Finansinė parama fiziniams asmenims

FINANSINĖ PARAMA FIZINIAMS ASMENIMS

Šiame skirsnyje pateikiamos:
  (1.) bendrojo pobūdžio finansinės paramos priemonės, skirtos fiziniams asmenims;
  (2.) finansinės paramos priemonės, skirtos fiziniams asmenims, gyvenantiems individualiuose namuose; ir
  (3.) finansinės paramos priemonės, skirtos fiziniams asmenims, gyvenantiems daugiabučiuose namuose.

1. Bendrosios priemonės


1.1. Finansinė priemonė „Plėtros fondai III“

1.1. Finansinė priemonė „Plėtros fondai III“

Tikslai 

   vienas tikslų – skatinti rizikos kapitalo investicijas į labai mažas, mažas ir vidutines įmones ir mažos vidutinės kapitalizacijos įmones, prisidedant prie tvarių investicijų ir Europos Žaliojo kurso bei Lietuvos Nacionalinėje klimato kaitos darbotvarkėje iškeltų tikslų įgyvendinimo 

Pareiškėjas 

   juridinis ar fizinis asmuo, arba juridinių ar fizinių asmenų grupė, ypač labai mažos, mažos ir vidutinės įmones ir mažos vidutinės kapitalizacijos įmonės visoje Lietuvoje

Pradinis skirtas finansavimas 

   60 mln. eurų ( su galimybe jį didinti, atsižvelgiant į Išankstiniame vertinime nustatytą finansavimo trūkumą ir Finansinei priemonei skirtą valstybės lėšų sumą)

Kvietimo galiojimas 

   2023-03-28–2029-06-30

Projekto vykdytojas 

   UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (INVEGA)

Daugiau informacijos 

   kvietimeinterneto svetainėje

Kvietimas 1.1 priemonei aktyvus iki 2029-06-30
1.2. Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas

1.2. Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas
(2022-06; Nr. MF-SM-EVF01)

Pareiškėjas 

 fizinis asmuo, nustatyta tvarka (žr. eilutę „Daugiau informacijos“) pateikęs prašymą gauti kompensacinę išmoką

Kvietimo suma 

 35 mln. eurų iš Modernizavimo fondo

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 tinkamas elektromobilis kompensacijai gauti yra tas, kurio registracijos liudijimo „P.3 Degalų tipas arba galios šaltinis“ laukelyje nurodyta tik elektra. Tinkamos išlaidos yra nuo 2022 m. kovo 23 d., t. y. elektromobilis valdytojo vardu įregistruotas ne ankščiau kaip 2022 m. kovo 23 d.
 Elektromobilis su tuo pačiu VIN numeriu kompensuojamas tik pagal vieną Klimato kaitos programos kvietimą ir tik vieną kartą. Tuo atveju, jei skirta kompensacija buvo sugrąžinta, laikoma, kad kompensacija už elektromobilį nebuvo išmokėta. Įsitikinti, ar už įsigytą elektromobilį nebuvo suteikta kompensacija, yra pareiškėjo atsakomybė.
 Prašymų pateikimo skaičius vienam Pareiškėjui nėra ribojamas

Kompensacijos dydis 

 pateikusiam prašymą pareiškėjui bus skiriama:
 • 2,5 tūkst. eurų išmoka už įsigytą naudotą (ne senesnį kaip 4 metų) elektromobilį arba;
 • 5 tūkst. eurų kompensacija – už naują (iki 6 mėn.) elektromobilį

Kvietimo galiojimas 

 2022-06-02–2026-12-31

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, priemonės apraše

Kvietimas 1.2 priemonei aktyvus iki 2026-12-31
1.3. Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas (2024-01; Nr. KK-AM-T04)

1.3. Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas
(2024-01; Nr. KK-AM-T04)

Objektas 

   fiziniai asmenys kviečiami teikti Prašymus kompensacinei išmokai gauti įsigijus mažiau taršų automobilį ar registruojamą elektrinę transporto priemonę ir išregistravus sunaikintą seną automobilį

Pareiškėjas 

   fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs Prašymą kompensacinei išmokai gauti.
  Tiek seno automobilio, tiek mažiau taršaus automobilio ar elektrinės transporto priemonės savininkas/valdytojas turi būti tas pats fizinis asmuo.
   Prašymas kompensacinei išmokai gauti teikiamas kai mažiau taršus automobilis ar elektrinė transporto priemonė yra užregistruota pareiškėjo vardu, o senas automobilis yra utilizuotas ir išregistruotas. Veiksmų eiliškumas nėra svarbus, prašymo teikimas - paskutinis žingsnis

Reikalavimai senam automobiliui 

 • M1 klasės transporto priemonė, kurios savininku/valdytoju arba įregistruotas tik jos valdytoju (registracijos kodas C.1=C.2) išbuvo, ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2023 m. birželio 1 d.
 • M1 klasės transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2023 m. lapkričio 18 d. (atnaujinto 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo dieną).
 • Pareiškėjas turi atiduoti M1 klasės transporto priemonę sunaikinti, gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą. O pati transporto priemonė turi būti tinkamai išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro. (Transporto priemonių tvarkytojų sąrašas).
   Atkreipiame dėmesį, kad senam automobiliui modelio, metų, kuro rūšies, CO₂ emisijos reikalavimų nėra

Reikalavimai įsigijus mažiau taršų automobilį ar elektrinę transporto priemonę 

 • M1 klasės mažiau taršus automobilis, kurio bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 130 g/km (V.7, pagal NEDC arba WLTP metodiką);
 • M1 klasės mažiau taršus automobilis varomas vien tik benzinu, dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra arba be benzino dar ir dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra (dyzelis netinkama kuro rūšis);
 • CO₂ kiekio ir pirmosios registracijos datos kriterijai netaikomi elektromobiliams;
 • Elektrinė transporto priemonė – nauja L klasės transporto priemonė užregistruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, kurios galios šaltinis yra tik elektra ir bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 0 g/km;
 • Mažiau taršaus automobilio pirmosios registracijos data Europos Sąjungoje - 2014 m. sausio 1 d. arba vėlesnė;
 • Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, įsigijusiems mažiau taršų automobilį ar elektrinę transporto priemonę, tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos nuo kvietimo teikti prašymus Agentūrai paskelbimo dienos.
 • Pareiškėjas įsigijęs mažiau taršų automobilį ar elektrinę transporto priemonę, įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu - tampa valdytoju;
 • Įsigyto mažiau taršaus automobilio ar elektrinės transporto priemonės registracijos liudijime privalo būti nurodyta, bendras išmetamas automobilio CO₂ kiekis (V.7), pirmosios registracijos data (B) arba modelio metai (B.2), pirmosios registracijos Lietuvoje data (B.1)

Kompensacinė išmoka 

   Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 1000 Eur

Tinkamos išlaidos 

 • Tinkamos išlaidos yra nuo 2024 m. sausio 16 d., t.y. tinkamas mažiau taršus automobilis ar elektrinė transporto priemonė užregistruota pareiškėjo vardu nuo 2024 m. sausio 16 d.
 • Automobilis ar elektrinė transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojamas tik pagal vieną Klimato kaitos programos kvietimą ir tik vieną kartą.
 • Sunaikinta transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojama tik pagal vieną Klimato kaitos programos kvietimą ir tik vieną kartą

Kvietimo galiojimas 

   2024-01-16–2025-12-31 (15:45 val.) (arba kol pakanka lėšų pagal priemonę, bet ne ilgiau, kaip iki 2025-12-31)

Kvietimui numatytas finansavimas 

   5 000 000,00 Eur

Prašymai teikiami 

   prašymus teikti tik per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą APVIS

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 1.3 priemonei aktyvus iki 2025-12-31
1.4. Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.) (2024-01 Nr. KK-AM-V04)

1.4. Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.) (2024-01 Nr. KK-AM-V04)

Galimi pareiškėjai 

   fiziniai asmenys, nustatyta tvarka pateikę prašymus kompensacinei išmokai gauti

Reikalavimai senam automobiliui 

 • Pareiškėjas turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir privalomoje Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo formoje (registracijos kodas C.1=C.2) įrašytu savininku/valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2023 m. birželio 1 d.
 • Transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2023 m. lapkričio 18 d. (atnaujinto 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo dieną).
 • Transporto priemonė ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2023 m. birželio 1 d. buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.
 • Transporto priemonė sunaikinta pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Transporto priemonių tvarkytojų sąrašą rasite Atliekų tvarkytojų valstybės registre).
 • Transporto priemonei išduotas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas (toliau – ENTP).

SVARBU!!!

 • Pareiškėjas gali pateikti prašymą tik vieną kartą pagal kvietimo priemonę. Kompensacinė išmoka neteikiama Pareiškėjui, kuriam buvo išmokėta kompensacinė išmoka pagal pateiktą prašymą.
 • Visos įsigytos paslaugos ir (ar) transporto priemonės, privalo būti nurodytos viename prašyme.
 • Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu VIN gali būti kompensuojama tik vieną kartą.
 • Bendras išmetamas CO2 kiekis senajam automobiliui nėra taikomas

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos nuo kvietimo teikti prašymus Agentūrai paskelbimo dienos 2024 m. sausio 16 d., t. y.:

1. Ne daugiau kaip 1000 eurų viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metiniams ar kitiems bilietams, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus.
2. Ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) paslaugų išlaidoms kompensuoti.
3. Ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui  už dviračių, elektrinių paspirtukų, lengvųjų automobilių (rekomenduojama elektromobilių) pasidalijimo paslaugų (nuoma, neteikiant vairavimo paslaugos) išlaidų kompensavimui.
4. Ne daugiau kaip 2 vnt. (iš viso) pasirinktų mažiau taršių transporto priemonių, nurodytų tolimesniuose 4.1 ir 4.2 papunkčiuose:
   4.1. 500 eurų už elektrinį dviratį, elektrinį triratį ar elektrinį keturratį;
   4.2. 300 eurų už dviratį ar elektrinį paspirtuką

Kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai 

   1. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra pareiškėjo ar jo įgalioto asmens vardu), kuriuose nurodytas įsigytos prekės ir (ar) paslaugos pavadinimas.

SVARBU!! Išankstinė sąskaita faktūra netinkama!

