Finansinė parama fiziniams asmenims

  • Titulinis
  • Finansinė parama fiziniams asmenims

FINANSINĖ PARAMA FIZINIAMS ASMENIMS

1. Bendrosios priemonės


1.1. AIE namų ūkiams

1.1. AIE namų ūkiams

Remiama veikla 

 iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų
 ūkio reikmėms pagal šias veiklas:
 (a) įrengimas geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietose;
 (b) įsigijimas iš elektrinių parkų;
 (c) įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo
 teritorijoje

Kvietimo suma 

 15,5 mln. eurų

Paramos išmokos dydis 

 a) ir c) veikloms 323 eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios (jei su inverteriu), 243 eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios (jei be inverterio)

b) veiklai 323 eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios

Kvietimo skelbimas 

 (a) veiklai – pasibaigęs

 (b)  veiklai – pasibaigęs

 (c) veiklai – pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 atmintinėje 1, atmintinėje 2, kvietime 1, kvietime 2

Kvietimas 1.1 priemonei pasibaigęs
1.2. Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimas

1.2. Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimas

Remiama veikla 

 norintys gauti kompensacinę išmoką, turi atitikti šiuos reikalavimus:
 Reikalavimai senam automobiliui:
 1) M1 klasės transporto priemonė, pareiškėjo kaip savininko išlaikyta ne mažiau kaip 12 mėnesių ir registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.
 2) Transporto priemonės techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d.
 3) Transporto priemonė sunaikinta pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles ir gautas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas.
 4) Transporto priemonė išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimu.
 Reikalavimai naujai įsigytam automobiliui:
 1) Pareiškėjas įsigijęs mažiau taršų automobilį jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu -  tapęs mažiau taršaus automobilio valdytoju.
 2) M1 klasės transporto priemonė, kurios bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 130 g/km.
 3) Pirmosios registracijos data Europos Sąjungoje 2013 m. sausio 1 d. arba vėlesnė.
 4) Transporto priemonė varoma vien tik benzinu, dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra arba be benzino dar ir dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra.
 5) CO₂ kiekio ir pirmosios registracijos datos kriterijai netaikomi elektromobiliams

Kompensacinė išmoka 

 1000 eurų kompensacinė išmoka, sunaikinus senąjį automobilį ir įsigijus mažiau taršią judumo priemonę. Pareiškėjas pagal šią priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką, o automobilis su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojamas tik viena kartą

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos aprašelėšų naudojimo sąmatojetaisyklėse 

Kvietimas 1.2 priemonei pasibaigęs

1.3. Elektromobilių įsigijimo skatinimas

1.3. Elektromobilių įsigijimo skatinimas

Remiama veikla 

 elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas.
 Elektromobilis – M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio.
 Pareiškėjas – fizinis asmuo.
 Parama teikiama tik pirmą kartą Lietuvoje registruotiems elektromobiliams

Kompensacinė išmoka 

 vienam pareiškėjui:
 1. 2000 eurų, įsigijusiam naudotą elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, ne ankstesni nei 5 metai iki metinės sąmatos įsigaliojimo datos, o pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, yra ta pati (sutampa) ir yra ne ankstesnė nei metinės sąmatos įsigaliojimo data;
 2. 4000 eurų, įsigijusiam naują elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, yra ta pati (sutampa) arba ne ankstesnė nei metinės sąmatos įsigaliojimo data;
 3. Papildoma 1000 eurų kompensacija kartu su 1 ir 2 punktuose nurodyta kompensacija, skiriama pareiškėjui, kuris sunaikino M1 klasės transporto priemonę, kurios valdytoju iki prašymo pildymo datos buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių ir kurios techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d. arba iki metinės sąmatos įsigaliojimo datos, ir transporto priemonė iki prašymo pildymo datos ne mažiau kaip 12 mėnesių buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Pareiškėjas turi priduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą ir šią transporto priemonę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimu.
 Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, įsigijusiems elektromobilį, tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos nuo metinės sąmatos įsigaliojimo datos

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 pranešime, tvarkos apraše, lėšų naudojimo sąmatojetaisyklėse 

Kvietimas 1.3 priemonei pasibaigęs
1.4. Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių skatinimas

