parama teikiama tik pirmą kartą Lietuvoje registruotiems elektromobiliams

Kompensacinė išmoka 

 vienam pareiškėjui:
 1. 2000 eurų, įsigijusiam naudotą elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, ne ankstesni nei 5 metai iki metinės sąmatos įsigaliojimo datos, o pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, yra ta pati (sutampa) ir yra ne ankstesnė nei metinės sąmatos įsigaliojimo data;
 2. 4000 eurų, įsigijusiam naują elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, yra ta pati (sutampa) arba ne ankstesnė nei metinės sąmatos įsigaliojimo data;
 3. Papildoma 1000 eurų kompensacija kartu su 1 ir 2 punktuose nurodyta kompensacija, skiriama pareiškėjui, kuris sunaikino M1 klasės transporto priemonę, kurios valdytoju iki prašymo pildymo datos buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių ir kurios techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d. arba iki metinės sąmatos įsigaliojimo datos, ir transporto priemonė iki prašymo pildymo datos ne mažiau kaip 12 mėnesių buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Pareiškėjas turi priduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą ir šią transporto priemonę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimu.
 Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, įsigijusiems elektromobilį, tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos nuo metinės sąmatos įsigaliojimo datos

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 2020-04-20–2021-02-01, prašymus teikti tik elektroniniu būdu

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 pranešime, tvarkos apraše, lėšų naudojimo sąmatojetaisyklėse 

Kvietimas 1.3 priemonei aktyvus iki 2021-02-01
1.4. Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių skatinimas

1.4. Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių skatinimas

Remiama veikla 

 nustatyta tvarka pridavus seną taršų automobilį, gyventojai galės prašyti kompensacijos, įsigijus metinį viešojo transporto bilietą, elektrinį mopedą arba motociklą, elektrinį ar paprastą dviratį, elektrinį paspirtuką.
 Priemonės tikslas – skatinti gyventojus atsisakyti taršių transporto priemonių ir pereiti prie aplinkai draugiškų judumo priemonių. Tai leis ženkliai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, nes transporto keliama tarša labai prisideda prie klimato kaitos.
 Priduodamas taršus automobilis turi atitikti šiuos kriterijus:
 1) pareiškėjas iki prašymo pateikimo dienos šio taršaus automobilio valdytoju buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių;
 2) automobilio techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d. arba iki 2020 m. kovo 13 d.;
 3) automobilis iki prašymo pateikimo dienos buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių registruotas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre;
 4) pareiškėjas turi priduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą bei ją išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro

Kompensacinė išmoka 

 gyventojai galės gauti:
 1) iki 310 eurų kompensaciją už metinio viešojo transporto bilietą;
 2) iki 400 eurų už paprastą dviratį arba elektrinį paspirtuką;
 3) iki 700 eurų už elektrinį dviratį;
 4) iki 1 tūkst. eurų už elektrinį mopedą ar elektrinį motociklą.
 Pareiškėjui, pateikusiam išlaidas pagrindžiančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus, bus išmokėta ne didesnė nei 1 tūkst. eurų kompensacija.
 Bus galima įsigyti ir kelis tų pačių viešojo transporto paslaugų ir (arba) mažiau taršių judumo priemonių vienetus. Kompensacinės išmokos suma bus apskaičiuojama pagal faktiškai patirtas išlaidas, neviršijant maksimalių išlaidų sumų kiekvienam įsigytam vienetui

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 nuo 2020-05-15

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, DUKišmokų tvarkos apraše, lėšų naudojimo tvarkos apraše, sąmatoje, taisyklėse, įmonių sąraše

Kvietimas 1.4 priemonei aktyvus nuo 2020-05-15

1.5. Saulės elektrinių iki 10 kW galios, kuriomis gaminama elektros energija bus naudojama namų ūkio poreikiams, įsirengimas

1.5. Saulės elektrinių iki 10 kW galios, kuriomis gaminama elektros energija bus naudojama namų ūkio poreikiams, įsirengimas