   2. Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (fiskalinis kasos aparato kvitas arba banko pavedimo išrašas iš pareiškėjo sąskaitos, arba grynųjų pinigų priėmimo kvitas pareiškėjo ar jo įgalioto asmens vardu)ю
   3. Notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį asmenį pateikti prašymą.
   4. Gamintojo techninę specifikacija, patvirtinanti įsigytos priemonės atitikimą, jei įsigytas elektrinis dviratis, elektrinis triratis, elektrinį keturratis, dviratis ar elektrinis paspirtukas

Kompensacinė išmoka 

   1000 Eur

Finansavimo intensyvumas 

   kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal faktiškai patirtas išlaidas ir nustatytus maksimalius fiksuotus dydžius mažiau taršioms judumo priemonėms

Kvietimo galiojimas 

   2024-01-16–2025-12-31 (15:45 val.) (arba kol pakanka lėšų pagal priemonę, bet ne ilgiau, kaip iki 2025-12-31)

Kvietimui numatytas finansavimas 

   8 000 000,00 Eur

Prašymai teikiami 

   prašymus teikti tik per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą APVIS

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 1.4 priemonei aktyvus iki 2025-12-31
1.5. Fizinių asmenų saulės elektrinės dalies įsigijimas iš parkų Sostinės regione (2023-08; Nr. 03-010-J-0001-J01)

1.5. Fizinių asmenų saulės elektrinės dalies įsigijimas iš parkų Sostinės regione (2023-08; Nr. 03-010-J-0001-J01)

Galimi projektų pareiškėjai 

   fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys elektros vartojimo objektą Sostinės regiono (Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Vilniaus) savivaldybėse.
   Fizinis asmuo privalo nuosavybės teise valdyti gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą),  kurie yra įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, į kuriuos bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos  Fizinio asmens, t.y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (įskaitant įrangos priėmimo - perdavimo nuosavybėn aktą) išrašomi paraiškos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui arba paraiškoje nurodyto vartojimo objekto bendraturčiui.
   Įgyvendinant projektą, kuriam prašoma finansavimo, PVM sąskaita – faktūra ir įrangos priėmimo – perdavimo nuosavybėn aktas, patvirtinantys saulės elektrinės arba jos dalies įsigijimą iš nutolusio saulės elektrinių parko, gali būti išrašyti nuo reikalavimų įsigaliojimo dienos, t.y. 2023 m. liepos 8 d. Jeigu šiame papunktyje nustatytų sąlygų nesilaikoma, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.
   Fizinis asmuo, gaunantis dotaciją pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus, turi tapti saulės elektrinės arba jos dalies, esančios elektrinių parke, bendraturčiu bei gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka.
   Pažymėtina, kad pateikus paraišką galima ne tik įsigyti, bet ir tapti gaminančiu vartotoju nesulaukus patvirtinimo, t.y. galima pradėti vartoti generuojamą elektros energiją. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pareiškėjai, įsigydami elektros energijos generavimo pajėgumus iš nutolusių saulės elektrinių parkų anksčiau, negu buvo įvertinta pateiktą paraišką dotacijai gauti, prisiima riziką už jų įsigyjamų technologijų ir veiksmų atitiktį Projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimams

Finansuojamoji forma ir dalis 

   dotacija, kuri  apskaičiuojama padauginus įrangos fiksuotąjį įkainį iš planuojamo įsigyti elektros energijos generavimo pajėgumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 kW.
   Dotacija apskaičiuojama automatiškai teikiant paraišką Aplinkos projekto valdymo agentūros informacinėje sistemoje

Kvietimo suma 

   10000000,00 eurų

Kvietimo galiojimas 

   2023-08-31–2024-02-29

Paraiškas priimanti institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 1.5 priemonei aktyvus iki 2024-02-29
1.6. Fizinių asmenų saulės elektrinės dalies įsigijimas iš parkų Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose (2023-08; Nr. 03-011-J-0001-J01)

1.6. Fizinių asmenų saulės elektrinės dalies įsigijimas iš parkų Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose (2023-08; Nr. 03-011-J-0001-J01)

Galimi projektų pareiškėjai 

   fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys elektros vartojimo objektą Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių) savivaldybėse.
   Fizinis asmuo privalo nuosavybės teise valdyti gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą),  kurie yra įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, į kuriuos bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos  Fizinio asmens, t.y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (įskaitant įrangos priėmimo - perdavimo nuosavybėn aktą) išrašomi paraiškos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui arba paraiškoje nurodyto vartojimo objekto bendraturčiui.
   Įgyvendinant projektą, kuriam prašoma finansavimo, PVM sąskaita – faktūra ir įrangos priėmimo – perdavimo nuosavybėn aktas, patvirtinantys saulės elektrinės arba jos dalies įsigijimą iš nutolusio saulės elektrinių parko, gali būti išrašyti nuo reikalavimų įsigaliojimo dienos, t.y. 2023 m. liepos 8 d. Jeigu šiame papunktyje nustatytų sąlygų nesilaikoma, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.
   Fizinis asmuo, gaunantis dotaciją pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus, turi tapti saulės elektrinės arba jos dalies, esančios elektrinių parke, bendraturčiu bei gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka.
   Pažymėtina, kad pateikus paraišką galima ne tik įsigyti, bet ir tapti gaminančiu vartotoju nesulaukus patvirtinimo, t.y. galima pradėti vartoti generuojamą elektros energiją. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pareiškėjai, įsigydami elektros energijos generavimo pajėgumus iš nutolusių saulės elektrinių parkų anksčiau, negu buvo įvertinta pateiktą paraišką dotacijai gauti, prisiima riziką už jų įsigyjamų technologijų ir veiksmų atitiktį Projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimams

 Finansuojamoji forma ir dalis 

   dotacija, kuri apskaičiuojama padauginus įrangos fiksuotąjį įkainį iš planuojamo įsigyti elektros energijos generavimo pajėgumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 kW.
   Dotacija apskaičiuojama automatiškai teikiant paraišką Aplinkos projekto valdymo agentūros informacinėje sistemoje

Kvietimo suma 

   22000000,00 eurų

Kvietimo galiojimas 

   2023-08-31–2024-02-29

Paraiškas priimanti institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 1.6 priemonei aktyvus iki 2024-02-29
1.7. Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose (DIDINANTIEMS JAU ESAMOS ELEKTRINĖS GALIĄ)

1.7. Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose
(DIDINANTIEMS JAU ESAMOS ELEKTRINĖS GALIĄ)
Nr. VP-03-008-J-000201

Galimi pareiškėjai 

   dotacija skiriama fiziniams asmenims, nuosavybės teise valdantiems elektros vartojimo objektą – fizinio asmens, nuosavybės teise valdomą gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą),  kurie yra įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kuriuos bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą – fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomą žemės sklypą arba pastatą, kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms (toliau – elektrinės įrengimo objektas). Jeigu elektrinės įrengimo objektas valdomas nuomos arba panaudos pagrindais, nuoma arba panauda turi būti užregistruota VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne trumpesniam kaip 6 metų laikotarpiui nuo JP projekto paraiškos pateikimo dienos

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   patirtos  Fizinio asmens, t.y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi paraiškos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui arba paraiškoje nurodyto vartojimo objekto bendraturčiui.
   Saulės elektrinės įrengimas saugomose teritorijose. Jeigu saulės elektrinės įrengimo objektas yra saugomose teritorijose, ir elektrinę planuojama įrengti ne ant pastato stogo ir ne sodyboje, elektrinės įrengimo objekto vieta turi būti suderinta su už saugomos teritorijos apsaugą atsakinga direkcija (https://vst-t.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=042b62a16fec4c85ba0833c9adde5db9)

Finansuojami įrenginiai ar technologijos  ir su jomis susijusi informacija 

   atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos ir jų minimalūs techniniai reikalavimai: saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas. Jiems turi būti suteikta 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65)

Finansuojamoji dalis 

   14,72 proc.; (nuosavo įnašo dalis – 85,28 proc.)

Kvietimo suma 

   0,4 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-04-28–2023-10-27)

Įgyvendinančioji institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 1.7 priemonei pasibaigęs

1.8. Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose (NAUJAI ĮRENGIAMA SAULĖS ELEKTRINĖ, PILNAS KOMPLEKTAS)

1.8. Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose
(NAUJAI ĮRENGIAMA SAULĖS ELEKTRINĖ, PILNAS KOMPLEKTAS)
Nr. VP-03-008-J-000101

Galimi pareiškėjai 

   dotacija skiriama fiziniams asmenims, nuosavybės teise valdantiems elektros vartojimo objektą – fizinio asmens, nuosavybės teise valdomą gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą),  kurie yra įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kuriuos bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą – fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomą žemės sklypą arba pastatą, kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms (toliau – elektrinės įrengimo objektas). Jeigu elektrinės įrengimo objektas valdomas nuomos arba panaudos pagrindais, nuoma arba panauda turi būti užregistruota VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne trumpesniam kaip 6 metų laikotarpiui nuo JP projekto paraiškos pateikimo dienos

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   patirtos  Fizinio asmens, t.y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi paraiškos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui arba paraiškoje nurodyto vartojimo objekto bendraturčiui.
   Remiama veikla gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą visoje Lietuvoje, t. y. saulės elektrinių iki 10 kW įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje, geografiškai nutolusiose nuo elektros energijos vartojimo vietose, elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje.
   Saulės elektrinės įrengimas saugomose teritorijose. Jeigu saulės elektrinės įrengimo objektas yra saugomose teritorijose, ir elektrinę planuojama įrengti ne ant pastato stogo ir ne sodyboje, elektrinės įrengimo objekto vieta turi būti suderinta su už saugomos teritorijos apsaugą atsakinga direkcija (https://vst-t.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=042b62a16fec4c85ba0833c9adde5db9)

Finansuojami įrenginiai ar technologijos  ir su jomis susijusi informacija 

   atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos ir jų minimalūs techniniai reikalavimai:

 • saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas. Jiems turi būti suteikta 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);
 • įtampos keitiklis turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 metų produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti CE ženklą, pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65)

Finansuojamoji dalis 

   19,55 proc.; (nuosavo įnašo dalis – 80,45 proc.)

Kvietimo suma 

   39,6 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

   sustabdytas (planuotas galiojimas – 2023-04-28–2023-10-27 arba iki kol paraiškose prašoma suma pasieks visą kvietimui )numatytą sumą

Įgyvendinančioji institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime, pranešime apie kvietimo teikti paraiškas sustabdymą

Kvietimas 1.8 priemonei sustabdytas

1.9. Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas

1.9. Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas
(2022-06; Nr. KK-AM-T03)

Pareiškėjas 

 fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs prašymą kompensacinei išmokai gauti.
 Tiek seno automobilio, tiek mažiau taršaus automobilio ar elektrinės transporto priemonės savininkas / valdytojas turi būti tas pats fizinis asmuo.
 Prašymas kompensacinei išmokai gauti teikiamas kai mažiau taršus automobilis ar elektrinė transporto priemonė yra užregistruota pareiškėjo vardu, o senas automobilis yra utilizuotas ir išregistruotas.
 Veiksmų eiliškumas nėra svarbus, prašymo teikimas - paskutinis žingsnis

Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui 

 100 eurų

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 tinkamos išlaidos yra nuo 2022 m. sausio 1 d., t. y. tinkamas mažiau taršus automobilis ar elektrinė transporto priemonė užregistruota pareiškėjo vardu nuo 2022 m. sausio 1 d.
 Automobilis ar elektrinė transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojamas tik pagal vieną Klimato kaitos programos kvietimą ir tik vieną kartą.
 Sunaikinta transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojama tik pagal vieną Klimato kaitos programos kvietimą ir tik vieną kartą

Kvietimo suma 

 4 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-06-10–2023-06-10)

Paraiškas priimanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 1.9 priemonei pasibaigęs

1.10. Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.)