1.4. Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių skatinimas

Remiama veikla 

 nustatyta tvarka pridavus seną taršų automobilį, gyventojai galės prašyti kompensacijos, įsigijus metinį viešojo transporto bilietą, elektrinį mopedą arba motociklą, elektrinį ar paprastą dviratį, elektrinį paspirtuką.
 Priemonės tikslas – skatinti gyventojus atsisakyti taršių transporto priemonių ir pereiti prie aplinkai draugiškų judumo priemonių. Tai leis ženkliai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, nes transporto keliama tarša labai prisideda prie klimato kaitos.
 Priduodamas taršus automobilis turi atitikti šiuos kriterijus:
 1) pareiškėjas iki prašymo pateikimo dienos šio taršaus automobilio valdytoju buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių;
 2) automobilio techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d. arba iki 2020 m. kovo 13 d.;
 3) automobilis iki prašymo pateikimo dienos buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių registruotas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre;
 4) pareiškėjas turi priduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą bei ją išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro

Kompensacinė išmoka 

 gyventojai galės gauti:
 1) iki 310 eurų kompensaciją už metinio viešojo transporto bilietą;
 2) iki 400 eurų už paprastą dviratį arba elektrinį paspirtuką;
 3) iki 700 eurų už elektrinį dviratį;
 4) iki 1 tūkst. eurų už elektrinį mopedą ar elektrinį motociklą.
 Pareiškėjui, pateikusiam išlaidas pagrindžiančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus, bus išmokėta ne didesnė nei 1 tūkst. eurų kompensacija.
 Bus galima įsigyti ir kelis tų pačių viešojo transporto paslaugų ir (arba) mažiau taršių judumo priemonių vienetus. Kompensacinės išmokos suma bus apskaičiuojama pagal faktiškai patirtas išlaidas, neviršijant maksimalių išlaidų sumų kiekvienam įsigytam vienetui

Kvietimo suma 

 3 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, DUKišmokų tvarkos apraše, lėšų naudojimo tvarkos apraše, sąmatoje, taisyklėse, įmonių sąraše

Kvietimas 1.4 priemonei pasibaigęs

1.5. Saulės elektrinių iki 10 kW galios, kuriomis gaminama elektros energija bus naudojama namų ūkio poreikiams, įsirengimas

1.5. Saulės elektrinių iki 10 kW galios, kuriomis gaminama elektros energija bus naudojama namų ūkio poreikiams, įsirengimas

Paramos gavėjai 

 fiziniai asmenys po kvietimo teikti paraiškas sudarę paskolos sutartis su finansų ar kredito įstaiga. Pradinis įnašas turi būti iki 30 proc. mažos (iki 10 kW) galios saulės elektrinės, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įrengimui.
 Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama, kai paramos prašoma tuo pačiu unikaliu numeriu registruotam namui, sodo paskirties pastatui, butui ar žemės sklypui, kuriam jau rezervuota ar išmokėta kompensacinė išmoka, arba iš Klimato kaitos programos priemonės, arba iš Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos – saulės elektrinės įrengimui, arba 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ ir 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“.
 Paskolos sutarčių su finansų ar kredito įstaiga sudarymas ir reikalavimai:
 kompensacinės išmokos teikiamos fiziniams asmenims po kvietimo teikti projekto registracijos formas  sudariusiems paskolos  sutartis su finansų ar kredito įstaiga su pradiniu iki 30 proc. įnašu iki 10 kW galios saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įsirengimui. Paskolos sutartis turi būti sudaryta tarp pareiškėjo ir finansų ar kredito įstaigos. Paskolos sutartis turi būti sudaryta ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Paskola gali būti grąžinama anksčiau, nei paskolos sutartyje nustatytas terminas, bet ne anksčiau kaip po 3 metų nuo paskolos suteikimo dienos. Paskolos suma negali būti mažesnė už sumą, apskaičiuotą pagal fiksuotą įkainį remiamam elektrinės galingumui įrengti

Remiama veikla 

 iki 10 kW galios saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms:
 • įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje;
 • įrengimas geografiškai nutolusioje nuo elektros energijos vartojimo vietoje