Paramos gavėjai 

 fiziniai asmenys po kvietimo teikti paraiškas sudarę paskolos sutartis su finansų ar kredito įstaiga. Pradinis įnašas turi būti iki 30 proc. mažos (iki 10 kW) galios saulės elektrinės, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įrengimui.
 Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama, kai paramos prašoma tuo pačiu unikaliu numeriu registruotam namui, sodo paskirties pastatui, butui ar žemės sklypui, kuriam jau rezervuota ar išmokėta kompensacinė išmoka, arba iš Klimato kaitos programos priemonės, arba iš Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos – saulės elektrinės įrengimui, arba 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ ir 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“.
 Paskolos sutarčių su finansų ar kredito įstaiga sudarymas ir reikalavimai:
 kompensacinės išmokos teikiamos fiziniams asmenims po kvietimo teikti projekto registracijos formas  sudariusiems paskolos  sutartis su finansų ar kredito įstaiga su pradiniu iki 30 proc. įnašu iki 10 kW galios saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įsirengimui. Paskolos sutartis turi būti sudaryta tarp pareiškėjo ir finansų ar kredito įstaigos. Paskolos sutartis turi būti sudaryta ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Paskola gali būti grąžinama anksčiau, nei paskolos sutartyje nustatytas terminas, bet ne anksčiau kaip po 3 metų nuo paskolos suteikimo dienos. Paskolos suma negali būti mažesnė už sumą, apskaičiuotą pagal fiksuotą įkainį remiamam elektrinės galingumui įrengti

Remiama veikla 

 iki 10 kW galios saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms:
 • įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje;
 • įrengimas geografiškai nutolusioje nuo elektros energijos vartojimo vietoje

Kvietimo suma 

 2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 5 mln. eurų

Paramos dydis 

 maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 3810 eurų. Kompensacinės išmokos dydis pareiškėjui apskaičiuojamas pagal nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį – 381 euras/kW padauginus iš projekto registracijos formoje nurodytos planuojamos įrengti saulės elektrinės galios (kW)

Kvietimo skelbimas 

 2020-06-01–2020-07-01

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimetvarkos aprašelėšų naudojimo sąmatojesąmatą detalizuojančiame plane

Kvietimas 1.5 priemonei aktyvus nuo 2020-06-01

2. Fiziniai asmenys, kurie gyvena individualiuose namuose

2.1. Katilų keitimas namų ūkiuose

2.1. Katilų keitimas namų ūkiuose

Remiama veikla 

 neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos

Kvietimo suma 

 iki 15 mln. eurų

Finansuojama 

 50 proc. tinkamų projekto išlaidų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 finansavimo sąlygų aprašekvietimeatmintinėje.

 Norintys pateikti išlaidų kompensavimo prašymą pagal priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose“, kartu turi pateikti ir dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas. Kadangi karantino metu nedirba dalis atliekų tvarkytojų, fiziniai asmenys  gali susiderinti su Aplinkos projektų valdymo agentūra vėlesnę šių dokumentų pateikimo datą, o finansavimas jiems bus išmokėtas be šių dokumentų. Šios nuostatos taikomos nuo 2020 m. balandžio 10 d. iki karantino pabaigos

 Finansavimo tvarka 

 fiziniams asmenims – finansavimo sąlygų aprašo 2 priede

Kvietimas 2.1 priemonei pasibaigęs
2.2. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose

2.2. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas
namų ūkiuose

Remiama veikla 

 mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų,
 skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įrengimas

Kvietimo suma 

 17 mln. eurų

Finansuojama 

 22 proc. tinkamų projekto išlaidų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 finansavimo sąlygų apraše, kvietime, atmintinėje

 Finansavimo tvarka 

 fiziniams asmenims – finansavimo sąlygų aprašo 2 priede

Kvietimas 2.2 priemonei pasibaigęs
2.3. Vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas)

2.3. Vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas)

Remiama veikla 

 fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40%, lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir individualių gyvenamųjų namų šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas.
 Pareiškėjai/paramos gavėjai: fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą (dvibučių pastatų atveju, butą (-us)), kurių statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.) iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos

Kompensacinė išmoka 

 maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 14500 Eur (kiekvienai energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonei nustatytas fiksuotas kompensacijos (Eur) už 1 kW nominaliosios galios įrenginį arba 1 kvadratinio metro plotą dydis)

Kvietimo suma 

 1 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

  2020-08-03 - 2020-08-31

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 tvarkos apraše, lėšų naudojimo sąmatojesąmatą detalizuojančiame plane, informacijoje

Kvietimas 2.3 priemonei aktyvus nuo 2020-08-03 iki 2020-08-31
2.4. Taršių šildymo katilų gyvenamuosiuose namuose keitimas

2.4. Taršių šildymo katilų gyvenamuosiuose namuose keitimas

Remiama veikla 

 individualių gyvenamųjų namų savininkams bus kompensuojama už iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančių šilumos įrenginių keitimą į 5 klasės biokuro katilus ir šilumos siurblius (išskyrus oras–oras).
 Dėl kompensacinių išmokų galės kreiptis fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namus, kurių statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos).
 Neefektyvią biomasę (malkas, pjuvenų briketus ir kt.) naudojančių šilumos įrenginių keitimas pagal šią priemonę nebus finansuojamas 