1.10. Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.) (2022-06; Nr. KK-AM-V03)

Pareiškėjas 

 fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs prašymą kompensacinei išmokai gauti

Maksimali finansavimo / subsidijos / dotacijos suma 

 iki 1000 eurų

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos nuo 2022 m. sausio 1 d., t. y.:
 1. Ne daugiau kaip 1000 eurų viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metiniams ar kitiems bilietams, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus;
 2. Ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) paslaugų išlaidoms kompensuoti;
 3. ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui  už dviračių, elektrinių paspirtukų, lengvųjų automobilių (rekomenduojama elektromobilių) pasidalijimo paslaugų (nuoma, neteikiant vairavimo paslaugos) išlaidų kompensavimui;
 4. Ne daugiau kaip 2 vnt. (iš viso) pasirinktų mažiau taršių transporto priemonių, nurodytų 4.1 ir 4.2 papunkčiuose:
     4.1. 500 eurų už elektrinį dviratį, elektrinį triratį ar elektrinį keturratį;
     4.2. 300 eurų už dviratį ar elektrinį paspirtuką

Finansavimo intensyvumas 

 kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal faktiškai patirtas išlaidas ir nustatytus maksimalius fiksuotus dydžius mažiau taršioms judumo priemonėms

Kvietimo suma 

 8 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-06-10–2023-06-10)

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 1.10 priemonei pasibaigęs

1.11. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui

1.11. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui (2022-06; Nr. KK-AM-SOC02)

Pareiškėjai / paramos gavėjai 

 fiziniai asmenys ir (ar) su jais gyvenantys asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka 6 mėnesius nepertraukiamai iki 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo dienos, t. y. iki 2022 m. balandžio 20 d. yra / buvo teikiama piniginė socialinė parama.
 SVARBU!  Kompensacinė išmoka teikiama nepasiturintiems gyventojams. Nepasiturinčio gyventojo statusą Aplinkos projektų valdymo agentūra tikrina Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje.
 Pareiškėjas gali pateikti projekto registracijos formą tik vieną kartą pagal Priemonę

Remiama veikla 

 iki 10 kW galios saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai nepasiturinčių gyventojų namų ūkio reikmėms įrengimas ir (ar) iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas:
 1. saulės elektrinės įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje;
 2. saulės elektrinės įrengimas geografiškai nutolusioje nuo elektros energijos vartojimo vietoje;
 3. nutolusios saulės elektrinės dalies įsigijimas iš vystytojo elektrinių parke. Pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigyta saulės elektrinių parko dalis nuo kurios eksploatacijos   (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių;
 4. šilumos gamybos įrenginio, naudojančio iškastinį kurą, keitimas į atsinaujinančius energijos išteklius naudojantį įrenginį:
    4.1. naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;
    4.2   kitas efektyvias technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją:
          4.2.1. šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo), naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;
          4.2.2. šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (vanduo–vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;
          4.2.3. šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (oras–vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP),  esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0;
          4.2.4. šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė – oras (oras–oras), o  sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP), nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, ne mažesnis kaip 3,5

Finansavimo intensyvumas 

 finansavimo suma  sudaro 85 proc. 1 kW įrangos fiksuoto įkainio ir apskaičiuojamas tokia tvarka:
   • saulės elektrinės įrengimui apskaičiuojamas 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) (1467,78 Eur su PVM) padauginus iš 0,85, ir iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio ar įsigyti įrenginio iš saulės parko galingumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 (kW);
   • kai įsigyjama saulės elektrinės dalis iš vystytojo saulės elektrinių parko apskaičiuojama 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) (885,10 Eur su PVM) padauginus iš 0,85, ir iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įsigyti įrenginio iš saulės parko galingumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 (kW);
   • šilumos gamybos įrenginiui apskaičiuojamas pagal Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš 0,85 koeficiento šilumos siurblio vardinės galios (Prated) (kW)

Kvietimo suma 

 2 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-06-10–2023-06-01)

Paraiškas priimanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 1.11 priemonei pasibaigęs

1.12. Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras–oras, oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius

1.12. Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras–oras, oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius (2022-10; Nr. KK-AM-K06)

Galimi pareiškėjai  

 fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamąjį namą (t. y. vieno buto pastatą arba gyvenamosios paskirties butą dviejų butų arba daugiabučiame pastate).
 Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomame vienbučiame name arba bute (dvibučių ir daugiabučių pastatų atveju), kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai gyvenamajame name ir jiems suteikti unikalūs numeriai), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus (t. y. namo baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai (t.y. 2016 m. statybos pabaigos metai, ne ankstesni) iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto registracijos formas).
 Kompensacinė išmoka neteikiama, kai gyvenamojo namo paskirtis yra sodo namas. Tuo atveju, jeigu paskirtis keičiama arba yra pakeista iš sodo namo į gyvenamąjį namą turi būti nuo paskirties pakeitimo, nurodytos Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto registracijos formas

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija 

 iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančius šilumos gamybos įrenginius galima keisti į:

 1. naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;
 2. šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (žemė-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;
 3. šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (vanduo-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;
 4. šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (oras-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0;
 5. šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – oras (oras–oras), o sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP), nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, ne mažesnis kaip 3,5.

SVARBU: Pareiškėjas senąjį šilumos gamybos įrenginį privalo išmontuoti ir priduoti atliekų tvarkytojams iki išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo dienos

Kompensacinė išmoka ir intensyvumas 

 kompensacinė išmoka siekia 14,5 tūkst. eurų.
 Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. D1-223 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytus fiksuotus dydžius

Kvietimo suma 

 15,3 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-10-03–2022-11-030

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 1.12 priemonei pasibaigęs

1.13. Elektros kaupimo įrenginiai fiziniams asmenims

1.13. Elektros kaupimo įrenginiai fiziniams asmenims (2022-09; Nr. KK-AM-EKF01)

Pareiškėjas 

 fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kuris turi būti įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, ir kuriame turi įsirengęs ar įsigijęs saulės ar vėjo elektrinę arba ketinti įsirengti ar įsigyti  saulės ar vėjo elektrinę iki išlaidų kompensavimo prašymo teikimo dienos.
 Jei įsigyta įranga skirta elektros energijai kaupti namų ūkio reikmėms, naudojama ūkinei-komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas.
 Jei pareiškėjas gali pateikti įrodymų, kad ūkinė-komercinė veikla nėra vykdoma ar pagaminta elektros energija kaupiama ir nėra naudojama ūkinei-komercinei veiklai, finansavimas skiriamas.
 Jei pagaminta elektros energija, kaupiama ir naudojama pastatuose, kuriuose viename iš jų yra vykdoma ūkinė-komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-uose) ūkinė-komercinė veikla nevykdoma ar pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei-komercinei veiklai.
 Pareiškėjas, ketinantis įsigyti elektros energijos kaupimo įrenginį  turi būti ar tapti gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant, bet neapsiribojant, sudaryti atitinkamas sutartis ir kitus jų priedus, su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad asmuo laikomas gaminančiu vartotoju, įsirengti apskaitos prietaisą (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas jau tapęs gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus reikiamus veiksmus) iki išlaidų kompensavimo prašymo Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikimo dienos, bet  ne vėliau kaip per 15 mėnesių pasibaigus Aplinkos projektų valdymo agentūros skelbtam kvietimui teikti registracijos formas.
 Pareiškėjui įsigijus saulės elektrinę ar jos dalį iš saulės parkų, kompensacinė išmoka už elektros energijos kaupimo įrenginį nėra teikiama.
 Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną registracijos formą

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija 

 remiami pareiškėjai, kurie įsigyja ir įsirengia geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginį ar ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginį, ir naudoja savo elektros energijai kaupti.
 Kompensacinė išmoka teikiama nuo 0,5 kWh iki 10 kWh galios įrenginiui.
 Pareiškėjas gali įsigyti ir didesnės kaip 10 kWh galios elektros energijos kaupimo įrenginį, tačiau kompensacinė išmoka bus skiriama tik už 10 kWh galią

Reikalavimai elektros energijos kaupimo įrenginiui 

 • elektros energijos kaupimo įrenginiai turi atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, teikiamas garantijas;
 • elektros energijos kaupimo įrenginys  turi būti naujas (nenaudotas), atitikti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. Aplinkos projektų valdymo agentūrai pareikalavus, pareiškėjas privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus

Kompensacinės išmokos fiksuotasis įkainis 

 skiriamas už 1 kWh galios elektros energijos kaupimo įrenginiui įsigyti, apskaičiuojamas vadovaujantis Elektros energijos kaupimo įrenginių įsigijimo ir įrengimo išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimu, ir sudaro 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų fiksuotojo įkainio:
 • įrengtam ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginiui – 450,26 Eur už 1 kWh galios;
 • įrengtam ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginiui – 391,08 Eur už 1 kWh galios

Kvietimo suma 

 1 mln. Eur

Kvietimo galiojimas 

 išnaudojus visas kvietimui skirtas lėšas, kvietimo galiojimas sustabdytas (planuotas galiojimas 2022-09-02–2023-06-21)

Paraiškas priimanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 1.13 priemonei sustabdytas

1.14. Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimas nepasiturintiems gyventojams

1.14. Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimas nepasiturintiems gyventojams

Pareiškėjai / paramos gavėjai 

 fizinis asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka 6 mėnesius nepertraukiamai iki 2021 m. gruodžio 1 dienos buvo teikiama piniginė socialinė parama ir nustatyta tvarka pateikęs prašymą gauti kompensacinę išmoką.
 Tiek seno automobilio, tiek mažiau taršaus automobilio savininkas/valdytojas turi būti tas pats fizinis asmuo

Tinkamos išlaidos 

 •tinkamas mažiau taršus automobilis užregistruotas pareiškėjo vardu nuo 2021 m. gruodžio 1 d.
 •mažiau taršus automobilis su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojamas tik pagal vieną Klimato kaitos programos kvietimą ir tik vieną kartą.
 •sunaikinta transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojama tik pagal vieną Klimato kaitos programos kvietimą ir tik vieną kartą

Kompensacinė išmoka 

 jos maksimalus dydis vienam pareiškėjui yra 2000 eurų.
 Kompensacinės išmokos suma apskaičiuojama pagal patirtas faktines išlaidas, neviršijant nustatytos kompensacinės išmokos maksimalios sumos

Kvietimo suma 

 1 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-01-07–2022-09-01)

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimetvarkos apraše

Kvietimas 1.14 priemonei pasibaigęs

1.15. Saulės elektrinių įsigijimas iš saulės parkų fiziniams asmenims

1.15. Saulės elektrinių įsigijimas iš saulės parkų fiziniams asmenims
(Nr. KK-AM-NSE01)

Galimi pareiškėjai 

 fizinis asmuo nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurie turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
 Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną Registracijos formą

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 jos apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas elektrinės įsigijimo išlaidas, bet Saulės elektrinių įsigijimo geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietos trečiųjų asmenų žemės sklypuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW). Fiziniam asmeniui projekto finansuojamoji dalis sudaro 36,4932 proc. tinkamų išlaidų arba 323 Eur

Finansuojami įrenginiai ar technologijos  ir su jomis susijusi informacija 

 atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų minimalūs techniniai reikalavimai:
   a) saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);
   b) įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 metų produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).
 Atsinaujinančių išteklių energiją naudojanti technologija (toliau taip pat vadinama įranga arba elektrine) turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. Aplinkos projektų valdymo agentūrai pareikalavus, Fizinis asmuo ir/arba vystytojas privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus

Finansavimas 

 finansavimas skiriamas už iki 10 kW galios saulės elektrinę įsigytą iš saulės parkų.
 Kompensacijos dydis už 1 kW siekia 323 eurų.
 Jei iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) įsigytomis atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas. Jei fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma ar iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) įsigytomis atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas skiriamas. Jeigu elektros energija, pagaminta įsigytomis iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, nukreipta į vieną ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė veikla nevykdoma ar pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai

Kvietimo suma 

 20 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-07-15–2022-08-15)

Paraiškas priimanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 1.15 priemonei pasibaigęs

1.16. Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas)

1.16. Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas) (2022-07; Nr. KK-AM-M06)

Pareiškėjas 

   fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.)

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   parama bus skiriama, jeigu atnaujinus (modernizavus) namą bus pasiekta ne mažesnė nei B namo energinio naudingumo klasė (gautas B ar aukštesnės Energinio naudingumo klasės sertifikatas ir užregistruotas VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūroje“) ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)

Maksimalus kompensacinės išmokos dydis 

   vienam projektui – 14500,00 eurų.
   Kompensacinės išmokos dydis apskaičiuojamas padauginus namo naudingą plotą iki atnaujinimo (modernizavimo) iš fiksuoto dydžio.
   Fiksuotas dydis už 1 kvadratinį metrą namo naudingo ploto – 75 eurai.