Kvietimo suma 

 2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 5 mln. eurų

Paramos dydis 

 maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 3810 eurų. Kompensacinės išmokos dydis pareiškėjui apskaičiuojamas pagal nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį – 381 euras/kW padauginus iš projekto registracijos formoje nurodytos planuojamos įrengti saulės elektrinės galios (kW)

Kvietimo skelbimas 

pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimetvarkos aprašelėšų naudojimo sąmatojesąmatą detalizuojančiame plane

Kvietimas 1.5 priemonei pasibaigęs

1.6. Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius

1.6. Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius 

Galimi pareiškėjai 

Fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą arba butą (-us) gyvenamosios paskirties dviejų butų arba daugiabučiame pastate (butai Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai gyvenamajame name ir jiems suteikti unikalūs numeriai), kurių statyba teisės aktų nustatyta tvarka užbaigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.) ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos

Remiama veikla 

Finansuojami įrenginiai ar technologijos (pvz. katilų tipai ir pan.) ir su jomis susijusi informacija:

Iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančius šilumos gamybos įrenginius galima keisti į:

• naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;


• šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (žemė-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;

• šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (vanduo-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;

• šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (oras-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0;

• šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė – oras (oras–oras), o  sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP), nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, ne mažesnis kaip 3,5.

Kvietimo suma 

 4,8 mln. eur

Paramos dydis 

Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitos 7 lentelėje nustatytas 1 kW fiksuotasis įkainis (Eur/kW) dauginamas iš šilumos siurblio vardinės galios (Prated) (kW) (jei keičiama į šilumos siurblį) arba biokuro katilo vardinės (nominalios) šildymo galios (kW) (jei keičiama į biokuro katilą).

Fizinis asmuo gaus 50 proc. nuo šios apskaičiuotos sumos.

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

 kvietimeatmintinėjekompensacinių išmokų tvarkos aprašesąmatojesąmatą detalizuojančiame plane

Kvietimas 1.6 priemonei pasibaigęs

1.7. AIE namų ūkiams

1.7. AIE namų ūkiams

Galimi pareiškėjai 

 Fizinis asmuo nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurie turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.

 Jei iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) įsigytomis atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas. Jei fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma ar iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) įsigytomis atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas skiriamas. Jeigu elektros energija, pagaminta įsigytomis iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, nukreipta į vieną ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė veikla nevykdoma ar pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai.

Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną Registracijos formą

Tinkamos finansuoti lėšos 

 apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas elektrinės įsigijimo išlaidas, bet Saulės elektrinių įsigijimo geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietos trečiųjų asmenų žemės sklypuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime (skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai//saules-elektriniu-isigijimo-geografiskai-nutolusiuose-nuo-elektros-energijos-vartojimo-vietos-treciuju-asmenu-zemes-sklypuose-islaidu-fiksuotuju-dydziu-nustatymo-tyrimas   nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį[3] (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW). Fiziniam asmeniui projekto finansuojamoji dalis sudaro 36,4932 proc. tinkamų išlaidų.

Finansuojama 

 Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų minimalūs techniniai reikalavimai:

a) saulės šviesos energijos moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);

b) įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojanti technologija (toliau taip pat vadinama įranga arba elektrine) turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. APVA pareikalavus, Fizinis asmuo ir/arba vystytojas privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus.

Kvietimo suma 

 3,38 mln. eur

Kvietimas 

 pasibaiges

Paraiškas priimanti  institucija 

 Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 1.7 priemonei pasibaigęs

1.8. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose

1.8. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose

Galimi pareiškėjai 

 Finansavimas skiriamas  fiziniam asmeniui nuosavybės teise valdančiam elektros vartojimo objektą ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą  (kaip apibrėžta finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarkoje). Finansavimo tvarkos reikalavimus atitinkantis pastatas (butas), kuriame vartojama elektrinės įrengimo objekte pagaminta elektros energija, toliau vadinamas vartojimo objektu. Finansavimo tvarkos reikalavimus atitinkantis pastatas (butas) ar žemės sklypas, kuriame  įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijos, generuojančias elektros energiją iš saulės šviesos (toliau taip pat vadinama įranga arba elektrine), skirtas elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, toliau vadinamas elektrinės įrengimo objektu.

