Naujiena

Rinkos dalyviai kviečiami dalyvauti konsultacijoje dėl energetikos duomenų informacinės sistemos sukūrimo galimybių studijos ir techninės specifikacijos parengimo

2022 04 26

Lietuvos energetikos agentūra planuoja pirkti Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemonių įgyvendinimo stebėsenos informacinės sistemos sukūrimo galimybių studijos ir techninės specifikacijos parengimo paslaugas ir kviečia nepriklausomus ekspertus, institucijas ir kitus rinkos dalyvius iki gegužės 5 d. 15 val. dalyvauti rinkos konsultacijoje Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Šios konsultacijos tikslas – sudaryti sąlygas rinkos dalyviams teikti pastabas ir pasiūlymus pirkimo dokumentams ir techninei specifikacijai ir nustatyti potencialią paslaugų kainą, kad būtų galima įsigyti aukščiausios kokybės paslaugas.

Informacinės sistemos, skirtos energetikos duomenims rinkti, modeliuoti ir vertinti sukūrimo galimybių studijos ir techninės specifikacijos parengimo paslaugų pirkimą numatoma paskelbti iki gegužės mėnesio pabaigos. Planuojama paslaugų teikimo trukmė ne vėliau kaip iki 2023 m. vasario mėn.

Pagal galimybių studiją ir techninę specifikaciją bus kuriama energetikos sektoriaus ir energijos vartojimo efektyvumo duomenų bazė, kuri skirta sistemingai rinkti, kaupti, sisteminti, valdyti, analizuoti energetikos sektoriaus duomenis ir informaciją, sudarant sąlygas modeliavimui, stebėsenai ir vertinimui. Taip užtikrinant savalaikį įrodymais grįstą energetikos politikos formavimą, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano vykdymą bei energetikos politikos pažangos uždavinius įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų įgyvendinimo stebėseną.

Pirkimas bus vykdomas įgyvendinant Europos Komisijos LIFE programos integruotojo projekto LIFE IP EnerLIT „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“, A 1.1. veiklą „Duomenų bazės, skirtos NEKSP priemonėms stebėti, sukūrimas“.

  

Projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ (Nr. LIFE20 IPC/LT/000002) yra finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Šiame leidinyje (šioje ataskaitoje / šiame pranešime ir pan.) pateikiamas (organizacijos pavadinimas) požiūris, ir Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį šios informacijos panaudojimą.


Rinkos dalyviai kviečiami dalyvauti konsultacijoje dėl energetikos duomenų informacinės sistemos sukūrimo galimybių studijos ir techninės specifikacijos parengimo