Kvietimo suma 

   10 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2022-07-04–2022-08-03)

Įgyvendinančioji institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 1.16 priemonei pasibaigęs

1.17. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose

1.17. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose (2022-06; Nr. VP-EM-DNRE2)

Galimi pareiškėjai 

   finansavimas skiriamas  fiziniam asmeniui nuosavybės teise valdančiam elektros vartojimo objektą ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą  (kaip apibrėžta finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarkoje). Finansavimo tvarkos reikalavimus atitinkantis pastatas (butas), kuriame vartojama elektrinės įrengimo objekte pagaminta elektros energija, toliau vadinamas vartojimo objektu. Finansavimo tvarkos reikalavimus atitinkantis pastatas (butas) ar žemės sklypas, kuriame  įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijos, generuojančias elektros energiją iš saulės šviesos (toliau taip pat vadinama įranga arba elektrine), skirtas elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, toliau vadinamas elektrinės įrengimo objektu.
   Pagal finansavimo tvarką elektros vartojimo objektas yra fizinio asmens, nuosavybės teise valdomas gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas, gyvenamosios paskirties butas arba sodų paskirties pastatas (sodo namas),  kurie yra įregistruoti Valstybės Įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kurį bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra.
   Pagal finansavimo tvarką elektrinės įrengimo objektas yra  fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomas žemės sklypas arba pastatas, ir kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms. Bet kokiais kitais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomo žemės sklypo ar pastato valdymo juridinis faktas turi būti įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Nuomos ar panaudos sutartis turi galioti ne mažiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dienos.
   Jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas. Jei fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma ar atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas skiriamas. Jeigu elektros energija, pagaminta elektrinės įrengimo objekte, nukreipta į vieną ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė veikla nevykdoma ar atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas saulės elektrinės įsigijimo išlaidas, bet pagal Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 (kW).
   Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos  Fizinio asmens (t. y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi Registracijos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui)  arba Registracijos formoje nurodyto vartojimo objekto bendraturčio nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo dienos, tačiau įranga iki Registracijos formos pateikimo dienos negali būti sumontuota

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija 

   fizinis asmuo gali įsirengti toliau esančiuose (1) ir (2) punktuose nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas arba (1) punkte nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas.
   Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos ir jų minimalūs techniniai reikalavimai:
      (1) saulės moduliai turi atitikti ES standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);
      (2) įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti ES standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).
   Atsinaujinančių išteklių energiją naudojanti technologija (toliau taip pat vadinama įranga arba elektrine) turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. Aplinkos projektų valdymo agentūrai pareikalavus, Fizinis asmuo privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus

Finansavimo suma 

   fiziniam asmeniui, kuris įsirengia abi finansavimo tvarkoje nurodytas atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas (saulės modulius ir inverterį), projekto finansuojamoji dalis sudaro 22 proc. tinkamų išlaidų.
   Fiziniam asmeniui, kuris įsirengia tik saulės modulius (be inverterio) finansuojamoji dalis sudaro 16,55 proc. tinkamų išlaidų.
   Paramos dydis įsirengus pilną komplektą (saulės modulius ir inverterį) yra 322,91 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios, o paramos dydis įsirengus tik saulės modulius yra 242,92 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios

Kvietimo suma 

   29,9 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2022-06-30–2022-07-30)

Paraiškas priimanti institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime, finansavimo sąlygų apraše

Kvietimas 1.17 priemonei pasibaigęs

1.18. Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras-oras, oras-vanduo, žemė-vanduo, vanduo-vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius (2022-06)

1.18. Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras-oras, oras-vanduo, žemė-vanduo, vanduo-vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius (2022-06; Nr. KK-AM-KA05)

Galimi pareiškėjai 

 fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamąjį namą (t. y. vieno buto pastatą arba gyvenamosios paskirties butą dviejų butų arba daugiabučiame pastate).

 Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomame vienbučiame name arba bute (dvibučių ir daugiabučių pastatų atveju), kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai gyvenamajame name ir jiems suteikti unikalūs numeriai), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus (t. y. namo baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto registracijos formas).

 Kompensacinė išmoka neteikiama, kai gyvenamojo namo paskirtis yra sodo namas. Tuo atveju, jeigu paskirtis keičiama arba yra pakeista iš sodo namo į gyvenamąjį namą turi būti nuo paskirties pakeitimo, nurodytos Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto registracijos formas

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija 

 iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančius šilumos gamybos įrenginius galima keisti į:
 ● naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;
 ● šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (žemė-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013,  kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;
 ● šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (vanduo-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;
 ● šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (oras-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP),  esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0;
 ● šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė – oras (oras–oras), o  sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP), nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, ne mažesnis kaip 3,5. 

 SVARBU! Pareiškėjas senąjį šilumos gamybos įrenginį privalo išmontuoti ir priduoti atliekų tvarkytojams iki išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo dienos

Maksimali finansavimo / subsidijos / dotacijos suma 

 14500 eurų

Finansavimo intensyvumas 

 kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal nustatytus fiksuotus dydžius

Kvietimo suma 

 13 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-06-15–2022-07-15)

Paraiškas priimanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

 

Kvietimas 1.18 priemonei pasibaigęs

1.19. Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas

1.19. Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas

Pareiškėjas 

 fizinis asmuo, nustatyta tvarka (žr. eilutę „Daugiau informacijos“) pateikęs prašymą kompensacinei išmokai gauti

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 tinkamas elektromobilis kompensacijai gauti yra tas, kurio registracijos liudijimo „P.3 Degalų tipas arba galios šaltinis“ laukelyje nurodyta tik elektra. Tinkamos išlaidos yra nuo 2021 m. vasario 2 d., t. y. elektromobilis valdytojo vardu įregistruotas ne ankščiau kaip 2021 m. vasario 2 d.
 Elektromobilis su tuo pačiu VIN numeriu ir sunaikinta transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu kompensuojami tik pagal vieną Klimato kaitos programos kvietimą ir tik vieną kartą.
 Pareiškėjo atsakomybė yra įsitikinti, ar už įsigytą elektromobilį nebuvo suteikta kompensacinė išmoka

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

 Kompensacinė išmoka 

 jos dydis vienam pareiškėjui už įsigytą naudotą elektromobilį yra 2500 eurų, už įsigytą naują elektromobilį 5000 eurų.
 Papildoma 1000 eurų kompensacija skiriama pareiškėjui, kuris sunaikino seną transporto priemonę.
 Atkreipiame dėmesį, kad norint gauti kompensaciją naujai įsigijus elektromobilį ir sunaikinus seną transporto priemonę teikiamas vienas prašymas, nurodant tiek naujai įsigyto elektromobilio, tiek sunaikintos senos transporto priemonės duomenis

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-05-17–2022-06-01)

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimekompensacinių išmokų tvarkos aprašesąmatojesąmatą detalizuojančiame plane

Kvietimas 1.19 priemonei pasibaigęs

1.20. Kvietimas kompensacinei išmokai gauti įsigijus mažiau taršų automobilį ar registruojamą elektrinę transporto priemonę ir išregistravus sunaikintą seną automobilį

1.20. Kvietimas kompensacinei išmokai gauti įsigijus mažiau taršų automobilį ar registruojamą elektrinę transporto priemonę ir išregistravus sunaikintą seną automobilį

Pareiškėjas 

 fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs Prašymą kompensacinei išmokai gauti.
 Tiek seno automobilio, tiek mažiau taršaus automobilio ar elektrinės transporto priemonės savininkas / valdytojas turi būti tas pats fizinis asmuo.
 Prašymas kompensacinei išmokai gauti teikiamas kai mažiau taršus automobilis ar elektrinė transporto priemonė yra užregistruota pareiškėjo vardu, o senas automobilis yra utilizuotas ir išregistruotas. Veiksmų eiliškumas nėra svarbus, prašymo teikimas – paskutinis žingsnis

Kompensacinė išmoka vienam pareiškėjui 

 1000 eurų 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 • nuo 2021 m. sausio 1 d., t. y. tinkamas mažiau taršus automobilis ar elektrinė transporto priemonė užregistruota pareiškėjo vardu nuo 2021 m. sausio 1 d.;
 • automobilis ar elektrinė transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojamas tik pagal vieną Klimato kaitos programos kvietimą ir tik vieną kartą;
 • sunaikinta transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojama tik pagal vieną Klimato kaitos programos kvietimą ir tik vieną kartą

Kvietimo suma 

 4 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-05-27–2022-06-01)

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos apraše, lėšų naudojimo sąmatoje, sąmatą detalizuojančiame plane


Kvietimas 1.20 priemonei pasibaigęs

1.21. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui

1.21. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui

Pareiškėjai / paramos gavėjai 

 fiziniai asmenys, kuriems nustatyta tvarka ir (ar) su juo gyvenantiems asmenims Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka 6 mėnesius nepertraukiamai iki metinės sąmatos patvirtinimo dienos, t. y. iki 2021 m. kovo 31 d., buvo teikiama piniginė socialinė parama

Remiama veikla 

 iki 10 kW galios saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai nepasiturinčių gyventojų namų ūkio reikmėms įrengimas ir (ar) iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas:
 1. Saulės elektrinės įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje;
 2. Saulės elektrinės įrengimas geografiškai nutolusioje nuo elektros energijos vartojimo vietoje;
 3. Nutolusios saulės elektrinės dalies įsigijimas iš vystytojo elektrinių parke. Pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigyta saulės elektrinių parko dalis nuo kurios eksploatacijos   (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių;
 4. Šilumos gamybos įrenginio, naudojančio iškastinį kurą, keitimas į atsinaujinančius energijos išteklius naudojantį įrenginį:
 4.1. Naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;
 4.2. Kitas efektyvias technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją:
 4.2.1. Šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo), naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;
 4.2.2. šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (vanduo–vanduo), o  naudingumo koeficienŠas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;
 4.2.3. Šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (oras–vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP),  esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0;
 4.2.4. Šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė – oras (oras–oras), o  sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP), nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, ne mažesnis kaip 3,5 

Finansavimo suma 

 sudaro 85 proc. 1 kW įrangos fiksuoto įkainio ir apskaičiuojamas tokia tvarka:
 1) saulės elektrinės įrengimui apskaičiuojamas 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) (1467,78 Eur su PVM) padauginus iš 0,85, ir iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio ar įsigyti įrenginio iš saulės parko galingumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 (kW);
 2) kai įsigyjama saulės elektrinės dalis iš vystytojo saulės elektrinių parko apskaičiuojama 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) (885,10 Eur su PVM) padauginus iš 0,85, ir iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įsigyti įrenginio iš saulės parko galingumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 (kW);
 3) šilumos gamybos įrenginiui apskaičiuojamas pagal šio Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš 0,85 koeficiento šilumos siurblio vardinės galios (Prated) (kW)

Kvietimo suma 

 1,8 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-09-01–2022-06-01)

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimetvarkos apraše


Kvietimas 1.21 priemonei pasibaigęs

1.22. Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.)

1.22. Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas
(paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.)

Pareiškėjas 

 fizinis asmuo, nustatytąja tvarka pateikęs prašymą kompensacinei išmokai gauti.
 Pareiškėjas gali pateikti prašymą tik vieną kartą pagal priemonę. 

 Visos įsigytos paslaugos ir (ar) transporto priemonės, privalo būti nurodytos viename prašyme

Maksimali finansavimo / subsidijos / dotacijos suma 

 iki 1000 eurų
 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 1) ne daugiau kaip 1000 eurų viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) metiniams ar kitiems bilietams, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus;
 2) ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui viešojo transporto (autobusų, troleibusų, geležinkelio) paslaugų išlaidoms kompensuoti;
 3) ne daugiau kaip 1000 eurų E-piniginės papildymui  už dviračių, elektrinių paspirtukų, lengvųjų automobilių (rekomenduojama elektromobilių) pasidalijimo paslaugų (nuoma, neteikiant vairavimo paslaugos) išlaidų kompensavimui;
 4) ne daugiau kaip 2 vnt. (iš viso) pasirinktų mažiau taršių transporto priemonių, nurodytų tvarkos aprašo 11.4.1 ir 11.4.2 papunkčiuose, t. y.:
 • 500 eurų už elektrinį dviratį, elektrinį triratį ar elektrinį keturratį;
 • 300 eurų už dviratį ar elektrinį paspirtuką.