Pagal finansavimo tvarką elektros vartojimo objektas yra fizinio asmens, nuosavybės teise valdomas gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas, gyvenamosios paskirties butas arba sodų paskirties pastatas (sodo namas),  kurie yra įregistruoti Valstybės Įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kurį bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra.

Pagal finansavimo tvarką elektrinės įrengimo objektas yra  fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomas žemės sklypas arba pastatas, ir kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms. Bet kokiais kitais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomo žemės sklypo ar pastato valdymo juridinis faktas turi būti įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Nuomos ar panaudos sutartis turi galioti ne mažiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dienos.

Jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas. Jei fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma ar atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas skiriamas. Jeigu elektros energija, pagaminta elektrinės įrengimo objekte, nukreipta į vieną ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė veikla nevykdoma ar atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai.

Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną Registracijos formą.

Tinkamos finansuoti lėšos 

 apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas saulės elektrinės įsigijimo išlaidas, bet Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime (skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/saules-elektriniu-irengimo-namu-ukiuose-fiksuoto-ikainio-nustatymo-tyrimas) nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 (kW).

Fiziniam asmeniui, kuris įsirengia abi finansavimo tvarkoje nurodytas atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas (saulės modulius ir inverterį), projekto finansuojamoji dalis sudaro 22 proc. tinkamų išlaidų.

Fiziniam asmeniui, kuris įsirengia tik saulės modulius (be inverterio) finansuojamoji dalis sudaro 16,55 proc. tinkamų išlaidų.

Paramos dydis įsirengus pilną komplektą (saulės modulius ir inverterį) yra 322,91 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios, o paramos dydis įsirengus tik saulės modulius yra 242,92 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.

Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos  Fizinio asmens (t. y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi Registracijos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui)  arba Registracijos formoje nurodyto vartojimo objekto bendraturčio nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo dienos, tačiau įranga iki Registracijos formos pateikimo dienos negali būti sumontuota.

Finansuojama 

 Fizinis asmuo gali įsirengti žemiau išvardytuose 1 ir 2 punktuose nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, arba 1 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas.

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos ir jų minimalūs techniniai reikalavimai:

1) saulės moduliai turi atitikti ES standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);

2) įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti ES standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojanti technologija (toliau taip pat vadinama įranga arba elektrine) turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. APVA pareikalavus, Fizinis asmuo privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus.

Kvietimo suma 

 8,64 mln. eur

Kvietimas 

 pasibaigęs

Paraiškas priimanti  institucija 

 Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 1.8 priemonei pasibaigęs

1.9. Katilų keitimas namų ūkiuose

1.9. Katilų keitimas namų ūkiuose

Galimi pareikškėjai 

 Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno buto pastatą, butą dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti Registracijos formas dienos).

Nurodytame pastate, kuris pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis, nėra prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, turi būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas.

Tinkamos finansuoti lėšos 

 apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas įrangos įsigijimo išlaidas, bet Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitos 7 lentelėje (ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/katilu-keitimo-namu-ukiuose-islaidu-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-tyrimas ) nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš Registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti:

a) šilumos siurblio vardinės galios (Prated) (kW), nurodytos vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimais.

b) biokuro katilo vardinės (nominalios) šildymo galios (kW).

Fizinio asmens projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos  Fizinio asmens (t. y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi Registracijos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui)  arba Registracijos formoje nurodyto pastato bendraturčio nuo kvietimo fiziniams asmenims teikti Registracijos formas paskelbimo datos.

Finansuojma 

 Fiziniai asmenys neefektyviai biomasę naudojančius individualius katilus gali keisti į:

  1. naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;
  2. šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (žemė-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5;
  3. šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (vanduo-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5;
  4. šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) prie +7 ° C  lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0.“

Kvietimo suma 

 9,26 mln. eur

Kvietimas 

 pasibaigęs

Paraiškas priimanti  institucija 

 Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 1.9 priemonei pasibaigęs
1.10. Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras–oras, oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius

1.10. Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras–oras, oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius

Galimi pareiškėjai 

 fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamąjį namą (t. y. vieno buto pastatą arba gyvenamosios paskirties butą dviejų butų arba daugiabučiame pastate) pastate.

