Naujiena

Lietuvoje saulės elektrinių įrengimo kaina vasarį nežymiai mažėjo

2023 03 31

2022 metais, palyginti su 2021-aisias, Lietuvoje reikšmingai išaugo saulės modulių kainos ir padidėjo saulės elektrinių įrengimo bendroji kaina, bet saulės elektrinių įrengimo augimo tempai Lietuvoje buvo rekordiniai. Saulės elektrinių įrengimo vidutinė kaina Lietuvoje šių metų vasario mėnesį buvo nežymiai mažesnė, nei 2022 m. vidutinė kaina.

2021-ųjų pabaigoje pasaulyje pradėjo augti saulės elektrinių ir jų komponentų kainos. Per 2022 m. saulės modulių kainos pasaulyje vidutiniškai išaugo apie 18 proc. Labiausiai augo pigiausių saulės modulių kainos – apie 30 proc., populiariausių – apie 17 proc., didelio efektyvumo – 7,5 proc. Lietuvoje vidutinė saulės elektrinių įrengimo kaina 2022 m., palyginti su 2021 m., padidėjo 19 proc., o saulės modulių kaina – 23 procentus.

Lietuvos energetikos agentūros specialistų atliekamos saulės elektrinių rinkos apžvalgos rodo, kad pastaraisiais metais saulės elektrinių įrengimo kaina buvo nepastovi ir nuolatos kito (1 pav.). Svyruojant infliacijai ir elektros energijos kainoms, keitėsi ir saulės modulių, vienos iš pagrindinių saulės elektrinių dalių, kurių dėka šviesos energija yra paverčiama į elektros energiją, kaina. Paprastai ši saulės modulių kaina sudaro apie 40–50 proc. saulės elektrinių įrengimo kainos.

Lietuvoje saulės elektrinių įrengimo kaina vasarį nežymiai mažėjo

Apibendrinus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros paskelbtų kvietimų teikti paraiškas saulės elektrinėms įrengti rezultatus, nustatyta, kad šių metų vasarį, palyginti su sausiu, saulės elektrinių įrengimo Lietuvoje vidutinė kaina sumažėjo 2,8 procento.


Analizuojant minėtos vidutinės kainos dedamąsias dalis, paaiškėjo, kad saulės modulių kaina sumažėjo 9,4 proc.: rangos darbų kaina mažėjo 0,4 proc., o labiausiai – 63,2 proc. – sumažėjo kitos išlaidos (projektavimo, aptarnavimo ir kitos paslaugos), tačiau beveik 22 proc. išaugo saulės elektrinių kitų komponentų (montavimo konstrukcijos, inverteriai, valdymo įranga, kaupikliai ir pan.) kainos.

2022 m. saulės modulių vidutinė rinkos kaina Lietuvoje buvo apie 456 Eur/kW. Apibendrinus šių metų sausio mėnesio  kvietimų teikti paraiškas saulės elektrinėms įrengti rezultatus, nustatyta, kad paraiškose nurodyta vidutinė saulės modulių kaina buvo apie 19 proc. didesnė (540,4 Eur/kW) nei rinkos kaina. Vasarį saulės modulių, pirktų pagal paraiškas saulės elektrinėms įrengti, kaina sumažėjo 9,4 proc., bet vis tiek buvo didesnė už stebimą vidutinę rinkos kainą Lietuvoje (467 Eur/kW).

Vertinant saulės modulių pardavėjų interneto svetainėse viešai skelbiamas analogiškų (tokio paties tipo ir galios diapazono) saulės modulių kainas Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Vokietijoje, nustatyta (2 pav.), kad 2023 m. vasarį saulės modulių vidutinės kainos labiausiai išaugo Lietuvoje (3,6 proc.),  gerokai mažiau – Lenkijoje (0,4 proc.). Tuo pačiu laikotarpiu analogiškų saulės modulių kainos sumažėjo Vokietijoje (0,5 proc.), Estijoje (0,3 proc.) ir kiek mažiau (0,2 proc.) – Latvijoje.

Duomenų šaltinis – Lietuvos energetikos agentūros renkami duomenys
apie mažmenines saulės modulių kainas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje.

Pagrindinės saulės elektrinių įrengimo kainų svyravimo priežastys ir toliau išlieka tos pačios – COVID-19 pandemijos sukelti trikdžiai žaliavų tiekimo ir gamybos srityse, stabiliai auganti saulės modulių paklausa, kaičios pagrindinių medžiagų (polikristalinio silicio, sidabro, vario, aliuminio, stiklo) ir elektros energijos kainos[1].


[1]IRENA Power Generation Costs 2020; SolarPower Europe EU Market Outlook for Solar Power 2021–2025