Kvietimo suma 

 8 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 kvietimo galiojimas nuo 2022-05-30 stabdomas, viršijus numatytas lėšas  (galiojo 2021-05-27–2022-06-01 arba iki kol pakaks lėšų)

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos apraše, lėšų naudojimo sąmatoje, sąmatą detalizuojančiame plane, pranešime apie kvietimo stabdymą


Kvietimas 1.22 priemonei pasibaigęs

1.23. VP-EM-N06 AIE namų ūkiams (įsigijimas iš elektrinių parkų)

1.23. VP-EM-N06 AIE namų ūkiams (įsigijimas iš elektrinių parkų)

Galimi pareiškėjai 

 fizinis asmuo nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurie turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
 Jei iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) įsigytomis atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas. Jei fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma ar iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) įsigytomis atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas skiriamas. Jeigu elektros energija, pagaminta įsigytomis iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, nukreipta į vieną ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė veikla nevykdoma ar pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai.
 Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną Registracijos formą.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos  ir su jomis susijusi informacija 

 atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų minimalūs techniniai reikalavimai:
 a) saulės šviesos energijos moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);
 b) įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).
 Atsinaujinančių išteklių energiją naudojanti technologija (toliau taip pat vadinama įranga arba elektrine) turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. APVA pareikalavus, Fizinis asmuo ir/arba vystytojas privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 jos apskaičiuojamos ne pagal fizinio asmens faktiškai patirtas elektrinės įsigijimo išlaidas, bet Saulės elektrinių įsigijimo geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietos trečiųjų asmenų žemės sklypuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW)

Finansinis skatinimas 

 fiziniam asmeniui projekto finansuojamoji dalis sudaro 36,4932 proc. tinkamų išlaidų

Kvietimo suma 

 1,2 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-01-10–2022-02-11)

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimetvarkos apraše

Kvietimas 1.23 priemonei pasibaigęs

1.24. Senų, neefektyviai biomasę (malkas, pjuvenų briketus ir kt.) naudojančių katilų keitimas

1.24. Senų, neefektyviai biomasę (malkas, pjuvenų briketus ir kt.)
naudojančių katilų keitimas (VP-EM-K05 Katilų keitimas namų ūkiuose)

Galimi pareiškėjai 

 fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno buto pastatą, butą dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti Registracijos formas dienos).
 Nurodytame pastate, kuris pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis, nėra prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, turi būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas.
 Atkreipiame dėmesį, kad jei vykdote pastato rekonstrukciją, registracijos formą galite teikti tik tada jei pastato baigtumas yra ne mažesnis kaip 100 proc.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija 

 Senus, neefektyvius biomasę naudojančius šilumos gamybos įrenginius galima keisti į:
 1) naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;
 2) šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (žemė-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C  lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5;
 3) šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (vanduo–vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C  lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5;
 4) šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras–vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) prie +7°C  lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0.
 SVARBU: Jei namų ūkis registruotas teritorijoje, kuri patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, neefektyviai biomasę naudojantis katilas gali būti keičiamas tik į lokalios teršalų emisijos neturinčius įrenginius, naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, t. y. tik į šilumos siurblius 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 fizinio asmens projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 Tinkamos finansuoti išlaidos, kai jos patirtos fizinio asmens (t. y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi Registracijos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui) arba Registracijos formoje nurodyto pastato bendraturčio nuo kvietimo fiziniams asmenims teikti Registracijos formas paskelbimo datos

Kvietimo suma 

 7 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-01-10–2022-02-11)

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimetvarkos apraše


Kvietimas 1.24 priemonei pasibaigęs

1.25. VP-EM-EE02 Saulės elektrinių įrengimas namų ūkiuose

1.25. VP-EM-EE02 Saulės elektrinių įrengimas namų ūkiuose

Galimi pareiškėjai 

 finansavimas skiriamas fiziniam asmeniui nuosavybės teise valdančiam elektros vartojimo objektą ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą  (kaip apibrėžta finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarkoje). Finansavimo tvarkos reikalavimus atitinkantis pastatas (butas), kuriame vartojama elektrinės įrengimo objekte pagaminta elektros energija, toliau vadinamas vartojimo objektu. Finansavimo tvarkos reikalavimus atitinkantis pastatas (butas) ar žemės sklypas, kuriame  įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijos, generuojančias elektros energiją iš saulės šviesos (toliau taip pat vadinama įranga arba elektrine), skirtas elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, toliau vadinamas elektrinės įrengimo objektu.
 Pagal finansavimo tvarką elektros vartojimo objektas yra fizinio asmens, nuosavybės teise valdomas gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas, gyvenamosios paskirties butas arba sodų paskirties pastatas (sodo namas),  kurie yra įregistruoti Valstybės Įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kurį bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra.
 Pagal finansavimo tvarką elektrinės įrengimo objektas yra  fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomas žemės sklypas arba pastatas, ir kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms. Bet kokiais kitais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomo žemės sklypo ar pastato valdymo juridinis faktas turi būti įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Nuomos ar panaudos sutartis turi galioti ne mažiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dienos.
 Jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas. Jei fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma ar atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas skiriamas. Jeigu elektros energija, pagaminta elektrinės įrengimo objekte, nukreipta į vieną ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė veikla nevykdoma ar atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai.
 Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną Registracijos formą

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 jos apskaičiuojamos ne pagal fizinio asmens faktiškai patirtas saulės elektrinės įsigijimo išlaidas, bet Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 (kW).
 Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos  fizinio asmens (t. y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi Registracijos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui)  arba Registracijos formoje nurodyto vartojimo objekto bendraturčio nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo dienos, tačiau įranga iki Registracijos formos pateikimo dienos negali būti sumontuota

Finansinis skatinimas 

 fiziniam asmeniui, kuris įsirengia abi finansavimo tvarkoje nurodytas atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas (saulės modulius ir inverterį), projekto finansuojamoji dalis sudaro 22 proc. tinkamų išlaidų.
 Fiziniam asmeniui, kuris įsirengia tik saulės modulius (be inverterio) finansuojamoji dalis sudaro 16,55 proc. tinkamų išlaidų.
 Paramos dydis įsirengus pilną komplektą (saulės modulius ir inverterį) yra 322,91 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios, o paramos dydis įsirengus tik saulės modulius yra 242,92 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios

Kvietimo suma 

 4,17 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-01-10–2022-02-11)

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimetvarkos apraše

Kvietimas 1.25 priemonei pasibaigęs

1.26. Gyvenamųjų namų prijungimas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius

1.26. Gyvenamųjų namų prijungimas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius

Pareiškėjas 

 paramos gavėjų įgaliotas atstovauti gaunant paramą ir įgyvendinti projektą šilumos tiekėjas

Paramos gavėjai 

 gyvenamosios paskirties vieno buto pastato arba gyvenamosios paskirties buto dviejų butų pastate savininkas. Daugiabučiame name – gyvenamųjų butų (patalpų) savininkai

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos 

 •automatizuotų šilumos punktų įrengimas individualiame (vienbutyje, dvibutyje) name ar daugiabučiame name;
 •energetinio naudingumo sertifikato išdavimo išlaidos.
 Tinkamos projekto išlaidos turi būti patirtos nuo einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos – 2021 m. rugsėjo 1 d.

Kvietimo suma 

 2 mln. eurų

Subsidijos dydis 

 jos maksimalus dydis namui neturi viršyti –  vieno ar dviejų butų namui – 2 500  eurų, daugiabučiui namui – 10 000 eurų. Subsidijos dydis neturi viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų namui. Jeigu pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas įgyvendina brangesnį projektą, skirtumą jis turi kompensuoti savo lėšomis

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-09-06–2022-02-01)

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 1.26 priemonei pasibaigęs

1.27. Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius (II kvietimas)

1.27. Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius (II kvietimas)

Galimi pareiškėjai 

 fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamąjį namą (t. y. vieno buto pastatą arba gyvenamosios paskirties butą dviejų butų arba daugiabučiame pastate) pastate.
 Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomame vienbučiame name arba bute (dvibučių ir daugiabučių pastatų atveju), kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai gyvenamajame name ir jiems suteikti unikalūs numeriai), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus (t. y. namo baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto registracijos formas).
 Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama:
- jei namas arba butas gyvenamosios paskirties dviejų butų arba daugiabučiame pastate (pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis) prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos;
- kai gyvenamojo namo, t. y. vienbučio namo ar buto (dvibučiame ar daugiabučiame pastatuose) bendrasavininkas (bendraturtis) yra ne fizinis, o juridinis asmuo (pvz. bendrasavininkas savivaldybė, valstybė)

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija

 Iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančius šilumos gamybos įrenginius galima keisti į:
 1) naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;
 2) šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (žemė-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;
 3) šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (vanduo-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;
 4) šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (oras-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0;
 5) šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – oras (oras–oras), o sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP), nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, ne mažesnis kaip 3,5.
 SVARBU: Pareiškėjas senąjį šilumos gamybos įrenginį privalo išmontuoti ir priduoti atliekų tvarkytojams iki išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo dienos

 Maksimali finansavimo / subsidijos / dotacijos suma 

  iki 14,5 tūkst. eurų

Kvietimo suma 

 3 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimetvarkos apraše

Kvietimas 1.27 priemonei pasibaigęs

1.28. Iki 10 kW galios atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įsigijimui iš elektrinių parkų

1.28. Iki 10 kW galios atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įsigijimui iš elektrinių parkų

Galimi pareiškėjai 

 fizinis asmuo Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurie turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
 Fizinis asmuo turi tapti Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, esančios elektrinių parke (saulės elektrinėje) bendraturčiu, bei gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka.
 Jei iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) įsigytomis atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas.
 Jei fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma ar iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) įsigytomis atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas skiriamas.
 Jeigu elektros energija, pagaminta įsigytomis iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, nukreipta į vieną ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė veikla nevykdoma ar pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 jos apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas elektrinės įsigijimo išlaidas, bet Saulės elektrinių įsigijimo geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietos trečiųjų asmenų žemės sklypuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime (skelbiamas ES struktūrinių fondų interneto svetainėje) nustatytą 1 kW įrangos  nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW).
 Fiziniam asmeniui projekto finansuojamoji dalis sudaro 36,4932 proc. tinkamų išlaidų

Kvietimo suma 

  3,07 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimetvarkos apraše, informacijoje apie pratęsimą


Kvietimas 1.28 priemonei pasibaigęs

1.29. Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras–oras, oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius

1.29. Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras–oras, oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius

Galimi pareiškėjai 

 fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamąjį namą (t. y. vieno buto pastatą arba gyvenamosios paskirties butą dviejų butų arba daugiabučiame pastate) pastate.