 Kompensacinė išmoka neteikiama, kai gyvenamojo namo paskirtis yra sodo namas. Tuo atveju, jeigu paskirtis keičiama arba yra pakeista iš sodo namo į gyvenamąjį namą turi būti nuo paskirties pakeitimo, nurodytos Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto registracijos formas.
 Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama:
- jei namas arba butas gyvenamosios paskirties dviejų butų arba daugiabučiame pastate (pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis) prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos;
- kai gyvenamojo namo, t. y. vienbučio namo ar buto (dvibučiame ar daugiabučiame pastatuose) bendrasavininkas (bendraturtis) yra ne fizinis, o juridinis asmuo (pvz. bendrasavininkas savivaldybė, valstybė)

Finansuojami įrenginiai ar technologijos 

 iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančius šilumos gamybos įrenginius galima keisti į:
 1) naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;
 2) šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (žemė-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;
 3) šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (vanduo-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;
 4) šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (oras-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0;
 5) šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė – oras (oras–oras), o  sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP), nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, ne mažesnis kaip 3,5

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma 

 14 500 eurų

Kvietimo suma 

 6 mln. eurų

Kvietimas 

 2021-04-26–2021-05-26

Paraiškas priimanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos apraše, sąmatoje, sąmatą detalizuojančiame plane

Kvietimas 1.10 priemonei aktyvus nuo 2021-04-26 iki 2021-05-26
1.11. Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimas fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui)

1.11. Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimas fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui)

Pareiškėjas 

 fizinis asmuo, nustatyta tvarka užpildęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) parengtą projekto registracijos formą ir įgyvendinantis projektą

Sąlygos kompensacinėms išmokoms gauti 

 pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise valdomame name, kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.) iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos.
 Namas, kuriame įgyvendinamas projektas, negali būti areštuotas (įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis fizinio asmens nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą ar kitų asmens įsipareigojimų įvykdymą).
 Name, kuriame įgyvendinamas projektas, neturi būti vykdoma ūkinė – komercinė veikla. Jei nustatoma, kad pareiškėjas vykdo ūkinę – komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas gali pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ūkinė – komercinė veikla nurodytame pastate nevykdoma.
 Pareiškėjas ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos turi atnaujinti (modernizuoti) namą (pasiekti ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas (kWh/vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies)  naudingo ploto per metus) ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)) ir Agentūrai pateikti tinkamai užpildytą išlaidų kompensavimo prašymą su privalomais pateikti dokumentais. Duomenys apie namo skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudas iki atnaujinimo (modernizavimo) ir po atnaujinimo (modernizavimo) turi būti registruoti Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registre.
 Pareiškėjas užtikrina, kad projekte numatytos išlaidos nebus finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų. Jei atnaujinamame (modernizuojamame) name yra iškastiniu kuru (išskyrus gamtines dujas) kūrenamas šilumos įrenginys, modernizavimo metu jis turi būti pakeistas į katilą, kuris atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“ ar šilumos siurblį, skirtą karšto vandens ir šilumos energijos gamybai. Jei namas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, iškastiniu kuru kūrenamas šilumos įrenginys gali būti keičiamas tik į lokalios teršalų emisijos neturinčius  įrenginius, naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai.
 Pareiškėjas dėl Tvarkos aprašo 38 punkte keliamų reikalavimų nevykdymo turi būti nepraradęs teisės kreiptis ir gauti kompensacinę išmoką iš Programos Priemonės lėšų.

 Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama:
 •kai paramos prašoma tuo pačiu unikaliu numeriu registruotam namui, kuriam jau buvo išmokėta kompensacinė išmoka iš Programos Priemonės lėšų ankstesniais metais;
 •kai gyvenamajam namui iki kvietimo teikti projekto registracijos formas paskelbimo dienos yra (ar) buvo išduotas B ar aukštesnės klasės energinio naudingumo sertifikatas;
 •kai gyvenamajam namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos, nebuvo nustatyta energinio naudingumo klasė (išduotas energinio naudingumo sertifikatas);
 •kai gyvenamajam namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos, buvo pradėti modernizavimo ar rekonstrukcijos darbai;
 •kai vieno ar dviejų butų gyvenamojo namo bendrasavininkis (bendraturtis) yra ne fizinis, o juridinis asmuo (pvz., bendrasavininkis savivaldybė, valstybė)

