Naujiena

Kvietimas dalyvauti rinkos konsultacijoje dėl Lietuvos jūrinėje teritorijoje identifikuoto jūros dugne linijinio objekto trajektorijos nustatymo papildomo ištyrimo techninės specifikacijos turinio

2023 04 12

Energetikos ministerija kviečia įmones dalyvauti rinkos konsultacijoje dėl Lietuvos energetikos agentūros parengto techninės specifikacijos projekto papildomam inžineriniam tyrimui, kuris turėtų padėti nustatyti Lietuvos teritorijoje Baltijos jūros dugne identifikuoto linijinio objekto trajektoriją ir, esant galimybei, jo kilmę. Šios konsultacijos tikslas – pasirengti mažos vertės viešajam pirkimui ir įsigyti geriausiai poreikius atitinkančias paslaugas.

Atsižvelgiant į Lietuvos atsinaujinančios energetikos potencialą, planuojama Baltijos jūroje, numatytoje teritorijoje iki 2030 m. pastatyti du jūrinius vėjo elektrinių parkus, kurių bendra įrengtoji galia bus ne mažesnė nei 1,4 GW.

2023 m. pirmojoje pusėje planuojama užbaigti visas reikalingas procedūras ir studijas, susijusias su pirmojo vėjo parko Baltijos jūroje vystymu.

Atliekant geofizinius jūros dugno tyrimus pirmojo jūrinių vėjo elektrinių parko teritorijoje, nustatyta 4,7 km ilgio charakteringa linijinė magnetinių anomalijų seka.

Kvietimas dalyvauti rinkos konsultacijoje dėl Lietuvos jūrinėje teritorijoje identifikuoto jūros dugne linijinio objekto trajektorijos nustatymo papildomo ištyrimo techninės specifikacijos turinio
Ši minėta aptikta anomalija gali būti reikšminga planuojant vėjo elektrinių pamatus ir elektros perdavimo kabelių trasas. Dėl šios priežasties būtina patikslinti šių linijinių anomalijų tąsą gretimose teritorijose, jų trajektoriją ir, jei įmanoma, identifikuoti anomaliją sukeliančio nenustatyto linijinio objekto kilmę. Tam pasiekti reikalingi papildomi detalūs dugno morfologijos, dugno paviršiaus akustiniai bei magnetinio lauko tyrimai.

Šiuo metu vykstančios rinkos konsultacijos tikslas – pasirengti mažos vertės viešajam pirkimui ir iki jo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie planuojamą pirkimą, sudaryti sąlygas pateikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl techninės specifikacijos projekte pasiūlytų priemonių bei sprendimo būdų, o taip pat išsiaiškinti, kokią preliminarią tokių paslaugų suteikimo kainą siūlo rinkos dalyviai. Atlikus rinkos konsultaciją, planuojama skelbti mažos vertės viešąjį pirkimą minėtam papildomam inžineriniam tyrimui.

Pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo pirkimo techninės specifikacijos projekto prašome pateikti iki 2023 m. balandžio 21 d. 10.00 val. raštu CVP IS priemonėmis, naudojantis susirašinėjimo funkcija.

Skelbimą apie rinkos konsultaciją galima rasti paspaudus
šią nuorodą.

Atkreipiame dėmesį
, jog rinkos konsultacija nėra skelbimas ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Šiuo rinkos tyrimo paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Dalyviams nebus atlyginamos ir kompensuojamos patirtos išlaidos, o dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto / pirmenybės viešuosiuose pirkimuose, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.

Kilus klausimų, prašome kreiptis:
Roman Bykov, el. paštas [email protected], mob. tel. +370 652 80 628
dr. Indrė Gečaitė, el. paštas [email protected], mob. tel. +370 657 27 852