 Kompensacinė išmoka neteikiama, kai gyvenamojo namo paskirtis yra sodo namas. Tuo atveju, jeigu paskirtis keičiama arba yra pakeista iš sodo namo į gyvenamąjį namą turi būti nuo paskirties pakeitimo, nurodytos Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto registracijos formas.
 Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama:
- jei namas arba butas gyvenamosios paskirties dviejų butų arba daugiabučiame pastate (pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis) prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos;
- kai gyvenamojo namo, t. y. vienbučio namo ar buto (dvibučiame ar daugiabučiame pastatuose) bendrasavininkas (bendraturtis) yra ne fizinis, o juridinis asmuo (pvz. bendrasavininkas savivaldybė, valstybė)

Finansuojami įrenginiai ar technologijos 

 iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančius šilumos gamybos įrenginius galima keisti į:
 1) naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;
 2) šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (žemė-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;
 3) šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (vanduo-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;
 4) šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (oras-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0;
 5) šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė – oras (oras–oras), o  sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP), nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, ne mažesnis kaip 3,5

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma 

 14 500 eurų

Kvietimo suma 

 6 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Paraiškas priimanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos apraše, sąmatoje, sąmatą detalizuojančiame plane

Kvietimas 1.29 priemonei pasibaigęs

1.30. AIE namų ūkiams

1.30. AIE namų ūkiams

Remiama veikla 

 iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų
 ūkio reikmėms pagal šias veiklas:
 (a) įrengimas geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietose;
 (b) įsigijimas iš elektrinių parkų;
 (c) įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo
 teritorijoje

Kvietimo suma 

 15,5 mln. eurų

Paramos išmokos dydis 

 a) ir c) veikloms 323 eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios (jei su inverteriu), 243 eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios (jei be inverterio)

b) veiklai 323 eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios

Kvietimo galiojimas 

 (a) veiklai – pasibaigęs

 (b) veiklai – pasibaigęs

 (c) veiklai – pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 atmintinėje 1, atmintinėje 2, kvietime 1, kvietime 2

Kvietimas 1.30 priemonei pasibaigęs
1.31. Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimas

1.31. Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimas

Remiama veikla 

 norintys gauti kompensacinę išmoką, turi atitikti šiuos reikalavimus:
 Reikalavimai senam automobiliui:
 1) M1 klasės transporto priemonė, pareiškėjo kaip savininko išlaikyta ne mažiau kaip 12 mėnesių ir registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.
 2) Transporto priemonės techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d.
 3) Transporto priemonė sunaikinta pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles ir gautas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas.
 4) Transporto priemonė išregistruota iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimu.
 Reikalavimai naujai įsigytam automobiliui:
 1) Pareiškėjas įsigijęs mažiau taršų automobilį jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu -  tapęs mažiau taršaus automobilio valdytoju.
 2) M1 klasės transporto priemonė, kurios bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 130 g/km.
 3) Pirmosios registracijos data Europos Sąjungoje 2013 m. sausio 1 d. arba vėlesnė.
 4) Transporto priemonė varoma vien tik benzinu, dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra arba be benzino dar ir dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra.
 5) CO₂ kiekio ir pirmosios registracijos datos kriterijai netaikomi elektromobiliams

Kompensacinė išmoka 

 1000 eurų kompensacinė išmoka, sunaikinus senąjį automobilį ir įsigijus mažiau taršią judumo priemonę. Pareiškėjas pagal šią priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką, o automobilis su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojamas tik viena kartą

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimetvarkos aprašelėšų naudojimo sąmatojetaisyklėse

Kvietimas 1.31 priemonei pasibaigęs

1.32. Elektromobilių įsigijimo skatinimas

1.32. Elektromobilių įsigijimo skatinimas

Remiama veikla 

 elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas.
 Elektromobilis – M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio.
 Pareiškėjas – fizinis asmuo.
 Parama teikiama tik pirmą kartą Lietuvoje registruotiems elektromobiliams

Kompensacinė išmoka 

 vienam pareiškėjui:
 1. 2000 eurų, įsigijusiam naudotą elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, ne ankstesni nei 5 metai iki metinės sąmatos įsigaliojimo datos, o pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, yra ta pati (sutampa) ir yra ne ankstesnė nei metinės sąmatos įsigaliojimo data;
 2. 4000 eurų, įsigijusiam naują elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, yra ta pati (sutampa) arba ne ankstesnė nei metinės sąmatos įsigaliojimo data;
 3. Papildoma 1000 eurų kompensacija kartu su 1 ir 2 punktuose nurodyta kompensacija, skiriama pareiškėjui, kuris sunaikino M1 klasės transporto priemonę, kurios valdytoju iki prašymo pildymo datos buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių ir kurios techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d. arba iki metinės sąmatos įsigaliojimo datos, ir transporto priemonė iki prašymo pildymo datos ne mažiau kaip 12 mėnesių buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Pareiškėjas turi priduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą ir šią transporto priemonę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimu.
 Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, įsigijusiems elektromobilį, tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos nuo metinės sąmatos įsigaliojimo datos

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 pranešime, tvarkos apraše, lėšų naudojimo sąmatojetaisyklėse 

Kvietimas 1.32 priemonei pasibaigęs
1.33. Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių skatinimas

1.33. Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių skatinimas

Remiama veikla 

 nustatyta tvarka pridavus seną taršų automobilį, gyventojai galės prašyti kompensacijos, įsigijus metinį viešojo transporto bilietą, elektrinį mopedą arba motociklą, elektrinį ar paprastą dviratį, elektrinį paspirtuką.
 Priemonės tikslas – skatinti gyventojus atsisakyti taršių transporto priemonių ir pereiti prie aplinkai draugiškų judumo priemonių. Tai leis ženkliai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, nes transporto keliama tarša labai prisideda prie klimato kaitos.
 Priduodamas taršus automobilis turi atitikti šiuos kriterijus:
 1) pareiškėjas iki prašymo pateikimo dienos šio taršaus automobilio valdytoju buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių;
 2) automobilio techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d. arba iki 2020 m. kovo 13 d.;
 3) automobilis iki prašymo pateikimo dienos buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių registruotas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre;
 4) pareiškėjas turi priduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą bei ją išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro

Kompensacinė išmoka 

 gyventojai galės gauti:
 1) iki 310 eurų kompensaciją už metinio viešojo transporto bilietą;
 2) iki 400 eurų už paprastą dviratį arba elektrinį paspirtuką;
 3) iki 700 eurų už elektrinį dviratį;
 4) iki 1 tūkst. eurų už elektrinį mopedą ar elektrinį motociklą.
 Pareiškėjui, pateikusiam išlaidas pagrindžiančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus, bus išmokėta ne didesnė nei 1 tūkst. eurų kompensacija.
 Bus galima įsigyti ir kelis tų pačių viešojo transporto paslaugų ir (arba) mažiau taršių judumo priemonių vienetus. Kompensacinės išmokos suma bus apskaičiuojama pagal faktiškai patirtas išlaidas, neviršijant maksimalių išlaidų sumų kiekvienam įsigytam vienetui

Kvietimo suma 

 3 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, DUKišmokų tvarkos apraše, lėšų naudojimo tvarkos apraše, sąmatoje, taisyklėse, įmonių sąraše

Kvietimas 1.33 priemonei pasibaigęs

1.34. Saulės elektrinių iki 10 kW galios, kuriomis gaminama elektros energija bus naudojama namų ūkio poreikiams, įsirengimas

1.34. Saulės elektrinių iki 10 kW galios, kuriomis gaminama elektros energija bus naudojama namų ūkio poreikiams, įsirengimas

Paramos gavėjai 

 fiziniai asmenys po kvietimo teikti paraiškas sudarę paskolos sutartis su finansų ar kredito įstaiga. Pradinis įnašas turi būti iki 30 proc. mažos (iki 10 kW) galios saulės elektrinės, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įrengimui.
 Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama, kai paramos prašoma tuo pačiu unikaliu numeriu registruotam namui, sodo paskirties pastatui, butui ar žemės sklypui, kuriam jau rezervuota ar išmokėta kompensacinė išmoka, arba iš Klimato kaitos programos priemonės, arba iš Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos – saulės elektrinės įrengimui, arba 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ ir 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“.
 Paskolos sutarčių su finansų ar kredito įstaiga sudarymas ir reikalavimai:
 kompensacinės išmokos teikiamos fiziniams asmenims po kvietimo teikti projekto registracijos formas  sudariusiems paskolos  sutartis su finansų ar kredito įstaiga su pradiniu iki 30 proc. įnašu iki 10 kW galios saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įsirengimui. Paskolos sutartis turi būti sudaryta tarp pareiškėjo ir finansų ar kredito įstaigos. Paskolos sutartis turi būti sudaryta ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Paskola gali būti grąžinama anksčiau, nei paskolos sutartyje nustatytas terminas, bet ne anksčiau kaip po 3 metų nuo paskolos suteikimo dienos. Paskolos suma negali būti mažesnė už sumą, apskaičiuotą pagal fiksuotą įkainį remiamam elektrinės galingumui įrengti

Remiama veikla 

 iki 10 kW galios saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms:
 • įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje;
 • įrengimas geografiškai nutolusioje nuo elektros energijos vartojimo vietoje

Kvietimo suma 

 2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 5 mln. eurų

Paramos dydis 

 maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 3810 eurų. Kompensacinės išmokos dydis pareiškėjui apskaičiuojamas pagal nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį – 381 euras/kW padauginus iš projekto registracijos formoje nurodytos planuojamos įrengti saulės elektrinės galios (kW)

Kvietimo galiojimas 

pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimetvarkos aprašelėšų naudojimo sąmatojesąmatą detalizuojančiame plane

Kvietimas 1.34 priemonei pasibaigęs

1.35. Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius

1.35. Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius 

Galimi pareiškėjai 

Fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą arba butą (-us) gyvenamosios paskirties dviejų butų arba daugiabučiame pastate (butai Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai gyvenamajame name ir jiems suteikti unikalūs numeriai), kurių statyba teisės aktų nustatyta tvarka užbaigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.) ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos

Remiama veikla 

Finansuojami įrenginiai ar technologijos (pvz. katilų tipai ir pan.) ir su jomis susijusi informacija:

Iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančius šilumos gamybos įrenginius galima keisti į:

• naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;


• šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (žemė-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;

• šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (vanduo-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;

• šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (oras-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0;

• šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė – oras (oras–oras), o  sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP), nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, ne mažesnis kaip 3,5.

Kvietimo suma 

 4,8 mln. eur

Paramos dydis 

Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitos 7 lentelėje nustatytas 1 kW fiksuotasis įkainis (Eur/kW) dauginamas iš šilumos siurblio vardinės galios (Prated) (kW) (jei keičiama į šilumos siurblį) arba biokuro katilo vardinės (nominalios) šildymo galios (kW) (jei keičiama į biokuro katilą).

Fizinis asmuo gaus 50 proc. nuo šios apskaičiuotos sumos.

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

 kvietimeatmintinėjekompensacinių išmokų tvarkos aprašesąmatojesąmatą detalizuojančiame plane

Kvietimas 1.35 priemonei pasibaigęs

1.36. AIE namų ūkiams

1.36. AIE namų ūkiams

Galimi pareiškėjai 

 fizinis asmuo nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno buto pastatą, gyvenamosios paskirties butą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurie turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.

 Jei iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) įsigytomis atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas. Jei fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma ar iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) įsigytomis atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas skiriamas. Jeigu elektros energija, pagaminta įsigytomis iš vystytojo elektrinių parke (saulės elektrinėje) atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, nukreipta į vieną ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė veikla nevykdoma ar pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai.

Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną Registracijos formą

Tinkamos finansuoti lėšos 

 apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas elektrinės įsigijimo išlaidas, bet Saulės elektrinių įsigijimo geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietos trečiųjų asmenų žemės sklypuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime (skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai//saules-elektriniu-isigijimo-geografiskai-nutolusiuose-nuo-elektros-energijos-vartojimo-vietos-treciuju-asmenu-zemes-sklypuose-islaidu-fiksuotuju-dydziu-nustatymo-tyrimas   nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį[3] (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW). Fiziniam asmeniui projekto finansuojamoji dalis sudaro 36,4932 proc. tinkamų išlaidų.