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma 

 iki 14500 eurų.
 Pareiškėjas pagal šią Priemonę kompensacinę išmoką gali gauti vieną kartą.
 Fiksuotas dydis už 1 kvadratinį metrą namo naudingojo ploto yra 75 eurai

Kvietimo suma 

 11 mln. eurų

Kvietimas 

 2021-05-03–2021-06-01

Paraiškas priimanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 1.11 priemonei aktyvus nuo 2021-05-03 iki 2021-06-01

2. Fiziniai asmenys, kurie gyvena individualiuose namuose

2.1. Katilų keitimas namų ūkiuose

2.1. Katilų keitimas namų ūkiuose

Remiama veikla 

 neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos

Kvietimo suma 

 iki 15 mln. eurų

Finansuojama 

 50 proc. tinkamų projekto išlaidų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 finansavimo sąlygų aprašekvietimeatmintinėje.

 Norintys pateikti išlaidų kompensavimo prašymą pagal priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose“, kartu turi pateikti ir dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas. Kadangi karantino metu nedirba dalis atliekų tvarkytojų, fiziniai asmenys  gali susiderinti su Aplinkos projektų valdymo agentūra vėlesnę šių dokumentų pateikimo datą, o finansavimas jiems bus išmokėtas be šių dokumentų. Šios nuostatos taikomos nuo 2020 m. balandžio 10 d. iki karantino pabaigos

 Finansavimo tvarka 

 fiziniams asmenims – finansavimo sąlygų aprašo 2 priede

Kvietimas 2.1 priemonei pasibaigęs
2.2. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose

2.2. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas
namų ūkiuose

Remiama veikla 

 mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų,
 skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įrengimas

Kvietimo suma 

 17 mln. eurų

Finansuojama 

 22 proc. tinkamų projekto išlaidų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 finansavimo sąlygų apraše, kvietime, atmintinėje

 Finansavimo tvarka 

 fiziniams asmenims – finansavimo sąlygų aprašo 2 priede

Kvietimas 2.2 priemonei pasibaigęs
2.3. Vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas)

2.3. Vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas)

Remiama veikla 

 fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40%, lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir individualių gyvenamųjų namų šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas.
 Pareiškėjai/paramos gavėjai: fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą (dvibučių pastatų atveju, butą (-us)), kurių statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.) iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos

Kompensacinė išmoka 

 maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 14500 Eur (kiekvienai energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonei nustatytas fiksuotas kompensacijos (Eur) už 1 kW nominaliosios galios įrenginį arba 1 kvadratinio metro plotą dydis)

Kvietimo suma 

 1 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

  pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 tvarkos apraše, lėšų naudojimo sąmatojesąmatą detalizuojančiame plane, informacijoje

Kvietimas 2.3 priemonei pasibaigęs
2.4. Taršių šildymo katilų gyvenamuosiuose namuose keitimas

2.4. Taršių šildymo katilų gyvenamuosiuose namuose keitimas

Remiama veikla 

 individualių gyvenamųjų namų savininkams bus kompensuojama už iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančių šilumos įrenginių keitimą į 5 klasės biokuro katilus ir šilumos siurblius (išskyrus oras–oras).
 Dėl kompensacinių išmokų galės kreiptis fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namus, kurių statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos).
 Neefektyvią biomasę (malkas, pjuvenų briketus ir kt.) naudojančių šilumos įrenginių keitimas pagal šią priemonę nebus finansuojamas 

Kompensacinė išmoka 

 kompensacinė išmoka apskaičiuojama padauginus įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuoto įkainio (Eur) ir gautą sumą padalinus perpus. Išlaidų fiksuotus dydžius žr. tvarkos aprašo priede