Kompensacinė išmoka 

 kompensacinė išmoka apskaičiuojama padauginus įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuoto įkainio (Eur) ir gautą sumą padalinus perpus. Išlaidų fiksuotus dydžius žr. tvarkos aprašo priede

Kvietimo suma 

 3 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos apraše 

Kvietimas 2.4 priemonei pasibaigęs

3. Fiziniai asmenys, kurie gyvena daugiabučiuose namuose

3.1. Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama

3.1. Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama

Remiama veikla 

 daugiabučių atnaujinimo projekto dalies parengimo, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizę, jeigu šioms išlaidoms apmokėti nebuvo suteikta paskola ar garantija pagal priemonę Nr. 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“, finansavimas

Kvietimo suma 

 iki 48 800 000 eurų

Įgyvendinimo laikotarpis 

 projekto veikloms numatomas 2018-12-12–2023-09-01

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Įgyvendinimo 3.1 priemonei laikotarpis iki 2023-09-01
3.2. Daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) fondo paskolos

3.2. Daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) fondo (DNMF)
paskolos
(04.3.1-FM-F-001)

Remiama veikla 

 daugiabučių atnaujinimo projekto dalies parengimo, įskaitant lengvatinės paskolos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą programą, kurios tikslas – sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, racionaliai naudoti energijos išteklius, užtikrinti efektyvų būsto naudojimą, gerinti gyvenamąją aplinką bei gyventojų gyvenimo kokybę.
 Gali kreiptis bendro naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas vykdantiems subjektams

Projektų atrankos būdas 

 finansinė priemonė

Kvietimo suma 

 74 mln. eurų

Paraiškų priėmimas 

 nuo 2019 m. gegužės 1 d. paraiškų dėl lengvatinių paskolų daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) priėmimas sustabdytas

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia, taisyklėse

Paraiškų 3.2 priemonei priėmimas sustabdytas
3.3. Daugiabučių namų modernizavimas (atnaujinimas) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą

3.3. Daugiabučių namų modernizavimas (atnaujinimas)
pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą

Remiama veikla 

 daugiabučių namų (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos), pastatytų pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus modernizavimas.
 Gali kreiptis bendro naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas vykdantiems subjektams

Kvietimo suma 

 200 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

Kvietimas 3.3 priemonei pasibaigęs
3.4. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas

3.4. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas
(pagal Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarką)

Remiama veikla 

 namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas, siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį namų ūkio sektoriuje ir didinti energetinį efektyvumą

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

Finansuojama 

 iki 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 3.4 priemonei pasibaigęs

3.5. Kompensacinės išmokos už saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimą šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose

3.5. Kompensacinės išmokos už saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimą šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio

 Paramos gavėjas 

 daugiabučio namo, dėl kurio yra teikiama paraiška atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimui pagal priemonę kompensacinei išmokai skirti ir mokėti, buto ar kitų patalpų savininkai

Pareiškėjai 

 daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba paramos gavėjų pavedimo sutartimi (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui) įgaliotas atstovauti gaunant paramą ir įgyvendinti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo daugiabučio namo projektą fizinis ar juridinis asmuo

Remiama veikla 

 saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimui šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį daugiabučių namų ūkio sektoriuje ir didinti energetinį efektyvumą:
 • šilumos ir karšto vandens gamybos įrenginių iš atsinaujinančių energijos šaltinių  (saulės, vėjo, vandens, geotermijos, aerotermijos, vandenilio ar kt.) pastate, taip pat nutolusiuose nuo pastato objektuose to paties pastato reikmėms įgyvendinti, įrengimas;
 • elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, vandens, vandenilio ar kt.) gamybos įrenginių pastate, taip pat nutolusiuose nuo pastato objektuose ar jų dalyse to pačio pastato reikmėms įgyvendinti, įrengimas ar dalies įrenginių įsigijimas

Kvietimo suma 

 2020 m. numatyti mokėjimai – 1000 tūkst. eurų

   Paramos dydis 

 kompensacinės išmokos dydis vienam projektui yra ne didesnis kaip 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimali galimos išmokos suma nustatoma vadovaujantis įkainiais, skelbiamais viešosios įstaigos CPO LT interneto svetainėje.   Paramos gavėjai pagal priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką vienam daugiabučiui namui.
 Projekto kompensacinės išmokos dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų pagrįstumą, būtinumą įgyvendinti ir reikalavimus tinkamoms finansuoti išlaidoms

Kvietimo skelbimas 

 tęstinis, kol pakanka lėšų pagal priemonę, bet ne ilgiau kaip iki 2020-12-31

Įgyvendinančioji institucija 

 viešoji įstaiga „Būsto energijos taupymo agentūra“

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėjetvarkos apraše, plane

Kvietimas 3.5 priemonei aktyvus iki 2020-12-31