Renginys

Įvyko Lietuvos energetikos agentūros organizuotas renginys „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas pramonės įmonėse: nauda, galimybės ir sėkmės istorijos“

2021 06 29

Klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimas kelia egzistencinę grėsmę Europai ir pasauliui. Europos žaliasis kursas padės įveikti šiuos iššūkius ir prisidės prie to, kad Europos Sąjunga (ES) taptų modernia, efektyviai išteklius naudojančia ir konkurencinga ekonomika, užtikrindama, kad grynasis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų lygus nuliui (iki 2050 m.), ekonomikos augimas būtų atsietas nuo išteklių naudojimo. Europos žaliasis kursas pagerins piliečių bei ateities kartų gerovę ir sveikatą, nes jo laikantis bus užtikrinta švaresnė energija ir moderniausios švarių technologijų inovacijos, pasauliniu mastu konkurencinga ir atspari pramonė.

Konkurencingai pramonei kurti labai svarbu taupiai naudoti energijos išteklius (prioritetas atsinaujinantiems energijos ištekliams) bei efektyvinti galutinės energijos vartojimą pramonės įmonėse. Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane (NEKS VP) numatytos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, paramos mechanizmai, kurie palengvins įmonėms diegti energijos efektyvumo didinimo priemones, nurodytas jų energijos vartojimo auditų ataskaitose. 


Įvyko Lietuvos energetikos agentūros organizuotas renginys „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas pramonės įmonėse: nauda, galimybės ir sėkmės istorijos“

Energijos vartojimo auditai padeda atskleisti energijos vartojimo efektyvumo didinimo potencialią. Pasinaudojant energijos vartojimo auditu kaip įrankiu, galima sukurti pridėtinę vertę ir naudas įmonei.

2021 m. birželio 29 d. įvyko VšĮ Lietuvos energetikos agentūros (toliau – LEA) organizuotas renginys, kuris buvo skirtas energijos vartojimo audito įrenginiuose ir technologiniams procesams užsakovams. Renginyje buvo aptarta energijos vartojimo auditų rinkos situacija, pristatytos finansinės paramos priemonės energijos vartojimo projektų įgyvendinimui pramonės įmonėse bei įgyvendintų projektų pavyzdžiai pačių auditorių ir įmonių.

Pagrindiniai renginio dalyviai ir aspektai:

1. Sveikinimo žodis.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;
VšĮ Lietuvos energetikos agentūra

2. Energijos vartojimo auditai – svarbiausi vertės grandinės atributai.

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra:

  • Energijos vartojimo efektyvumo didinimo Lietuvoje siekiai ir kryptys;
  • Energijos vartojimo audito kuriamos naudos;
  • Konfidencialios informacijos valdymas;
  • Rekomendacijos energijos vartojimo audito paslaugos įsigijimui.

3. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių finansavimo galimybės:

3.1. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), Finansinės paramos galimybės energijos efektyvumui skatinti, pranešėja Indrė Kapusčytė-Lukoševičienė;
3.2. BALTPOOL UAB, Paramos schema elektros energijai imliems vartotojams, pranešėja Eglė Junčienė;
3.3. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) Plėtra. Finansai. Inovacijos, pranešėja Asta Gladkauskienė.

4. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įmonėse sėkmės istorijos:

4.1. Įmonių patirtis:

  • UAB „Fazer Lietuva“, Energijos naudojimo efektyvumo didinimas, pranešėjas Saulius Švedas;
  • AB „Rokiškio sūris“, Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, pranešėjas Kazys Guobužas;
  • UAB „RETAL Lithuania“, Energetinis efektyvumas – nesustojantis procesas, pranešėjas Albertas Trakimavičius.

4.2. Auditorių patirtys, pranešėjai: Jurij Astafjev; Gediminas Šilanskas; Mantas Kaminickas.

„YouTube“ platformoje galite išsamiau susipažinti su renginio pranešimais.

LEA yra Lietuvos Respublikos energetikos ministro paskirta valstybės institucija, atliekanti energijos vartojimo audito proceso priežiūrą Lietuvos Respublikoje. Minėtos priežiūros metu ji organizuoja ir atlieka audito ataskaitų atitikties patikrą bei auditų atlikimo kokybės priežiūrą. Atliekant patikrą, siekiama pagerinti atliekamų auditų rezultatyvumą, užtikrinti vertę audito užsakovams bei užtikrinti kokybe pagrįstas konkurencijos sąlygas auditoriams.

LEA fiksuoja vidutinį auditų broko rodiklį, kuriuo remiantis pastebimas daugumos auditorių atliktų auditų atitikties metodikai gerėjimas, taigi, kokybės gerinimo veiksmai yra rezultatyvūs.