Kvietimo suma 

 3 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos apraše 

Kvietimas 2.4 priemonei pasibaigęs

3. Fiziniai asmenys, kurie gyvena daugiabučiuose namuose

3.1. Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama

3.1. Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama

Remiama veikla 

 daugiabučių atnaujinimo projekto dalies parengimo, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizę, jeigu šioms išlaidoms apmokėti nebuvo suteikta paskola ar garantija pagal priemonę Nr. 04.3.1-FM-F-001 „Daugiabučių namų atnaujinimas“, finansavimas

Kvietimo suma 

 iki 48 800 000 eurų

Įgyvendinimo laikotarpis 

 projekto veikloms numatomas 2018-12-12–2023-09-01

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Įgyvendinimo 3.1 priemonei laikotarpis iki 2023-09-01
3.2. Daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) fondo paskolos

3.2. Daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) fondo (DNMF)
paskolos
(04.3.1-FM-F-001)

Remiama veikla 

 daugiabučių atnaujinimo projekto dalies parengimo, įskaitant lengvatinės paskolos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą programą, kurios tikslas – sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, racionaliai naudoti energijos išteklius, užtikrinti efektyvų būsto naudojimą, gerinti gyvenamąją aplinką bei gyventojų gyvenimo kokybę.
 Gali kreiptis bendro naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas vykdantiems subjektams

Projektų atrankos būdas 

 finansinė priemonė

Kvietimo suma 

 74 mln. eurų

Paraiškų priėmimas 

 nuo 2019 m. gegužės 1 d. paraiškų dėl lengvatinių paskolų daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) priėmimas sustabdytas

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia, taisyklėse

Paraiškų 3.2 priemonei priėmimas sustabdytas
3.3. Daugiabučių namų modernizavimas (atnaujinimas) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą

3.3. Daugiabučių namų modernizavimas (atnaujinimas)
pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą

Remiama veikla 

 daugiabučių namų (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos), pastatytų pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus modernizavimas.
 Gali kreiptis bendro naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas vykdantiems subjektams

Kvietimo suma 

 200 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

Kvietimas 3.3 priemonei pasibaigęs
3.4. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas

3.4. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas
(pagal Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarką)

Remiama veikla 

 namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas, siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį namų ūkio sektoriuje ir didinti energetinį efektyvumą

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

Finansuojama 

 iki 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 3.4 priemonei pasibaigęs

3.5. Kompensacinės išmokos už saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimą šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose

3.5. Kompensacinės išmokos už saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimą šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio

 Paramos gavėjas 

 daugiabučio namo, dėl kurio yra teikiama paraiška atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimui pagal priemonę kompensacinei išmokai skirti ir mokėti, buto ar kitų patalpų savininkai

Pareiškėjai 

 daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba paramos gavėjų pavedimo sutartimi (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui) įgaliotas atstovauti gaunant paramą ir įgyvendinti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo daugiabučio namo projektą fizinis ar juridinis asmuo

Remiama veikla 

 saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimui šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį daugiabučių namų ūkio sektoriuje ir didinti energetinį efektyvumą:
 • šilumos ir karšto vandens gamybos įrenginių iš atsinaujinančių energijos šaltinių  (saulės, vėjo, vandens, geotermijos, aerotermijos, vandenilio ar kt.) pastate, taip pat nutolusiuose nuo pastato objektuose to paties pastato reikmėms įgyvendinti, įrengimas;
 • elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, vandens, vandenilio ar kt.) gamybos įrenginių pastate, taip pat nutolusiuose nuo pastato objektuose ar jų dalyse to pačio pastato reikmėms įgyvendinti, įrengimas ar dalies įrenginių įsigijimas

Kvietimo suma 

 2020 m. numatyti mokėjimai – 1000 tūkst. eurų

   Paramos dydis 

 kompensacinės išmokos dydis vienam projektui yra ne didesnis kaip 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimali galimos išmokos suma nustatoma vadovaujantis įkainiais, skelbiamais viešosios įstaigos CPO LT interneto svetainėje.   Paramos gavėjai pagal priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką vienam daugiabučiui namui.
 Projekto kompensacinės išmokos dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų pagrįstumą, būtinumą įgyvendinti ir reikalavimus tinkamoms finansuoti išlaidoms

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 viešoji įstaiga „Būsto energijos taupymo agentūra“

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėjetvarkos apraše, plane

Kvietimas 3.5 priemonei pasibaigęs