Finansuojama 

 Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų minimalūs techniniai reikalavimai:

a) saulės šviesos energijos moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);

b) įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojanti technologija (toliau taip pat vadinama įranga arba elektrine) turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. APVA pareikalavus, Fizinis asmuo ir/arba vystytojas privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus.

Kvietimo suma 

 3,38 mln. eur

Kvietimo galiojimas 

 pasibaiges

Paraiškas priimanti  institucija 

 Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 1.36 priemonei pasibaigęs

1.37. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose

1.37. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose

Galimi pareiškėjai 

 Finansavimas skiriamas  fiziniam asmeniui nuosavybės teise valdančiam elektros vartojimo objektą ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą  (kaip apibrėžta finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarkoje). Finansavimo tvarkos reikalavimus atitinkantis pastatas (butas), kuriame vartojama elektrinės įrengimo objekte pagaminta elektros energija, toliau vadinamas vartojimo objektu. Finansavimo tvarkos reikalavimus atitinkantis pastatas (butas) ar žemės sklypas, kuriame  įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijos, generuojančias elektros energiją iš saulės šviesos (toliau taip pat vadinama įranga arba elektrine), skirtas elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, toliau vadinamas elektrinės įrengimo objektu.

Pagal finansavimo tvarką elektros vartojimo objektas yra fizinio asmens, nuosavybės teise valdomas gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas, gyvenamosios paskirties butas arba sodų paskirties pastatas (sodo namas),  kurie yra įregistruoti Valstybės Įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kurį bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra.

Pagal finansavimo tvarką elektrinės įrengimo objektas yra  fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomas žemės sklypas arba pastatas, ir kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms. Bet kokiais kitais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomo žemės sklypo ar pastato valdymo juridinis faktas turi būti įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Nuomos ar panaudos sutartis turi galioti ne mažiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dienos.

Jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas. Jei fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma ar atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas skiriamas. Jeigu elektros energija, pagaminta elektrinės įrengimo objekte, nukreipta į vieną ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė veikla nevykdoma ar atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai.

Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną Registracijos formą.

Tinkamos finansuoti lėšos 

 apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas saulės elektrinės įsigijimo išlaidas, bet Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime (skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/saules-elektriniu-irengimo-namu-ukiuose-fiksuoto-ikainio-nustatymo-tyrimas) nustatytą 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 (kW).

Fiziniam asmeniui, kuris įsirengia abi finansavimo tvarkoje nurodytas atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas (saulės modulius ir inverterį), projekto finansuojamoji dalis sudaro 22 proc. tinkamų išlaidų.

Fiziniam asmeniui, kuris įsirengia tik saulės modulius (be inverterio) finansuojamoji dalis sudaro 16,55 proc. tinkamų išlaidų.

Paramos dydis įsirengus pilną komplektą (saulės modulius ir inverterį) yra 322,91 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios, o paramos dydis įsirengus tik saulės modulius yra 242,92 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.

Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos  Fizinio asmens (t. y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi Registracijos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui)  arba Registracijos formoje nurodyto vartojimo objekto bendraturčio nuo kvietimo teikti Registracijos formas paskelbimo dienos, tačiau įranga iki Registracijos formos pateikimo dienos negali būti sumontuota.

Finansuojama 

 Fizinis asmuo gali įsirengti žemiau išvardytuose 1 ir 2 punktuose nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, arba 1 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančias atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas.

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos ir jų minimalūs techniniai reikalavimai:

1) saulės moduliai turi atitikti ES standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);

2) įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti ES standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojanti technologija (toliau taip pat vadinama įranga arba elektrine) turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. APVA pareikalavus, Fizinis asmuo privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus.

Kvietimo suma 

 8,64 mln. eur

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Paraiškas priimanti  institucija 

 Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 1.37 priemonei pasibaigęs

1.38. Katilų keitimas namų ūkiuose

1.38. Katilų keitimas namų ūkiuose

Galimi pareikškėjai 

 Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno buto pastatą, butą dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti Registracijos formas dienos).

Nurodytame pastate, kuris pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis, nėra prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, turi būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas.

Tinkamos finansuoti lėšos 

 apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas įrangos įsigijimo išlaidas, bet Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitos 7 lentelėje (ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/katilu-keitimo-namu-ukiuose-islaidu-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-tyrimas) nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš Registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti:

a) šilumos siurblio vardinės galios (Prated) (kW), nurodytos vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimais.

b) biokuro katilo vardinės (nominalios) šildymo galios (kW).

Fizinio asmens projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos  Fizinio asmens (t. y. įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašomi Registracijos formoje nurodytam arba įgaliotam asmeniui)  arba Registracijos formoje nurodyto pastato bendraturčio nuo kvietimo fiziniams asmenims teikti Registracijos formas paskelbimo datos.

Finansuojma 

 Fiziniai asmenys neefektyviai biomasę naudojančius individualius katilus gali keisti į:

 1. naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;
 2. šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (žemė-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5;
 3. šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (vanduo-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros) ne mažesnis kaip 3,5;
 4. šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) prie +7 ° C  lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0.“

Kvietimo suma 

 9,26 mln. eur

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Paraiškas priimanti  institucija 

 Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 1.38 priemonei pasibaigęs

2. Fiziniai asmenys, kurie gyvena individualiuose namuose

2.1. Šilumos siurblių, biokuro katilų įrengimas

2.1. Šilumos siurblių, biokuro katilų įrengimas

Galimi pareiškėjai 

 fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamąjį namą (t.y. vieno buto pastatą arba gyvenamosios paskirties butą dviejų butų arba daugiabučiame pastate) pastate.
 Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomame vienbučiame name arba bute (dvibučių ir daugiabučių pastatų atveju), kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai gyvenamajame name ir jiems suteikti unikalūs numeriai), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus (t. y. namo baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto registracijos formas).

Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama:
 - jei namas arba butas gyvenamosios paskirties dviejų butų arba daugiabučiame pastate (pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis) prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos;
 -  kai gyvenamojo namo, t. y. vienbučio namo ar buto (dvibučiame ar daugiabučiame pastatuose) bendrasavininkas (bendraturtis) yra ne fizinis, o juridinis asmuo (pvz. bendrasavininkas savivaldybė, valstybė)

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija:
 Iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančius šilumos gamybos įrenginius galima keisti į:
 (1) naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;
 (2) šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (žemė-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;
 (3) šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (vanduo-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;
 (4) šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (oras-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7°C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0;
 (5) šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – oras (oras–oras), o sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP), nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, ne mažesnis kaip 3,5. 

SVARBU: Pareiškėjas senąjį šilumos gamybos įrenginį privalo išmontuoti ir priduoti atliekų tvarkytojams iki išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo dienos

Maksimali subsidijos suma 

 pareiškėjui gali siekti 14,5 tūkst. eurų. Vidutiniškai ji sudaro 5–7 tūkst. eurų

Kvietimo suma 

 4 mln. eurų

   Paramos dydis 

 kompensacinės išmokos dydis vienam projektui yra ne didesnis kaip 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimali galimos išmokos suma nustatoma vadovaujantis įkainiais, skelbiamais viešosios įstaigos CPO LT interneto svetainėje.   Paramos gavėjai pagal priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką vienam daugiabučiui namui.
 Projekto kompensacinės išmokos dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų pagrįstumą, būtinumą įgyvendinti ir reikalavimus tinkamoms finansuoti išlaidoms

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-12-15–2022-02-01)

Paraiškas priimanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, informacijojetvarkos apraše

Kvietimas 2.1 priemonei pasibaigęs

2.2. Individualių namų modernizavimas

2.2. Individualių namų modernizavimas

Galimi pareiškėjai 

 gyventojai, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 parama bus skiriama, jeigu po namo atnaujinimo bus pasiekta ne mažesnė nei B jo energinio naudingumo klasė ir šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos sumažės ne mažiau kaip 40 proc., palyginti su ankstesnėmis

Kompensacinės išmokos dydis 

 apskaičiuojamas padauginus namo naudingą plotą iš fiksuoto dydžio (už 1 kv. m – 75 eurai).
 Maksimali kompensacinė išmoka vienam projektui – iki 14,5 tūkst. eurų

Kvietimo suma 

 4,2 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-12-15–2022-02-01)

Paraiškas priimanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimetvarkos apraše

Kvietimas 2.2 priemonei pasibaigęs

2.3. Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimas fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui)

2.3. Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimas fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui)

Pareiškėjas 

 fizinis asmuo, nustatyta tvarka užpildęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) parengtą projekto registracijos formą ir įgyvendinantis projektą

Sąlygos kompensacinėms išmokoms gauti 

 pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise valdomame name, kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.) iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos.
 Namas, kuriame įgyvendinamas projektas, negali būti areštuotas (įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis fizinio asmens nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą ar kitų asmens įsipareigojimų įvykdymą).
 Name, kuriame įgyvendinamas projektas, neturi būti vykdoma ūkinė – komercinė veikla. Jei nustatoma, kad pareiškėjas vykdo ūkinę – komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas gali pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ūkinė – komercinė veikla nurodytame pastate nevykdoma.
 Pareiškėjas ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos turi atnaujinti (modernizuoti) namą (pasiekti ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas (kWh/vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies)  naudingo ploto per metus) ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)) ir Agentūrai pateikti tinkamai užpildytą išlaidų kompensavimo prašymą su privalomais pateikti dokumentais. Duomenys apie namo skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudas iki atnaujinimo (modernizavimo) ir po atnaujinimo (modernizavimo) turi būti registruoti Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registre.
 Pareiškėjas užtikrina, kad projekte numatytos išlaidos nebus finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų. Jei atnaujinamame (modernizuojamame) name yra iškastiniu kuru (išskyrus gamtines dujas) kūrenamas šilumos įrenginys, modernizavimo metu jis turi būti pakeistas į katilą, kuris atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“ ar šilumos siurblį, skirtą karšto vandens ir šilumos energijos gamybai. Jei namas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, iškastiniu kuru kūrenamas šilumos įrenginys gali būti keičiamas tik į lokalios teršalų emisijos neturinčius  įrenginius, naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai.
 Pareiškėjas dėl Tvarkos aprašo 38 punkte keliamų reikalavimų nevykdymo turi būti nepraradęs teisės kreiptis ir gauti kompensacinę išmoką iš Programos Priemonės lėšų.

 Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama:
 •kai paramos prašoma tuo pačiu unikaliu numeriu registruotam namui, kuriam jau buvo išmokėta kompensacinė išmoka iš Programos Priemonės lėšų ankstesniais metais;
 •kai gyvenamajam namui iki kvietimo teikti projekto registracijos formas paskelbimo dienos yra (ar) buvo išduotas B ar aukštesnės klasės energinio naudingumo sertifikatas;
 •kai gyvenamajam namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos, nebuvo nustatyta energinio naudingumo klasė (išduotas energinio naudingumo sertifikatas);
 •kai gyvenamajam namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos, buvo pradėti modernizavimo ar rekonstrukcijos darbai;
 •kai vieno ar dviejų butų gyvenamojo namo bendrasavininkis (bendraturtis) yra ne fizinis, o juridinis asmuo (pvz., bendrasavininkis savivaldybė, valstybė)

Maksimali finansavimo/ subsidijos/ dotacijos suma 

 iki 14500 eurų.
 Pareiškėjas pagal šią Priemonę kompensacinę išmoką gali gauti vieną kartą.
 Fiksuotas dydis už 1 kvadratinį metrą namo naudingojo ploto yra 75 eurai

Kvietimo suma 

 11 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Paraiškas priimanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 2.3 priemonei pasibaigęs

2.4. Katilų keitimas namų ūkiuose

2.4. Katilų keitimas namų ūkiuose

Remiama veikla 

 neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos

Kvietimo suma 

 iki 15 mln. eurų

Finansuojama 

 50 proc. tinkamų projekto išlaidų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 finansavimo sąlygų aprašekvietimeatmintinėje.

 Norintys pateikti išlaidų kompensavimo prašymą pagal priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose“, kartu turi pateikti ir dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas. Kadangi karantino metu nedirba dalis atliekų tvarkytojų, fiziniai asmenys  gali susiderinti su Aplinkos projektų valdymo agentūra vėlesnę šių dokumentų pateikimo datą, o finansavimas jiems bus išmokėtas be šių dokumentų. Šios nuostatos taikomos nuo 2020 m. balandžio 10 d. iki karantino pabaigos

 Finansavimo tvarka 

 fiziniams asmenims – finansavimo sąlygų aprašo 2 priede

Kvietimas 2.4 priemonei pasibaigęs
2.5. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose

2.5. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas
namų ūkiuose

Remiama veikla 

 mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų,
 skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įrengimas

Kvietimo suma 

 17 mln. eurų

Finansuojama 

 22 proc. tinkamų projekto išlaidų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 finansavimo sąlygų apraše, kvietime, atmintinėje

 Finansavimo tvarka 

 fiziniams asmenims – finansavimo sąlygų aprašo 2 priede

Kvietimas 2.5 priemonei pasibaigęs
2.6. Vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas)

2.6. Vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas)

Remiama veikla 

 fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40%, lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir individualių gyvenamųjų namų šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas.
 Pareiškėjai/paramos gavėjai: fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą (dvibučių pastatų atveju, butą (-us)), kurių statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.) iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos

Kompensacinė išmoka 

 maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 14500 Eur (kiekvienai energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonei nustatytas fiksuotas kompensacijos (Eur) už 1 kW nominaliosios galios įrenginį arba 1 kvadratinio metro plotą dydis)

Kvietimo suma 

 1 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

  pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 tvarkos apraše, lėšų naudojimo sąmatojesąmatą detalizuojančiame plane, informacijoje

Kvietimas 2.6 priemonei pasibaigęs
2.7. Taršių šildymo katilų gyvenamuosiuose namuose keitimas

2.7. Taršių šildymo katilų gyvenamuosiuose namuose keitimas

Remiama veikla 

 individualių gyvenamųjų namų savininkams bus kompensuojama už iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančių šilumos įrenginių keitimą į 5 klasės biokuro katilus ir šilumos siurblius (išskyrus oras–oras).
 Dėl kompensacinių išmokų galės kreiptis fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namus, kurių statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos).
 Neefektyvią biomasę (malkas, pjuvenų briketus ir kt.) naudojančių šilumos įrenginių keitimas pagal šią priemonę nebus finansuojamas 

Kompensacinė išmoka 

 kompensacinė išmoka apskaičiuojama padauginus įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuoto įkainio (Eur) ir gautą sumą padalinus perpus. Išlaidų fiksuotus dydžius žr. tvarkos aprašo priede

Kvietimo suma 

 3 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos apraše 

Kvietimas 2.7 priemonei pasibaigęs

3. Fiziniai asmenys, kurie gyvena daugiabučiuose namuose

3.1. Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas), skydinė renovacija (Nr. DNM-AM-DNAM11)

3.1. Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas), skydinė renovacija
(Nr. DNM-AM-DNAM11)

Paramos gavėjai 

   daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai

Paraiškų teikėjai 

 • Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;
 • Asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas;
 • Savivaldybės vykdomoji institucija;
 • Savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, priede nurodytos valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Valstybės parama 

 • lengvatinis kreditas;
 • teikiant 100 procentų subsidiją faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių;
 • 30 procentų kompensacija įgyvendinus projektą;
 • 20 procentų papildoma kompensacija įgyvendinus projektą

Kvietimo suma 

   200 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-09-14–2024-09-30)

Įgyvendinančioji institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 3.1 priemonei pasibaigęs
3.2. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas (mažoji renovacija)

3.2. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas
(mažoji renovacija) (Nr. KK-AM-MŽR01)

Paramos gavėjas 

 daugiabučio namo, pastatyto pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus, buto ar kitų patalpų savininkas arba šilumos tiekėjas, nuosavybės teise valdantis šilumos punkto įrenginius daugiabučiame name, pastatytame pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus

Pareiškėjai 

 • daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;
 • savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius;
 • šilumos tiekėjas;
 • kitas asmuo, įgaliotas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 1. Kai paramos gavėjai yra daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkai, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

 • bendrosios nuosavybės teise valdomų elevatorinių šilumos punktų keitimo į naują automatizuotą šilumos punktą ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, kurie neturi galimybės reguliuoti šilumos suvartojimą pastate, priklausomai nuo lauko oro ir pastato šildomų patalpų temperatūrų pokyčio, atnaujinimo arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimo, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą, išlaidos – privaloma Projekto metu įgyvendinti veikla. Jei daugiabučiame name yra nepriklausoma šilumos tiekimo sistema ir šilumos punktas automatiškai palaiko nustatytą karšto vandens temperatūrą pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos priemonės, nurodytos 2 – 4 punktuose;
 • šildymo sistemos pertvarkymo ar keitimo (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą) išlaidos;
 • individualių (neatsiskaitomųjų) šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimo ir (ar) išmaniosios apskaitos, leidžiančius nuskaityti rodmenis iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimo išlaidos;
 • karšto vandens sistemos pertvarkymo, susijusių elementų keitimo (rankšluosčių džiovintuvų ir kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą) išlaidos.

 2. Kai paramos gavėjas yra šilumos tiekėjas, nuosavybės teise valdantis šilumos punkto įrenginius daugiabučiame name, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

 • nuosavybės teise valdomo elevatorinio šilumos punkto keitimas į naują automatizuotą šilumos punktą ar seno susidėvėjusio automatinio šilumos punkto, kuris neturi galimybės reguliuoti šilumos suvartojimą pastate, priklausomai nuo lauko oro ir pastato šildomų patalpų temperatūrų pokyčio, atnaujinimas arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą, išlaidos;
 • šildymo sistemos pertvarkymo ar keitimo (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, v amzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą) išlaidos;
 • individualių (neatsiskaitomųjų) šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimo ir (ar) išmaniosios apskaitos, leidžiančius nuskaityti rodmenis iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimo išlaidos;
 • karšto vandens sistemos pertvarkymo, susijusių elementų keitimo (rankšluosčių džiovintuvų ir kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą) išlaidos.

 Tinkamos finansuoti Projekto išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros interneto svetainėje skelbiamais įkainiais arba statinių statybos skaičiuojamąja kaina.
 Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2022 m. balandžio 20 d.

Subsidijos dydis 

 1. Jei paramos gavėjai yra butų ir kitų patalpų savininkai, subsidijos dydis yra ne daugiau kaip 80 procentų visų tinkamų finansuoti rojekto išlaidų.
 2. Jeigu paramos gavėjas yra šilumos tiekėjas, nuosavybės teise valdantis šilumos punkto įrenginius, subsidija apskaičiuojama taip:
 2.1. iki 45 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė;
 2.2. iki 55 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;
 2.3. iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra maža arba labai maža įmonė;
 2.4. Subsidija padidinama:
 2.4.1. 15 proc., kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) 107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas (LT021 Alytaus apskritis, LT022 Kauno apskritis, LT023 Klaipėdos apskritis, LT024 Marijampolės apskritis, LT025 Panevėžio apskritis, LT026 Šiaulių apskritis, LT027 Tauragės apskritis, LT028 Telšių apskritis, LT029 Utenos apskritis);
 2.4.2. 5 proc., kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkto sąlygas (LT011 Vilniaus apskritis)

Kvietimo suma 

 4 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 sustabdytas 2022-12-16 (skelbtas galiojimas – 2022-07-28—2023-07-26 arba kol pasibaigs lėšos)

Paraiškų pateikimas 

 Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje APVIS

Daugiau informacijos 

 kvietime, pranešime apie sustabdymą

Paraiškų 3.2 priemonei priėmimas sustabdytas
3.3. Daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) fondo paskolos

3.3. Daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) fondo (DNMF)
paskolos
(04.3.1-FM-F-001)

Remiama veikla 

 daugiabučių atnaujinimo projekto dalies parengimo, įskaitant lengvatinės paskolos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą programą, kurios tikslas – sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, racionaliai naudoti energijos išteklius, užtikrinti efektyvų būsto naudojimą, gerinti gyvenamąją aplinką bei gyventojų gyvenimo kokybę.
 Gali kreiptis bendro naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas vykdantiems subjektams

Projektų atrankos būdas 

 finansinė priemonė

Kvietimo suma 

 74 mln. eurų

Paraiškų priėmimas 

 nuo 2019 m. gegužės 1 d. paraiškų dėl lengvatinių paskolų daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) priėmimas sustabdytas

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia, taisyklėse

Paraiškų 3.3 priemonei priėmimas sustabdytas
3.4. Daugiabučių namų modernizavimas (atnaujinimas) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą

3.4. Daugiabučių namų modernizavimas (atnaujinimas)
pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą

Remiama veikla 

 daugiabučių namų (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos), pastatytų pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus modernizavimas.
 Gali kreiptis bendro naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas vykdantiems subjektams

Kvietimo suma 

 200 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

Kvietimas 3.4 priemonei pasibaigęs
3.5. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas

3.5. Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas
(pagal Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarką)

Remiama veikla 

 namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas, siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį namų ūkio sektoriuje ir didinti energetinį efektyvumą

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

Finansuojama 

 iki 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 3.5 priemonei pasibaigęs

3.6. Kompensacinės išmokos už saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimą šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose

3.6. Kompensacinės išmokos už saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimą šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio

 Paramos gavėjas 

 daugiabučio namo, dėl kurio yra teikiama paraiška atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimui pagal priemonę kompensacinei išmokai skirti ir mokėti, buto ar kitų patalpų savininkai

Pareiškėjai 

 daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba paramos gavėjų pavedimo sutartimi (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui) įgaliotas atstovauti gaunant paramą ir įgyvendinti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo daugiabučio namo projektą fizinis ar juridinis asmuo

Remiama veikla 

 saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimui šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį daugiabučių namų ūkio sektoriuje ir didinti energetinį efektyvumą:
 • šilumos ir karšto vandens gamybos įrenginių iš atsinaujinančių energijos šaltinių  (saulės, vėjo, vandens, geotermijos, aerotermijos, vandenilio ar kt.) pastate, taip pat nutolusiuose nuo pastato objektuose to paties pastato reikmėms įgyvendinti, įrengimas;
 • elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, vandens, vandenilio ar kt.) gamybos įrenginių pastate, taip pat nutolusiuose nuo pastato objektuose ar jų dalyse to pačio pastato reikmėms įgyvendinti, įrengimas ar dalies įrenginių įsigijimas

Kvietimo suma 

 2020 m. numatyti mokėjimai – 1000 tūkst. eurų

   Paramos dydis 

 kompensacinės išmokos dydis vienam projektui yra ne didesnis kaip 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimali galimos išmokos suma nustatoma vadovaujantis įkainiais, skelbiamais viešosios įstaigos CPO LT interneto svetainėje.   Paramos gavėjai pagal priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką vienam daugiabučiui namui.
 Projekto kompensacinės išmokos dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų pagrįstumą, būtinumą įgyvendinti ir reikalavimus tinkamoms finansuoti išlaidoms

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 viešoji įstaiga „Būsto energijos taupymo agentūra“

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėjetvarkos apraše, plane

Kvietimas 3.6 priemonei pasibaigęs